Views
9 months ago

Sony XR-CA800 - XR-CA800 Consignes d’utilisation Allemand

Sony XR-CA800 - XR-CA800 Consignes d’utilisation Allemand

RDS Overzicht van RDS

RDS Overzicht van RDS FM-zenders met de Radio Data System (RDS) service sturen digitale informatie mee met het gewone radioprogrammasignaal. Bij ontvangst van een RDS zender verschijnt bijvoorbeeld het volgende. Weergavemogelijkheden • Muziekbron • Klok • Functie Automatisch herafstemmen voor optimale ontvangst — AF functie Met de Alternative Frequencies (AF) functie stemt de radio altijd af op het krachtigste signaal van de zender die u beluistert. Frequenties worden automatisch gekozen. Zender 98,5 MHz 96,0 MHz 102,5 MHz Weergavemogelijkheden • Zendernaam (frequentie) • Programmatype Om Displayweergave te wijzigen Druk op (DSPL/PTY) RDS-diensten RDS biedt tal van interessante mogelijkheden, zoals: • Automatisch herafstemmen, wat vooral handig is tijdens lange ritten. — AF t pagina 12 • Ontvangen van verkeersinformatie, zelfs tijdens het beluisteren van andere programma’s/bronnen. — TA t pagina 13 • Zenders kiezen volgens programmatype. — PTY t pagina 14 • Automatische klokinstelling. — CT t pagina 15 Opmerkingen • In bepaalde landen of gebieden zijn mogelijk niet alle RDS-functies beschikbaar. • RDS zal mogelijk niet goed werken als het ontvangstsignaal zwak is, of als de zender waarop u hebt afgestemd geen RDS-gegevens meestuurt. 1 Kies een FM-zender (pagina 10). 2 Druk herhaaldelijk op (AF) tot “AF- ON” verschijnt. Het toestel begint te zoeken naar een alternatieve zender met een krachtiger signaal in hetzelfde netwerk. Als “NO AF” knippert, heeft de zender waarop is afgestemd geen alternatieve frequentie. Opmerking Als er geen alternatieve zender is in het gebied waar u zich bevindt of u wilt geen andere zender zoeken, zet dan de AF functie af door “AF-OFF” te kiezen. 12

Voor zenders zonder alternatieve frequenties Druk op een van beide zijden van (SEEK) terwijl de zendernaam knippert (binnen de 8 seconden). Het toestel begint te zoeken naar een andere frequentie met dezelfde PI (Programme Identification) gegevens (“PI SEEK” verschijnt). Als het toestel niet dezelfde PI gegevens kan vinden, keert het terug naar de vorige frequentie. Een regionaal programma beluisteren AF functie aangeschakeld: de fabrieksinstelling van het toestel beperkt ontvangst tot een bepaalde regio, zodat u niet kunt overschakelen naar een regionale zender met een krachtiger frequentie. Wanneer u het ontvangstgebied van het regionale programma verlaat of de AF functie volledig wilt benutten, kies dan “REG-OFF” in het MENU (pagina 19). Opmerking Deze functie werkt niet in Groot-Brittannië en bepaalde andere gebieden. Local Link functie (alleen Groot-Brittannië) Met deze functie kunt u andere lokale zenders in het gebied kiezen, ook al zijn ze niet opgeslagen onder de cijfertoetsen. 1 Druk op een cijfertoets ((1) tot (6)) waaronder een lokale zender is opgeslagen. 2 Druk binnen de 5 seconden nogmaals op de cijfertoets van de lokale zender. 3 Herhaal dit tot de gewenste zender wordt ontvangen. Verkeersinformatie beluisteren — TA/TP Met Traffic Announcement (TA) en Traffic Programme (TP) wordt automatisch afgestemd op een FM-zender die verkeersinformatie uitzendt. Deze instellingen werken ongeacht het huidige FM programma/bron, CD/MD; na de verkeersinformatie schakelt het toestel weer over naar de oorspronkelijke bron. Druk herhaaldelijk op (TA) tot “TA- ON” verschijnt. Het toestel begint te zoeken naar zenders die verkeersinformatie uitzenden. “TP” geeft de ontvangst van dergelijke zenders aan en “TA” knippert tijdens de ontvangst van verkeersinformatie. Het toestel blijft beschikbare TP zenders zoeken zolang “NO TP” is aangegeven. Kies “TA-OFF” om alle verkeersinformatie te annuleren. Om Druk op Het huidige (TA) verkeersbericht te annuleren Tip U kunt de huidige informatie ook annuleren door op (SOURCE) of (MODE) te drukken. Het volume van verkeersinformatie vooraf instellen U kunt het volume van de verkeersinformatie vooraf instellen, zodat u geen enkel bericht mist. 1 Druk op een van beide zijden van de (VOL) toetsen (+/–) om het gewenste volume in te stellen. 2 Hou (TA) gedurende 2 seconden ingedrukt. “TA” verschijnt en de instelling wordt opgeslagen. Noodberichten ontvangen Indien AF of TA aan is, schakelt het toestel over naar noodberichten bij het luisteren naar een FM zender, een cassette of optionele CD/MD. 13