Views
9 months ago

Sony CDX-GT44U - CDX-GT44U Consignes d’utilisation

Sony CDX-GT44U - CDX-GT44U Consignes d’utilisation

16 Het geluid

16 Het geluid optimaliseren door middel van Time Alignment — Luisterpositie Het apparaat kan een natuurlijk geluidsveld simuleren door het uitsturen van geluid uit elke luidspreker te vertragen en aan te passen aan uw positie. De opties voor "POSITION" worden hieronder genoemd. FRONT L (): linksvoor FRONT R (): rechtsvoor FRONT (): middenvoor ALL (): in het midden van uw auto OFF: geen positie ingesteld U kunt ook de subwooferpositie bij benadering instellen vanaf uw luisterpositie, als: – de audio-uitvoer ingesteld is op "SUB- OUT" (pagina 17). – de luisterpositie niet op "OFF" is ingesteld. De opties voor "SET SW POS" worden hieronder genoemd. NEAR (): dichtbij NORMAL (): normaal FAR (): ver 1 Druk tijdens ontvangst/weergave op de selectietoets. 2 Verdraai de regelknop tot "SET POSITION" wordt weergegeven en druk vervolgens op de regelknop. 3 Verdraai de regelknop en kies uit "FRONT L", "FRONT R", "FRONT" of "ALL", en druk op de regelknop. 4 Verdraai de regelknop tot "SET SW POS" wordt weergegeven en druk vervolgens op de regelknop. 5 Verdraai de regelknop om de subwooferpositie te selecteren uit "NEAR", "NORMAL" of "FAR" en druk vervolgens op de regelknop. 6 Druk op (BACK). U kunt het instellen van de luisterpositie annuleren door "OFF" te selecteren in stap 3. De luisterpositie aanpassen U kunt de instelling van de luisterpositie erg nauwkeurig afregelen. 1 Druk tijdens ontvangst/weergave op de selectietoets. 2 Verdraai de regelknop tot "ADJ POSITION" wordt weergegeven en druk vervolgens op de regelknop. 3 Pas de luisterpositie aan door de regelknop te verdraaien en druk op de regelknop. Aanpasbaar bereik: "+3" – "CENTER" – "–3". 4 Druk op (BACK). Geavanceerde DM+ Geavanceerde DM+ verbetert digitaal gecomprimeerd geluid door hoge frequenties die verloren zijn gegaan in het compressieproces te herstellen. 1 Druk tijdens de weergave op de selectietoets. 2 Verdraai de regelknop tot "DM+" wordt weergegeven en druk op de regelknop. 3 Selecteer "ON" door de regelknop te verdraaien en er vervolgens op te drukken. 4 Druk op (BACK).

Tip Voor iedere bron kan de instelling DM+ in het geheugen worden opgeslagen. De achterluidsprekers als subwoofer gebruiken — Versterking lage tonen achter Versterking lage tonen achter laat het basgeluid toenemen door de instelling van het laagdoorlaatfilter (pagina 18) op de achterluidsprekers toe te passen. Door middel van deze functie kunnen de achterluidsprekers werken als subwoofer als er geen subwoofer is aangesloten. 1 Druk tijdens ontvangst/weergave op de selectietoets. 2 Verdraai de regelknop tot "RB ENH" wordt weergegeven en druk op de regelknop. 3 Draai aan de regelknop en kies uit "1", "2" of "3", en druk op de regelknop. 4 Druk op (BACK). Instelitems aanpassen 1 Houd de selectietoets ingedrukt. Het installatievenster wordt weergegeven. 2 Verdraai de regelknop tot het gewenste item wordt weergegeven en druk op de regelknop. 3 Selecteer de instelling door de regelknop te verdraaien en druk op de regelknop.* Het instellen is voltooid. 4 Druk op (BACK). * Voor de CLOCK-ADJ- en BTM-instellingen is stap 4 niet nodig. De volgende items kunnen ingesteld worden, afhankelijk van de bron en de instelling: CLOCK-ADJ (klok aanpassen) (pagina 5) CT (kloktijd) De CT-functie inschakelen: "ON", "OFF" (pagina 10). BEEP De pieptoon inschakelen: "ON", "OFF". CAUT ALM* 1 (waarschuwingstoon) De waarschuwingstoon inschakelen: "ON", "OFF" (pagina 5). AUX-A* 1 (AUX-audio) Het AUX-bronscherm inschakelen: "ON", "OFF" (pagina 19). AUTO OFF Automatisch uitschakelen na de gewenste tijd wanneer het apparaat is uitgeschakeld: "NO", "30S" (seconden), "30M" (minuten), "60M" (minuten). REAR/SUB* 1 Een andere audio-uitvoer kiezen: "SUB-OUT" (subwoofer), "REAR-OUT" (versterker). DEMO (demonstratie) De demonstratie inschakelen: "ON", "OFF". DIMMER De helderheid van het scherm wijzigen: "ON", "OFF". M.DISPLAY (bewegingsdisplay) – "SA": bewegende patronen en spectrumanalyzer weergeven. – "OFF": het bewegingsdisplay uitschakelen. AUTO SCR (automatisch rollen) Lange items automatisch laten rollen: "ON", "OFF". 17