Views
8 months ago

Sony CDX-GT44U - CDX-GT44U Consignes d’utilisation Anglais

Sony CDX-GT44U - CDX-GT44U Consignes d’utilisation Anglais

Tracks zoeken en

Tracks zoeken en afspelen Tracks afspelen in verschillende standen U kunt tracks herhaaldelijk beluisteren (herhaaldelijk afspelen) of in een willekeurige volgorde beluisteren (willekeurig afspelen). De beschikbare weergavestanden verschillen afhankelijk van de geselecteerde geluidsbron. 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op (REP) of (SHUF) tot de gewenste weergavestand wordt weergegeven. Het duurt even voor het afspelen start in de geselecteerde weergavestand. Herhaaldelijk afspelen Selecteer TRACK ALBUM OFF Actie track herhaaldelijk afspelen. album herhaaldelijk afspelen. track in normale volgorde afspelen (normale weergave). Willekeurig afspelen Selecteer SHUF ALBUM SHUF DISC* 1 SHUF DEVICE* 2 SHUF OFF *1 Alleen cd *2 Alleen USB Actie album in willekeurige volgorde afspelen. disk in willekeurige volgorde afspelen. apparaat in willekeurige volgorde afspelen. track in normale volgorde afspelen (normale weergave). Zoeken naar een track op naam — Quick-BrowZer U kunt gemakkelijk op categorie zoeken naar een track op een CD of USB-apparaat. 1 Druk op (BROWSE)*. De Quick-BrowZer-stand op het apparaat wordt geactiveerd en er wordt een lijst met zoekcategorieën weergegeven. Wanneer de tracklijst wordt weergegeven, drukt u herhaaldelijk op (BACK) tot de gewenste zoekcategorie wordt weergegeven. * Druk tijdens het afspelen gedurende meer dan 2 seconden op (BROWSE) om rechtstreeks terug te keren naar het begin van de categorielijst (alleen USB). 2 Selecteer de zoekcategorie van uw keuze door de regelknop te verdraaien en bevestig deze met een druk op de regelknop. 12

3 Herhaal stap 2 tot de gewenste track is geselecteerd. Het afspelen wordt gestart. Druk op (BROWSE) om de Quick- BrowZer-stand te verlaten. Opmerking Wanneer u de Quick-BrowZer-stand opent, wordt de instelling voor herhaaldelijk/willekeurig afspelen geannuleerd. Zoeken door items over te slaan — Overspring-stand Wanneer er veel items in een categorie staan, kunt u het item van uw keuze snel zoeken. 1 Druk op + in de Quick- BrowZer-stand. De itemnaam wordt weergegeven. 2 Draai aan de regelknop om een item in de buurt van het gewenste item te selecteren. Er worden gedeelten in stappen van 10% van het totale aantal items overgeslagen. 3 Druk op de selectietoets. Het display keert terug naar de Quick- BrowZer-stand en het geselecteerde item wordt weergegeven. 4 Selecteer het item van uw keuze door de regelknop te verdraaien en er vervolgens op te drukken. Het afspelen wordt gestart als het geselecteerde item een track is. Om de Overspring-stand te annuleren, drukt u op (BACK) of –. Zoeken naar een track door te luisteren naar een gedeelte van een track — ZAPPIN U kunt zoeken naar een track die u wilt beluisteren door korte gedeelten van tracks op een CD of USB-apparaat op volgorde af te spelen. De ZAPPIN-stand is geschikt voor het zoeken naar een track in de standen voor willekeurige volgorde of willekeurige volgorde herhalen. 1 Druk op (ZAP) tijdens het afspelen. Het afspelen wordt gestart vanaf een gedeelte van de volgende track. U kunt een afspeeltijd selecteren (pagina 18). Track (ZAP) wordt ingedrukt. Het gedeelte van elke track die wordt afgespeeld in de ZAPPIN-stand. 2 Druk op de selectietoets of op (ZAP) wanneer een track wordt afgespeeld die u wilt beluisteren. De track die u selecteert, wordt in de normale weergavestand vanaf het begin afgespeeld. Als u op (BACK) drukt, bevestigt u ook welke track u wilt afspelen. Tips •Druk in de ZAPPIN-stand op +/– als u een track wilt overslaan. •Druk op / (ALBUM /) in de ZAPPIN-stand als u een album wilt overslaan. 13