Views
9 months ago

Sony XR-CA800 - XR-CA800 Consignes d’utilisation Italien

Sony XR-CA800 - XR-CA800 Consignes d’utilisation Italien

De equalizer instellen U

De equalizer instellen U kunt een equalizercurve kiezen voor zeven soorten muziek (XPLOD, VOCAL, CLUB, JAZZ, NEW AGE, ROCK, CUSTOM en OFF (equalizer OFF)). Frequentie en niveau kunnen worden geregeld en opgeslagen. Equalizercurve kiezen 1 Druk op (SOURCE) om een bron te kiezen (radio, CD, MD of cassette). 2 Druk herhaaldelijk op (EQ7) tot de gewenste equalizercurve verschijnt. Bij elke druk op (EQ7), verandert het item. 4 Kies frequentie en niveau. 1Druk op een van beide zijden van (SEEK) om de gewenste frequentie te kiezen. Bij elke druk op (SEEK), verandert de frequentie. 62 (Hz) y 157 (Hz) y 396 (Hz) y 1k (Hz) y 2.5k (Hz) y 6.3k (Hz) y 16k (Hz) 2Druk op een van beide zijden van (DISC) om het gewenste volume in te stellen. Het volume is in stappen van 1 dB regelbaar van –10 dB tot +10 dB. Kies “OFF” om het equalizereffect te annuleren. Het display keert na 3 seconden terug naar de normale weergavestand. De equalizercurve regelen Om de af fabriek ingestelde equalizercurve te herstellen, houdt u (ENTER) 2 seconden ingedrukt. 5 Druk tweemaal op (MENU). Na het instellen van de geluidseffecten, keert het display terug naar de normale weergavestand. 1 Druk op (MENU). 2 Druk op herhaaldelijk op een van beide zijden van (DISC) tot “EQ7 TUNE” verschijnt en druk vervolgens op (ENTER). 3 Druk op een van beide zijden van (SEEK) om de gewenste equalizercurve te kiezen en druk vervolgens op (ENTER). Bij elke druk op (SEEK), verandert het item. 20

CD/MD-apparatuur (los verkrijgbaar) Met dit toestel kan externe CD/MD-apparatuur worden bediend. Wanneer u los verkrijgbare CD-apparatuur aansluit met CD TEXT en custom file functie, verschijnt de CD TEXT informatie in het display wanneer u een CD TEXT disc afspeelt. Weergave via het display Bij het veranderen van disc/track verschijnt een geregistreerde titel* 1 van de nieuwe disc/track automatisch (als de Auto Scroll functie “ON” staat, rollen namen van meer dan 8 tekens in het uitleesvenster (pagina 18)). Weergavemogelijkheden • Muziekbron • Klok • Functie Een CD of MD afspelen 1 Druk herhaaldelijk op (SOURCE) om “CD” of “MD” te kiezen. 2 Druk herhaaldelijk op (MODE) tot het gewenste toestel verschijnt. CD/MD-weergave start. Om Druk op De weergave te (OFF) stoppen Discs over te slaan (DISC) (+/–) – Disc-keuze Tracks over te slaan – Automatic Music Sensor Snel vooruit/ achteruit – Manual Search (SEEK) (./>) [eenmaal voor elke track] (SEEK) (m/M) [tot gewenst punt] Weergavemogelijkheden • Muziekbron • Verstreken speelduur • Disc-naam* 1 /artiestennaam* 2 • Track-titel* 1 Om De weergave via het display te wijzigen Het display laten rollen Druk op (DSPL/PTY) (SCRL) *1 “NO NAME” betekent dat er geen Disc Memo (pagina 22) of geregistreerde naam kan worden weergegeven. *2 Alleen voor CD TEXT discs met de artiestennaam. Opmerkingen • Sommige tekens kunnen niet worden getoond. • Bij somige CD TEXT discs met zeer veel tekens kan de informatie niet rollen. • Dit toestel kan de artiestennaam voor elke track van een CD TEXT disc niet weergeven. Tip Als Auto Scroll UIT staat en de disc/track-naam wordt gewijzigd, rolt de disc/track-naam niet. 21