Views
8 months ago

Sony PCG-K315S - PCG-K315S Manuel logiciel Tchèque

Sony PCG-K315S - PCG-K315S Manuel logiciel Tchèque

n 27 N Příručka k

n 27 N Příručka k software Software dodaný s počítačem WinDVD for VAIO InterVideo, Inc. Aplikace WinDVD for VAIO společnosti InterVideo Inc. představuje jednoduchý přehrávač disků DVD. Kromě všech funkcí, které byste očekávali u standardního přehrávače disků DVD, obsahuje tato aplikace některé velmi zdokonalené funkce, naprosto přesným dekódováním videa, výběrem uživatelských rozhraní a možnostmi zobrazení. Aplikace umožňuje přehrávat video a interaktivní tituly na discích DVD, video ve formátu MPEG a disky CD s videem a zvukem. Aplikace WinDVD for VAIO automaticky rozliší typ disku v jednotce DVD a použije vhodnou metodu přehrávání. Odpovědi na otázky a odbornou pomoc najdete na webu: http://www.intervideo.com VAIO Zone Sony Corporation VAIO Zone představuje aplikaci od společnosti Sony, která uživateli umožňuje pracovat s hudbou, videem a fotografiemi nejen na vlastním počítači, ale také prostřednictvím domácí počítačové sítě. Uživatel může ze svého počítače VAIO přistupovat ke zdrojům zábavy, jako jsou například televizní programy, hudební soubory nebo fotografie. Všechny tyto zdroje jsou uloženy na libovolném počítači VAIO, který funguje jako server. ❑ TV: TV Programy. Můžete sledovat a nahrávat živý televizní přenos* a přehrávat nahrané TV programy. Snadno můžete také na DVD vypalovat nahrané TV programy.

n 28 N Příručka k software Software dodaný s počítačem ❑ Music: Poslouchejte hudbu v libovolné místnosti vašeho domu! Při přehrávání hudby můžete používat funkce přeskakování, rychlého převíjení vpřed a zpět, opakovaného přehrávání a náhodného přehrávání podobně, jako u standardního zvukového systému. ❑ Pictures: Jediným klepnutím můžete spustit prohlížeč fotografií nebo dokonce vlastní prezentaci fotografií pro ostatní členy rodiny nebo pro přátele. ❑ Videos: Sledujte video soubory zachycené na kamkodéru. ❑ CD/DVD: Poslouchejte hudbu z disků CD a sledujte filmy z disků DVD**. * Ke sledování živého televizního přenosu potřebujete kanálový volič. * K dispozici u některých stolních počítačů. Dostupné pouze u notebooků se speciálně vybavenou dokovací stanicí. Další informace najdete v tištěném dokumentu Specifications. ** je nutné nainstalovat aplikaci WinDVD for VAIO.