Views
8 months ago

Sony CDX-GT560UI - CDX-GT560UI Consignes d’utilisation Allemand

Sony CDX-GT560UI - CDX-GT560UI Consignes d’utilisation Allemand

Toets om het voorpaneel

Toets om het voorpaneel los te maken pagina 6 Ontvanger voor de afstandsbediening (BROWSE)-toets pagina 15 De Quick-BrowZer-stand openen. AF (alternatieve frequenties)/ TA (verkeersinformatie)/ PTY (programmatype)-toets pagina 9 AF en TA instellen (indrukken); PTY selecteren (ingedrukt houden) in RDS. Cijfertoetsen Radio: De opgeslagen zenders ontvangen (indrukken); zenders opslaan (ingedrukt houden). CD/USB: /: ALBUM / (tijdens het afspelen van MP3/WMA/AAC) Albums overslaan (indrukken); albums blijven overslaan (ingedrukt houden). : REP* pagina 14 : SHUF pagina 14 : PAUSE Afspelen onderbreken. Druk nogmaals als u wilt annuleren. DSPL (display)/SCRL (scrollen)-toets pagina 9, 11, 12, 13 Display-items wijzigen (indrukken); het display-item rollen (ingedrukt houden). AUX-ingang pagina 21 * Deze toets beschikt over een voelstip. Radio Zenders opslaan en ontvangen Let op Als u afstemt op zenders tijdens het rijden, vermijd dan ongelukken, gebruik de BTMfunctie (geheugen voor beste afstemming). Automatisch opslaan — BTM 1 Druk herhaaldelijk op tot "TUNER" wordt weergegeven. Druk herhaaldelijk op om de band te wijzigen. U kunt FM1, FM2, FM3, MW of LW selecteren. 2 Houd de selectietoets ingedrukt. Het installatievenster wordt weergegeven. 3 Verdraai de regelknop tot "BTM" wordt weergegeven en druk op de regelknop. Het apparaat slaat de zenders in de volgorde van frequentie op onder de cijfertoetsen. Handmatig opslaan 1 Als u de zender ontvangt die u wilt opslaan, houdt u een cijfertoets ( tot ) ingedrukt tot "MEM" wordt weergegeven. 8

De opgeslagen zenders ontvangen 1 Selecteer de band en druk vervolgens op een cijfertoets ( tot ). Automatisch afstemmen 1 Selecteer de band en zoek de zender door op +/– te drukken. Het zoeken stopt wanneer een zender wordt ontvangen. Herhaal deze procedure tot de zender van uw keuze wordt ontvangen. Tip Als u de frequentie kent van de zender die u wilt beluisteren, houdt u +/– ingedrukt tot de frequentie ongeveer is bereikt en vervolgens stemt u nauwkeurig op de gewenste frequentie af door herhaaldelijk op +/– te drukken (handmatig afstemmen). RDS FM-zenders met de RDS-dienst (radiogegevenssysteem) sturen onhoorbare digitale informatie mee met het gewone radioprogrammasignaal. Opmerkingen • In bepaalde landen/regio's zijn wellicht niet alle RDS-functies beschikbaar. • RDS functioneert wellicht niet als het ontvangstsignaal zwak is of als de zender waarop u hebt afgestemd geen RDS-gegevens verzendt. Display-items wijzigen Druk op . AF (alternatieve frequenties) en TA (verkeersinformatie) instellen AF stemt continu opnieuw af op de zender met het sterkste signaal in een netwerk, en TA biedt u de huidige verkeersinformatie of verkeersprogramma's (TP) wanneer deze worden ontvangen. 1 Druk herhaaldelijk op tot de instelling van uw keuze wordt weergegeven. Selecteer AF-ON TA-ON AF/TA-ON AF/TA-OFF Actie AF inschakelen en TA uitschakelen. TA inschakelen en AF uitschakelen. AF en TA beide inschakelen. AF en TA beide uitschakelen. RDS-zenders met de AF- en TAinstelling opslaan U kunt RDS-zenders vooraf instellen met de AF-/TA-instelling. Als u de BTM-functie gebruikt, worden alleen RDS-zenders met dezelfde AF-/TA-instelling opgeslagen. Als u handmatig vooraf instelt, kunt u zowel RDS- als niet-RDS-zenders instellen met de bijbehorende AF-/TA-instelling. 1 Stel AF/TA in en sla de zender vervolgens op met BTM of handmatig. Noodberichten ontvangen Als AF of TA is ingeschakeld, wordt de geselecteerde bron automatisch onderbroken door de noodberichten. 9