Views
9 months ago

Sony XR-CA800 - XR-CA800 Consignes d’utilisation

Sony XR-CA800 - XR-CA800 Consignes d’utilisation

Bedieningselementen

Bedieningselementen Kaartafstandsbediening RM-X116 SCRL PTY DSPL REP 1 4 MBP MENU SEEK– SOUND AF SHUF 2 5 MODE DISC + SOURCE DISC – TA 3 6 EQ7 LIST SEEK+ ENTER Raadpleeg de volgende pagina’s voor meer details. TAPE : Tijdens cassetteweergave RADIO : Tijdens radio-ontvangst MENU : In de menustand CD/MD : CD/MD-apparatuur (los verkrijgbaar) (SEEK) (–): links kiezen/ . (DISC) (+): hoger kiezen SEEK– DISC + SOURCE DISC – (DISC) (–): lager kiezen SEEK+ (SEEK) (+): rechts kiezen/> In de menustand geeft een “ v” in het display aan welke van deze vier selecteerbaar zijn. OFF + VOL – ATT Tip Zie “De lithiumbatterij vervangen” voor details omtrent het vervangen van de batterijen (pagina 26). a SCRL toets 21 b DSPL/PTY (display mode/ programmatype) toets 12, 15, 21, 23 c Cijfertoetsen TAPE (1) REP 9 RADIO 10, 11, 13, 14 CD/MD (1) REP 22 (2) SHUF 22 d MBP toets 19 e MENU toets 8, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25 f SOURCE (Aan/Tape/Radio/CD/MD) toets 9, 10, 11, 13, 20, 21, 23 g SEEK toetsen (–/+) TAPE RADIO MENU 9 10, 11, 13 8, 9, 15, 18, 19, 20, 25 21, 22, 24 CD/MD h SOUND toets 18, 19 i OFF (Stop/Uit) toets 5, 7, 9, 21 j VOL toetsen (+/–) 13 k AF toets 12, 14 l TA toets 13, 14 m MODE (o) toets TAPE 9 RADIO 10, 11, 13 CD/MD 21, 23 n EQ7 toets 20 o LIST toets RADIO 11 CD/MD 23, 24 p DISC toetsen (+/–) RADIO MENU CD/MD q ENTER toets RADIO MENU CD/MD r ATT toets 18 10, 11, 15 8, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25 21, 22, 23, 24 11, 14, 15 8, 9, 10, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25 23, 24 4

Hoofdtoestel OPEN XR-CA800 a Aan/Uit toets* 7 b Display c Z (uitwerp) toets (op de voorzijde van het toestel, achter het frontpaneel) 9 d OPEN toets 7, 9 e Sensor voor kaartafstandsbediening f RESET toets (op de voorzijde van het toestel, achter het frontpaneel) 7 * Opgelet bij het monteren in een auto waarvan het contactslot geen ACC (accessory) stand heeft Zet het contact af en druk de aan/uit-toets op het toestel (of (OFF) op de kaartafstandsbediening of de bedieningssatelliet) gedurende 2 seconden in om de klokweergave uit te schakelen. Indien u dat niet doet, wordt de klokweergave niet afgezet en raakt de batterij uitgeput. Druk op de aan/uit-toets (1) op het toestel om het aan te schakelen. Opmerking Indien het toestel is afgezet door de aan/uit-toets op het toestel (of (OFF) op de kaartafstandsbediening) 2 seconden lang in te drukken, kan het niet met de kaartafstandsbediening of de bedieningssatelliet worden bediend tenzij de aan/uit-toets wordt ingedrukt of een cassette wordt ingebracht om het toestel eerst aan te schakelen. 5