Views
9 months ago

Sony XR-CA800 - XR-CA800 Consignes d’utilisation Anglais

Sony XR-CA800 - XR-CA800 Consignes d’utilisation Anglais

Radio Er kunnen maximum

Radio Er kunnen maximum 6 zenders per band (FM1, FM2, FM3, MW(MG) en LW(LG)) worden opgeslagen. Opgelet Maak bij het afstemmen tijdens het rijden gebruik van Best Tuning Memory om ongevallen te vermijden. Zenders automatisch opslaan — Best Tuning Memory (BTM) Deze functie selecteert de zenders met de sterkste signalen in de gekozen golfband en slaat ze op in volgorde van frequentie. 1 Druk herhaaldelijk op (SOURCE) om de radio te kiezen. 2 Druk herhaaldelijk op (MODE) om de golfband te kiezen. 3 Druk op (MENU) en vervolgens herhaaldelijk op een van beide zijden van (DISC) tot “BTM” verschijnt. 4 Druk op (ENTER). Er weerklinkt een pieptoon wanneer de instelling is opgeslagen. Opmerkingen • Indien er slechts enkele zenders kunnen worden ontvangen wegens te zwakke signalen, zal voor een aantal voorkeuzetoetsen de vroegere instelling behouden blijven. • Wanneer een voorkeuzezender in het display wordt weergegeven, worden zenders opgeslagen vanaf deze voorkeuzezender. Opgeslagen zenders ontvangen 1 Druk herhaaldelijk op (SOURCE) om de radio te kiezen. 2 Druk herhaaldelijk op (MODE) om de golfband te kiezen. 3 Druk op de cijfertoets ((1) tot (6)) waaronder de gewenste zender is opgeslagen. Tip Druk op een van beide zijden van (DISC) om de zenders te ontvangen in de volgorde waarin ze in het geheugen zijn opgeslagen (Preset Search functie). Indien u niet kunt afstemmen op een voorkeuzezender Druk op een van beide zijde van (SEEK) om de zender te zoeken (automatisch afstemmen). Het zoeken stopt van zodra een zender wordt ontvangen. Herhaal dit tot de gewenste zender wordt ontvangen. Tips • Indien automatisch afstemmen te vaak stopt, zet dan Local Seek aan om het zoeken te beperken tot zenders met sterke signalen (zie “Instellingen voor het geluid en het display wijzigen” on pagina 18). • Als u de frequentie kent van de zender die u wilt beluisteren, hou dan een van beide zijden van (SEEK) ingedrukt tot de frequentie ongeveer is bereikt en druk dan herhaaldelijk op (SEEK) om nauwkeurig af te stemmen op de gewenste frequentie (handmatig afstemmen). Bij slechte FM stereo-ontvangst Kies mono ontvangst. (zie “Instellingen voor het geluid en het display wijzigen” on pagina 18). Het geluid verbetert maar is mono (“ST” verdwijnt). 10

Alleen bepaalde zenders vastleggen U kunt zenders handmatig opslaan onder een bepaalde cijfertoets. 1 Druk herhaaldelijk op (SOURCE) om de radio te kiezen. 2 Druk herhaaldelijk op (MODE) om de golfband te kiezen. 3 Druk op één van de zijden van (SEEK) om af te stemmen op de zender die u wilt opslaan. 4 Hou de gewenste cijfertoets ((1) tot (6)) 2 seconden lang ingedrukt tot “MEM” verschijnt. De cijfertoetsindicatie verschijnt in het display. Opmerking Als u opnieuw een zender opslaat onder eenzelfde voorkeuzetoets, wordt de eerder opgeslagen zender gewist. Afstemmen op een zender uit een lijst — List-up 1 Druk tijdens radio-ontvangst even op (LIST). De frequentie of de naam van de zender waarop momenteel is afgestemd, knippert. 2 Druk herhaaldelijk op een van beide zijden van (DISC) tot u de gewenste zender hebt gevonden. Indien aan de gekozen zender geen naam is toegekend, verschijnt de frequentie in het display. 3 Druk op (ENTER) om af te stemmen op de gewenste zender. 11