Views
8 months ago

Sony CDX-GT44U - CDX-GT44U Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony CDX-GT44U - CDX-GT44U Consignes d’utilisation Néerlandais

Geluidsinstellingen en

Geluidsinstellingen en het installatiemenu De geluidsinstellingen wijzigen De geluidskenmerken aanpassen 1 Druk tijdens ontvangst/weergave op de selectietoets. 2 Verdraai de regelknop tot het gewenste menu-item wordt weergegeven en druk op de regelknop. 3 Selecteer de instelling door de regelknop te verdraaien en druk op de regelknop. RB ENH (versterking lage tonen achter) (pagina 17) SW LEVEL* 2 (subwooferniveau) Past het subwoofervolume aan: "+10 dB" – "0 dB" – "-10 dB". ("ATT" wordt weergegeven bij de laagste instelling.) AUX VOL* 3 (AUX-volumeniveau) Past het volumeniveau aan voor aangesloten randapparatuur: "+18 dB" – "0 dB" – "-8 dB". Dankzij deze instelling is het niet nodig om het volumeniveau tussen bronnen aan te passen. *1 Verborgen als "SET POSITION" op "OFF" ingesteld is. *2 Als de audio-uitvoer is ingesteld op "SUB- OUT" (pagina 17). *3 Wanneer AUX-bron is ingeschakeld (pagina 19). 4 Druk op (BACK). De volgende items kunnen worden ingesteld: EQ7 PRESET (pagina 15) EQ7 SETTING (pagina 15) POSITION SET POSITION (instelling luisterpositie) (pagina 16) ADJ POSITION* 1 (aanpassing luisterpositie) (pagina 16) SET SW POS* 1 * 2 (instelling subwooferpositie) (pagina 16) BALANCE De geluidsbalans aanpassen: "RIGHT-15" – "CENTER" – "LEFT-15". FADER Het relatieve niveau aanpassen: "FRONT-15" – "CENTER" – "REAR-15". 14 DM+ (pagina 16)

Genieten van geavanceerde geluidsfuncties — Geavanceerde geluidsengine Geavanceerde geluidsengine creëert met digitale signaalverwerking een ideaal geluidsveld in de auto. De geluidskwaliteit selecteren — EQ7 vooraf instellen U kunt een equalizercurve selecteren uit 7 verschillende curves (XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY, CUSTOM of OFF). 1 Druk tijdens ontvangst/weergave op de selectietoets. 2 Verdraai de regelknop tot "EQ7 PRESET" wordt weergegeven en druk op de regelknop. 3 Verdraai de regelknop tot de gewenste equalizercurve wordt weergegeven en druk op de regelknop. 4 Druk op (BACK). U kunt de equalizercurve annuleren door "OFF" te selecteren in stap 3. Tip Voor iedere bron kan de equalizercurve in het geheugen worden opgeslagen. De equalizercurve aanpassen — EQ7 instellen Met "CUSTOM" bij EQ7 kunt u zelf equalizerinstellingen opgeven. 1 Selecteer een bron en druk op de selectietoets. 2 Verdraai de regelknop tot "EQ7 SETTING" wordt weergegeven en druk op de regelknop. 3 Verdraai de regelknop tot "BASE" wordt weergegeven en druk op de regelknop. U kunt een equalizercurve kiezen als basis om verder aan te passen. 4 Selecteer de equalizercurve door de regelknop te verdraaien en druk op de regelknop. 5 De equalizercurve instellen. Selecteer het frequentiebereik door de regelknop te verdraaien en druk op de regelknop. BAND1: 63 Hz BAND2: 160 Hz BAND3: 400 Hz BAND4: 1 kHz BAND5: 2,5 kHz BAND6: 6,3 kHz BAND7: 16,0 kHz Pas het volumeniveau aan door de regelknop te verdraaien en druk op de regelknop. Het volume kan worden aangepast in stappen van 1 dB, van –6 dB tot +6 dB. Herhaal stap en als u andere frequentiebereiken wilt aanpassen. 6 Druk twee keer op (BACK). De equalizercurve wordt opgeslagen onder "CUSTOM". 15