Views
8 months ago

Sony CDX-GT44U - CDX-GT44U Mode d'emploi Roumain

Sony CDX-GT44U - CDX-GT44U Mode d'emploi Roumain

Cuprins Punerea în

Cuprins Punerea în funcţiune .................. 5 Anularea modului DEMO ..............................5 Potrivirea ceasului ..........................................5 Detaşarea panoului frontal .............................5 Ataşarea panoului frontal ..........................5 Amplasarea butoanelor.............. 6 4 Unitatea de bază ........................................6 Radio ............................................ 8 Stocarea în memoria aparatului şi recepţia posturilor de radio .......................................8 Stocarea automată în memorie – BTM .....8 Stocarea manuală în memorie ...................8 Recepţionarea unui post stocat ..................8 Acordul automat ........................................8 RDS ................................................................8 Prezentare generală ..................................8 Reglaje pentru AF şi TA ............................9 Alegerea PTY (Tipuri de program) ...........9 Reglajul CT (temporal) ...........................10 CD .............................................. 10 Redarea unui disc ........................................10 Dispozitive USB .........................11 Redarea unui dispozitiv USB .......................11 Modificarea elementelor afişajului ..........11 Căutarea şi redarea pistelor .... 12 Redarea pistelor în diverse moduri ..............12 Căutarea unei piste după denumire a acesteia – Quick-BrowZer TM ...................................12 Căutarea omiţând elemente – Modul Jump (Salt) ................................13 Căutarea unei piste prin ascultarea unor pasaje ale pistelor – ZAPPIN TM .................13 Reglaje de sunet şi Meniul de configurare ................................ 14 Modificarea reglajelor de sunet ....................14 Ajustarea parametrilor sunetului .............14 Funcţii speciale de sunet ..............................14 Selectarea calităţii sunetului – Presetare EQ7 ......................................14 Personalizarea curbei egalizorului ..........15 Optimizarea sunetului prin aliniere temporală – Poziţia de ascultare ...........15 Ajustarea poziţiei de audiţie ....................16 DM+ avansat ...........................................16 Utilizarea ca subwoofer a boxelor din partea din spate – Intensificare başi spate ......................................................16 Ajustarea elementelor de configurare ..........16 Utilizarea echipamentelor opţionale .................................... 18 Echipamente audio auxiliare ........................18 Telecomanda RM-X114 ...............................18 Informaţii suplimentare ............ 19 Măsuri de precauţie ......................................19 Note privind discurile ..............................19 Ordinea de redare a fişierelor MP3/WMA/AAC .................................20 Întreţinere .....................................................20 Specificaţii ....................................................21 Soluţionarea problemelor .............................22 Afişaje de eroare / Mesaje .......................24 Instalare/conexiuni ................... 26 Măsuri de precauţie ................................26, 31 Echipament folosit în ilustraţii .....................26 1 Lista părţilor ...........................................26 2 Exemple de conectare ............................27 3 Diagrama conexiunilor ...........................28 AVERTIZARE ........................................30 Măsuri de precauţie ......................................31 4 Detaşarea ramei de protecţie şi a suportului ................................................31 5 Exemplu de montare ..............................32 6 Detaşarea şi ataşarea panoului frontal ....32 Pentru detaşare ........................................32 Pentru ataşare ..........................................32 Avertizare pentru cazul în care cheia de contact a maşinii dvs. nu are poziţia ACC 33 Înlocuirea siguranţei .....................................33 Diagrama conexiunilor de alimentare ..........33

Punerea în funcţiune Anularea modului DEMO Puteţi anula prezentarea interfeţei demonstrative ce apare în timpul opririi. 1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de selecţie. Va apărea ecranul de configurare. 2 Rotiţi butonul de selecţie până ce apare indicaţia “DEMO”, apoi apăsaţi-l. 3 Rotiţi butonul de selecţie pentru a alege “DEMO-OFF”, apoi apăsaţi-l. Configurarea se încheie. 4 Apăsaţi (BACK). Interfaţa revine la modul obişnuit de redare/ recepţie. Potrivirea ceasului Indicaţia ceasului este în format digital de 24 de ore. 1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de selecţie. Va apărea interfaţa de reglaj. 2 Rotiţi butonul de selecţie, până ce apare mesajul “CLOCK-ADJ“, apoi apăsaţi-l. Indicaţia orei va începe să clipească. 3 Acţionaţi butonul de selecţie,pentru a potrivi ora şi minutele. Pentru a deplasa indicaţia digitală apăsaţi butonul (SEEK) -/+. 4 După stabilirea minutelor, apăsaţi butonul de selecţie. Potrivirea orei este încheiată şi ceasul porneşte. Pentru a fi afişată ora, apăsaţi (DSPL). Detaşarea panoului frontal Puteţi detaşa panoul frontal al acestui aparat, pentru a preveni furtul. 1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul (SOURCE/OFF). Aparatul se opreşte. 2 Apăsaţi , apoi scoateţi panoul trăgând înspre dvs. Alarma de avertizare Dacă aţi întors cheia de contact în poziţia OFF fără a fi detaşat panoul frontal, va suna o alarmă de avertizare timp de câteva secunde. Alarma se va auzi doar dacă amplificatorul încorporat este utilizat. Notă • Nu expuneţi panoul frontal la temperatură ridicată sau umezeală. Evitaţi să îl lăsaţi în maşina parcată sau pe bord, ori în partea din spate a maşinii. Ataşarea panoului frontal Introduceţi partea A a panoului frontal în partea B a aparatului, după cum este ilustrat, apoi împingeţi partea stângă în poziţie până ce se aude un clic. 5