Views
8 months ago

Sony XR-CA800 - XR-CA800 Consignes d’utilisation Anglais

Sony XR-CA800 - XR-CA800 Consignes d’utilisation Anglais

Voorzorgsmaatregelen •

Voorzorgsmaatregelen • Wanneer uw auto in de volle zon geparkeerd stond, moet u eerst het toestel laten afkoelen alvorens het in gebruik te nemen. • Controleer eerst de aansluitingen wanneer het toestel niet functioneert. Controleer de zekering wanneer alles in orde is. • Wanneer een systeem met twee luidsprekers niet functioneert, zet dan de faderregelaar in het midden. • Wanneer een cassette gedurende lange tijd wordt afgespeeld, kan ze worden opgewarmd door de ingebouwde versterker. Dat is normaal en duidt niet op een defect. Met alle vragen of problemen met betrekking tot dit toestel die niet aan bod komen in deze gebruiksaanwijzing kunt u steeds terecht bij uw Sony handelaar. Behoud van een optimale geluidskwaliteit Let op dat u geen drankjes op het toestel of cassettes morst. Opmerkingen bij cassettes Zorg voor cassettes • Raak de cassetteband niet aan om te voorkomen dat vuil of stof op de koppen terechtkomt. • Hou cassettes uit de buurt van apparatuur met ingebouwde magneten, zoals luidsprekers en versterkers om te voorkomen dat opnames worden gewist of vervormd. • Stel cassettes niet bloot aan directe zonnestraling, extreme koude noch vocht. • Een slappe band kan in het toestel verstrikt raken. Draai daarom de cassetteband strak met een potlood of dergelijke alvorens hem in het toestel te plaatsen. Slappe band • Vervormde cassettes en loszittende labels kunnen problemen geven bij het inbrengen of uitwerpen van cassettes. Loszittende labels verwijderen of vervangen. • Tijdens de weergave van een cassette kan het geluid vervormen. De cassettekop moet worden gereinigd om de 50 gebruiksuren. Het gebruik van cassettes met een speelduur van meer dan 90 minuten is af te raden, behalve voor langdurige ononderbroken weergave Dergelijke cassetteband is heel dun en rekt makkelijk. Door frequent afspelen en stoppen kan deze band verstrikt raken in het loopwerk. 6

Aan de slag Instellingen wissen Voor u het toestel voor het eerst in gebruik neemt of na het vervangen van de autobatterij, dient u de instellingen van het toestel te wissen. Verwijder het frontpaneel en druk met een puntig voorwerp zoals bijvoorbeeld een balpen op de RESET knop. RESET toets Opmerking Door op de RESET knop te drukken, worden de klokinstelling en bepaalde geheugenfuncties gewist. Het frontpaneel verwijderen Het frontpaneel van dit toestel kan worden verwijderd ter beveiliging tegen diefstal. Waarschuwingstoon Wanneer u het contact in de stand OFF zet zonder het voorpaneel te verwijderen, weerklinkt de waarschuwingstoon gedurende enkele seconden. Wanneer u een los verkrijgbare versterker aansluit en de ingebouwde versterker niet gebruikt, wordt de pieptoon uitgeschakeld. 1 Druk op de aan/uit-toets op het toestel (of (OFF)op de kaartafstandsbediening of de bedieningssatelliet).* Cassetteweergave of radio-ontvangst stopt (het display blijft aan). * Indien het contactslot van uw auto geen ACC stand heeft, moet u het toestel uitschakelen door de aan/uit-toets op het toestel (of (OFF) op de kaartafstandsbediening of de bedieningssatelliet) 2 seconden lang in te drukken om te vermijden dat de batterij uitgeput raakt. 2 Druk op (OPEN) schuif het frontpaneel naar rechts en trek voorzichtig aan de linkerkant van het frontpaneel. 1 2 Opmerkingen • Als u het frontpaneel losmaakt terwijl het toestel nog aan staat, wordt het automatisch uitgeschakeld om te voorkomen dat de luidsprekers worden beschadigd. • Druk niet te hard op het frontpaneel en het display. • Stel het frontpaneel niet bloot aan hitte/hoge temperaturen of vocht. Laat het niet achter in een geparkeerde auto of op het dashboard/de hoedenplank. Tip Neem het frontpaneel mee in het meegeleverde etui. vervolg op volgende paginat 7