Views
7 months ago

Sony CDX-GT44U - CDX-GT44U Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony CDX-GT44U - CDX-GT44U Consignes d’utilisation Néerlandais

Inhoudsopgave Aan de

Inhoudsopgave Aan de slag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 De DEMO-stand annuleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 De klok instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Het voorpaneel verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Bedieningselementen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Hoofdeenheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Zenders opslaan en ontvangen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 RDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Een CD afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 USB-apparaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Een USB-apparaat afspelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Tracks zoeken en afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Tracks afspelen in verschillende standen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Zoeken naar een track op naam — Quick-BrowZer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Zoeken naar een track door te luisteren naar een gedeelte van een track — ZAPPIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Geluidsinstellingen en het installatiemenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 De geluidsinstellingen wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Genieten van geavanceerde geluidsfuncties — Geavanceerde geluidsengine . . . . . . 15 Instelitems aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Optionele apparaten gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Randapparatuur voor audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 RM-X114-afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Aanvullende informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Voorzorgsmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Problemen oplossen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 4

Aan de slag De DEMO-stand annuleren U kunt het demonstratiescherm annuleren dat wordt weergegeven tijdens het uitschakelen. 1 Houd de selectietoets ingedrukt. Het installatievenster wordt weergegeven. 2 Verdraai de regelknop tot "DEMO" wordt weergegeven en druk op de regelknop. 3 Selecteer "DEMO-OFF" door de regelknop te verdraaien en er vervolgens op te drukken. Het instellen is voltooid. 4 Druk op (BACK). Het display keert terug naar de normale ontvangst-/weergavestand. De klok instellen De digitale klok werkt met een 24-uursaanduiding. 1 Houd de selectietoets ingedrukt. Het installatievenster wordt weergegeven. 2 Verdraai de regelknop tot "CLOCK- ADJ" wordt weergegeven en druk vervolgens op de regelknop. De aanduiding voor het uur gaat knipperen. 3 Stel de uren en minuten in door de regelknop te verdraaien. Als u de digitale aanduiding wilt verplaatsen, drukt u op –/+. 4 Druk op de selectietoets na het instellen van de minuten. Het instellen is voltooid en de klok begint te lopen. Als u de klok wilt weergeven, drukt u op . Het voorpaneel verwijderen U kunt ter voorkoming van diefstal het voorpaneel van het apparaat verwijderen. 1 Houd ingedrukt. Het apparaat wordt uitgeschakeld. 2 Druk op en trek het voorpaneel naar u toe. Waarschuwingstoon Als u de contactschakelaar in de stand OFF zet zonder dat u het voorpaneel hebt verwijderd, klinkt gedurende enkele seconden de waarschuwingstoon. U hoort de waarschuwingstoon alleen als de ingebouwde versterker wordt gebruikt. Opmerking Stel het voorpaneel niet bloot aan hitte/hoge temperaturen of vocht. Laat het voorpaneel niet achter in een geparkeerde auto of op het dashboard/de hoedenplank. Het voorpaneel bevestigen Plaats deel A van het voorpaneel op deel B van het apparaat, zoals wordt weergegeven, en druk op de linkerzijde tot deze vastklikt. 5