Views
9 months ago

Sony CDX-GT44U - CDX-GT44U Consignes d’utilisation Anglais

Sony CDX-GT44U - CDX-GT44U Consignes d’utilisation Anglais

Bedieningselementen

Bedieningselementen Hoofdeenheid 6 In dit gedeelte vindt u informatie over de locatie van bedieningselementen en instructies voor algemene handelingen. SEEK +/– toetsen Radio: Automatisch afstemmen op zenders (indrukken); handmatig zoeken naar zenders (ingedrukt houden). CD/USB: Tracks overslaan (indrukken); tracks blijven overslaan (indrukken, vervolgens binnen 1 seconde nogmaals indrukken en vasthouden); een track snel terug-/vooruitspoelen (ingedrukt houden). (BROWSE)-toets pagina 12 De Quick-BrowZer-stand openen. SOURCE/OFF-toets Druk op deze toets als u het apparaat wilt inschakelen/een andere bron wilt kiezen (Radio/CD/USB/AUX). Houd de toets 1 seconde ingedrukt als u het apparaat wilt uitschakelen. Houd de toets meer dan 2 seconden ingedrukt als u het apparaat en het scherm wilt uitschakelen. Regelknop/selectietoets pagina 14, 17 Volume aanpassen (draaien); instelitems selecteren (indrukken en draaien). Discsleuf Plaats de disk (met het label omhoog) en het afspelen begint. Display (uitwerpen)-toets De disk uitwerpen. USB-aansluiting pagina 11 (voorpaneel loslaten)-toets pagina 5

(BACK)-toets Druk op deze toets om terug te keren naar het vorige scherm. Ontvanger voor de afstandsbediening MODE-toets pagina 8 Indrukken als u de radioband wilt selecteren (FM/MW/LW). AF (alternatieve frequenties)/ TA (verkeersinformatie)/ PTY (programmatype)-toets pagina 9 AF en TA instellen (indrukken); PTY selecteren (ingedrukt houden) in RDS. Cijfertoetsen Radio: De opgeslagen zenders ontvangen (indrukken); zenders opslaan (ingedrukt houden). CD/USB: /: ALBUM / (tijdens het afspelen van MP3/WMA/AAC) Albums overslaan (indrukken); albums blijven overslaan (ingedrukt houden). : REP* pagina 12 : SHUF pagina 12 : ZAP pagina 13 De ZAPPIN-stand openen. : PAUSE Afspelen onderbreken. Druk nogmaals als u wilt annuleren. DSPL (display)/SCRL (rollen)-toets pagina 8, 10, 11 Display-items wijzigen (indrukken); het display-item rollen (ingedrukt houden). AUX-ingang pagina 19 * Deze toets beschikt over een voelstip. 7