Views
8 months ago

Sony PCG-K315S - PCG-K315S Manuel logiciel Tchèque

Sony PCG-K315S - PCG-K315S Manuel logiciel Tchèque

n 7 N Příručka k

n 7 N Příručka k software Software dodaný s počítačem Další kategorie popsané v této příručce: ❑ VAIO Recovery Disc (strana 30) ❑ My Info Center (strana 31) ❑ Operační systém (strana 33) ❑ Operační systém Windows XP Professional s aktualizací Service Pack 2 (strana 33) ❑ Operační systém Windows XP Home Edition s aktualizací Service Pack 2 (strana 33) ❑ Sun Java Virtual Machine (VM) (strana 34) ❑ Internet Explorer 6.0 (strana 35) ❑ VAIO Promotions (strana 36) ❑ VAIO Online Registration (strana 36) ❑ Language Selector (strana 36) ❑ Your voice counts (strana 36) ❑ Adobe Companion Pack for VAIO (strana 37) ❑ Upgrade your software (strana 39) ❑ Adobe Store (strana 39) ❑ Symantec Store (strana 39) ❑ Utimaco Store (strana 39) ❑ VAIO-Link (strana 40) ✍ Popis funkce jednotlivých aplikací najdete v souborech elektronické nápovědy dodaných s aplikací. V mnoha případech můžete stisknout klávesu a zobrazit tak nápovědu.

n 8 N Příručka k software Software dodaný s počítačem Audio SonicStage Sony Corporation Softwarová aplikace SonicStage využívá technologii na ochranu autorských práv OpenMG, kterou vyvinula společnost Sony Corporation a která umožňuje nahrávat a přehrávat digitální hudební data v osobním počítači. Po zašifrování a nahrání na pevný disk umožňuje technologie OpenMG data přehrávat v počítači, ale zabraňuje neoprávněnému šíření. Smyslem technologie OpenMG je vytvořit prostředí, ve kterém by bylo možné distribuovat větší množství velmi kvalitní hudby, ale zároveň by nemohlo docházet k neoprávněnému šíření hudebních souborů. Se softwarem SonicStage lze šifrovat a spravovat hudební soubory stažené do počítače prostřednictvím služeb EMD nebo přijaté (či vytvořené) z vlastního disku CD nebo z Internetu. SonicStage Mastering Studio Sony Corporation Aplikace SonicStage Mastering Studio* umožňuje nahrávat písně z analogových nahrávek nebo magnetofonových pásků do počítače a ukládat je na disky CD-R nebo CD-RW nebo ve formě zvukových souborů. Tento nástroj pro zpracování zvuku přináší uživatelům počítače VAIO při nahrávání hudby z analogových nahrávek do počítače výrazné zlepšení kvality zvuku a při zapisování na audio CD nabízí vysokou kvalitu zvuku. * Dostupné pro všechny osobní počítače a některé modely notebooků.