Views
8 months ago

Sony XR-CA800 - XR-CA800 Consignes d’utilisation

Sony XR-CA800 - XR-CA800 Consignes d’utilisation

De

De geluidskarakteristieken wijzigen U kunt de hoge en lage tonen, balans en fader regelen. U kunt de hoge en lage tonen voor elke bron afzonderlijk regelen. 1 Kies het item dat u wilt regelen door herhaaldelijk op (SOUND) te drukken. Bij elke druk op (SOUND), verandert het item als volgt: BAS (lage tonen) t TRE (hoge tonen) t BAL (links-rechts) t FAD (voor-achter) 2 Regel het gekozen item door op een van beide zijden van (SEEK) te drukken. Wanneer u gebruik maakt van de bedieningssatelliet, drukt u op (SOUND) en draait u aan VOL. Opmerking Regel het item binnen de 3 seconden nadat u het hebt gekozen. Het geluid snel dempen (met de bedieningssatelliet of kaartafstandsbediening) Druk op (ATT) op de bedieningssatelliet of de kaartafstandsbediening. “ATT-ON” verschijnt even in het uitleesvenster, gevolgd door “ATT”. Druk nogmaals op (ATT) om het vorige geluidsniveau te herstellen. Tip Wanneer de interfacekabel van een autotelefoon is aangesloten op de ATT-kabel, wordt het volume automatisch verlaagd wanneer een telefoongesprek binnenkomt (Telephone ATT-functie). Instellingen voor het geluid en het display wijzigen — Menu De volgende instellingen zijn mogelijk: SET (instelling) • CLOCK (pagina 8) • CT (Clock Time) (pagina 15) • BEEP — schakelt de pieptoon aan en uit. DSPL (Display) • D.INFO (dubbele informatie) — om klok en weergavestand samen weer te geven (ON). • M.DSPL (bewegingsdisplay) — om Motion Display op “1”, “2” en “OFF” te zetten. – Kies “1” om decoratieve strepen in het display te laten verschijnen en demonstratie te activeren. – Kies “2” om decoratieve strepen in het display te laten verschijnen en demonstratie te deactiveren. – Kies “OFF” om Motion Display te deactiveren. • A.SCRL (Auto Scroll)* – Kies “ON” om namen van meer dan 8 tekens automatisch in het display te laten rollen. – Als Auto Scroll uit staat en de disc/tracknaam wordt gewijzigd, rolt de disc/tracknaam niet. * Wanneer er geen CD of MD speelt, verschijnt dit niet. SND (Sound) • LOUD (Loudness) — voor een volle bass en treble, zelfs bij laag volume. Lage en hoge tonen worden versterkt. 18

P/M (weergavestand) • LOCAL-ON/OFF (Local seek mode) (pagina 10) – Kies “ON” om alleen af te stemmen op krachtige zenders. • MONO-ON/OFF (mono stand) (pagina 10) – Kies “ON” voor FM stereo ontvangst in mono. Kies “OFF” om terug te keren naar de normale stand. • REG-ON/OFF (regionaal) (pagina 13) 1 Druk op (MENU). Om A.SCRL in te stellen, drukt u op (MENU) tijdens het afspelen van een CD/ MD. 2 Druk herhaaldelijk op een van beide zijden van (DISC) tot het gewenste item verschijnt. 3 Druk op de (+) zijde van (SEEK) om de gewenste instelling te kiezen (voorbeeld: ON of OFF). 4 Druk op (ENTER). Na het instellen keert het display terug naar de normale weergavestand. Opmerking Het getoonde item hangt af van de bron. Tip U kunt makkelijk omschakelen tussen categorieën (“SET”, “DSPL”, “SND”, “P/M”, en “EDIT”) door een van beide zijden van (DISC) gedurende 2 seconden in te drukken. Geluidspositie kiezen — My Best sound Position (Mijn Beste Geluidspositie) (MBP) Wanneer u zonder passagiers rijdt, kunt u met “Mijn Beste Geluidspositie” genieten van de ideale geluidsomgeving. “Mijn Beste Geluidspositie” heeft twee voorinstellingen met een bepaalde balans- en faderregeling. U kunt makkelijk kiezen met de MBP-toets. Display Balansniveau Faderniveau Rechts Links Voor Achter MBP-A – 4dB 0 0 – 4dB MBP-B 0 – 4dB 0 – 4dB MBP-OFF 0 0 0 0 Druk herhaaldelijk op (MBP) voor de gewenste luisterpositie. De “Mijn Beste Geluidspositie” stand verschijnt in volgorde van de tabel in het uitleesvenster. Het display keert na een seconde terug naar de normale weergavestand. Het niveau van balans en fader kan nauwkeuriger worden geregeld met de (SOUND) knop (zie “De geluidskarakteristieken wijzigen” on pagina 18). Opmerkingen • Wanneer BAL (balans) of FAD (fader) onder “De geluidskarakteristieken wijzigen” (pagina 18) wordt gewijzigd, keert de MBP instelling terug naar OFF. • Met MBP op OFF, wordt de BAL en FAD instelling geactiveerd. 19