Views
8 months ago

Sony CDX-GT560UI - CDX-GT560UI Consignes d’utilisation Allemand

Sony CDX-GT560UI - CDX-GT560UI Consignes d’utilisation Allemand

Het voorpaneel

Het voorpaneel verwijderen U kunt ter voorkoming van diefstal het voorpaneel van het apparaat verwijderen. Het voorpaneel bevestigen Plaats deel A van het voorpaneel op deel B van het apparaat, zoals wordt weergegeven, en druk op de linkerzijde tot deze vastklikt. 1 Houd ingedrukt. Het apparaat wordt uitgeschakeld. 2 Druk op de toets om het voorpaneel los te maken en trek het voorpaneel naar u toe. Waarschuwingstoon Als u de contactschakelaar in de stand OFF zet zonder dat u het voorpaneel hebt verwijderd, klinkt gedurende enkele seconden de waarschuwingstoon. U hoort de waarschuwingstoon alleen als de ingebouwde versterker wordt gebruikt. Opmerking Stel het voorpaneel niet bloot aan hitte/hoge temperaturen of vocht. Laat het voorpaneel niet achter in een geparkeerde auto of op het dashboard/de hoedenplank. 6

Bedieningselementen Hoofdeenheid In dit gedeelte vindt u informatie over de locatie van bedieningselementen en instructies voor algemene handelingen. SOURCE/OFF-toets Druk op deze toets als u het apparaat wilt inschakelen/een andere bron wilt kiezen (Radio/CD/USB/AUX). Houd de toets 1 seconde ingedrukt als u het apparaat wilt uitschakelen. Houd de toets meer dan 2 seconden ingedrukt als u het apparaat en het scherm wilt uitschakelen. SEEK +/– toetsen Radio: Automatisch afstemmen op zenders (indrukken); handmatig zoeken naar zenders (ingedrukt houden). CD/USB: Tracks overslaan (indrukken); tracks blijven overslaan (indrukken, vervolgens binnen 1 seconde nogmaals indrukken en vasthouden); een track snel terug-/vooruitspoelen (ingedrukt houden). ZAP-toets pagina 16 De ZAPPIN-stand openen. Regelknop/selectietoets pagina 17, 20 Volume aanpassen (draaien); instelitems selecteren (indrukken en draaien). Discsleuf Plaats de disk (met het label omhoog) en het afspelen begint. Display (uitwerpen)-toets De disk uitwerpen. USB-aansluiting pagina 12, 13 (BACK)/MODE-toets pagina 8, 14 Indrukken als u wilt terugkeren naar het vorige scherm/de radioband wilt selecteren (FM/MW/LW). Ingedrukt houden als u de passagiersbediening wilt inschakelen/ annuleren. 7