Views
7 months ago

Sony PCG-K315S - PCG-K315S Manuel logiciel Tchèque

Sony PCG-K315S - PCG-K315S Manuel logiciel Tchèque

n 29 N Příručka k

n 29 N Příručka k software Software dodaný s počítačem VAIO Launcher Sony Corporation VAIO Launcher je obslužný program, který slouží k rychlému spuštění funkcí VAIO Zone, ale i ke spuštění dalších často užívaných programů. Originální funkce počítače VAIO jsou v programu VAIO Launcher předem zaznamenané. Klepnutím na registrovanou ikonu spustíte funkci VAIO Zone k této ikoně příslušející. Ikona Registrovaný název ikony Popis TV Sledujte a nahrávejte snímky z filmů přijatých z kanálového voliče na vašem počítači. Music S aplikací Sonic Stage můžete přehrávat písně zaregistrované na vašem počítači. Pictures Zobrazte si prezentaci obrázků z digitální kamery. Videos Přehrajte si soubory s filmy, které jsou uložené ve složkách pro prohlížení obsahu. CD/DVD Přehrajte si hudbu z disků CD a filmy z disků DVD.

n 30 N Příručka k software Software dodaný s počítačem VAIO Recovery Disc Sony Corporation Disk VAIO Recovery Disc* umožňuje provádět novou instalaci systému a softwaru dodaného s počítačem. Dojde-li k poškození nebo náhodnému smazání ovladačů připojených zařízení, najdete je na pevném disku (C:\Drivers). Novou instalací konkrétního ovladače zařízení lze odstranit problém s počítačem, aniž by bylo nutné obnovit celý systém. Další informace o používání disku VAIO Recovery Disc najdete v tištěné příručce Guide to Troubleshooting and Recovering your VAIO System. ✍ Disk VAIO Recovery Disc lze používat pouze v zakoupeném počítači Sony a nelze jej použít v žádném jiném počítači Sony ani v počítači jiného výrobce. Pokud váš model počítače VAIO obsahuje funkci obnovení jednotky pevného disku, není ve vašem počítači VAIO žádný disk pro zotavení. Další informace o způsobu obnovení jednotky pevného disku najdete v tištěné příručce Guide to Troubleshooting and Recovering your VAIO System. * V závislosti na modelu. Pokud máte 2 disky DVD, první DVD je nazván VAIO Recovery Disc 1/2 a druhý VAIO Recovery Disc 2/2.