Views
8 months ago

Sony CDX-GT44U - CDX-GT44U Consignes d’utilisation Français

Sony CDX-GT44U - CDX-GT44U Consignes d’utilisation Français

26

26 Foutmeldingen/berichten CHECKING Het apparaat controleert de aansluiting van een USB-apparaat. – Wacht tot de controle van de aansluiting is voltooid. ERROR De disk is vuil of is omgekeerd geplaatst. – Reinig de disk of plaats deze op de juiste manier. Er is een lege disk in het apparaat geplaatst. De disk kan niet worden afgespeeld wegens een probleem. – Plaats een andere disk. Het USB-apparaat is niet automatisch herkend. – Sluit het opnieuw aan. Druk op als u de disk wilt verwijderen. FAILURE De luidsprekers of versterkers zijn niet correct aangesloten. – Raadpleeg de handleiding voor installatie/ aansluitingen van dit model en controleer de aansluitingen. HUB NO SUPRT (geen hub-ondersteuning ) Een USB-hub wordt niet ondersteund door dit apparaat. NO AF Er is geen alternatieve frequentie voor de huidige zender. –Druk op +/– terwijl de programmaservicenaam knippert. Het apparaat gaat zoeken naar een andere frequentie met dezelfde PI-gegevens (programma-identificatie). ("PI SEEK" wordt weergegeven.) NO DEV (geen apparaat) USB is geselecteerd als bron terwijl er geen USB-apparaat is aangesloten. Een USBapparaat of een USB-kabel is losgeraakt tijdens het afspelen. – Het is belangrijk dat u een USB-apparaat en een USB-kabel aansluit. NO MUSIC De disk of het USB-apparaat bevat geen muziekbestanden. – Plaats een muziek-CD in het apparaat. – Sluit een USB-apparaat aan waarop muziekbestanden staan. NO NAME Er is geen naam voor de disk/artiest/track of het album naar de track geschreven. NO TP Het apparaat blijft zoeken naar beschikbare TP-zenders. OFFSET Er is wellicht een interne storing. – Controleer de verbinding. Vraag uw Sonyhandelaar advies als de foutmelding in het display blijft staan. OVERLOAD Het USB-apparaat is overbelast. – Koppel het USB-apparaat los en wijzig de bron met . – Dit geeft aan dat het USB-apparaat buiten gebruik is of dat een apparaat is aangesloten dat niet wordt ondersteund. READ Alle track- en albuminformatie op de disk wordt gelezen. – Wacht totdat het lezen is voltooid en het afspelen automatisch wordt gestart. Afhankelijk van de diskstructuur kan dit meer dan een minuut duren. USB NO SUPRT (geen USB-ondersteuning) Het aangesloten USB-apparaat wordt niet ondersteund. – Ga naar de ondersteuningssite voor meer informatie over de compatibiliteit van het USB-apparaat. " " of " " Tijdens het snel terug- of vooruitspoelen hebt u het begin of het einde van de disc bereikt en nu kunt u niet verder. " " Het teken kan niet worden weergegeven met het apparaat.

Vraag uw Sony-handelaar advies als deze oplossingen niet helpen. Als u het apparaat ter reparatie wegbrengt omdat CD's niet goed worden afgespeeld, kunt u het best de disk meenemen waarmee het probleem is begonnen. 27