Views
9 months ago

Sony XR-CA800 - XR-CA800 Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony XR-CA800 - XR-CA800 Consignes d’utilisation Néerlandais

Opmerkingen • Voor

Opmerkingen • Voor alle veiligheid dient u de motor af te zetten en de sleutel uit het contactslot te halen alvorens de aansluitingen te reinigen. • Raak de aansluitingen nooit rechtstreeks aan met de vingers of een metalen voorwerp. De lithiumbatterij vervangen In normale omstandigheden gaan de batterijen ongeveer 1 jaar mee. (Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden kan de levensduur korter zijn.) Wanneer de batterij verzwakt, wordt het bereik van de kaartafstandsbediening kleiner. Vervang de batterij door een nieuwe CR2025 lithiumbatterij. Opmerkingen bij de lithiumbatterij • Hou de lithiumbatterij buiten het bereik van kinderen. Raadpleeg meteen een arts wanneer een batterij wordt ingeslikt. • Wrijf de batterij schoon met een droge doek voor een goed contact. • Hou bij het plaatsen van de batterij rekening met de juiste polariteit. • Hou de batterij niet vast met een metalen tang om kortsluiting te voorkomen. WAARSCHUWING Bij oneigenlijk gebruik kan de batterij ontploffen. Probeer niet de batterij op te laden of te openen; werp ook een lege batterij nooit in het vuur. Voor de Klanten in Nederland Gooi de batterij niet weg, maar lever hem in als KCA x + zijde omhoog 26

Het toestel verwijderen 1 Verwijder het frontdeksel 1 Maak het frontpaneel los (pagina 7). 2 Druk met een platte schroevendraaier op de clip in het frontdeksel. 3 Herhaal stap 2 voor de andere kant. 2 Verwijder het toestel 1 Duw de clip links op het toestel in met een kleine schroevendraaier en trek dan de linkerkant van het toestel uit tot de vergrendeling vrijkomt. 4mm 2 Herhaal stap 1 voor de rechterkant. 3 Schuif het toestel uit zijn houder. 27