Views
8 months ago

Sony XR-CA800 - XR-CA800 Consignes d’utilisation Français

Sony XR-CA800 - XR-CA800 Consignes d’utilisation Français

Het frontpaneel

Het frontpaneel bevestigen Plaats de opening A in het frontpaneel op de stift B op het toestel en druk vervolgens lichtjes op de linkerkant. Klok instellen De digitale klok werkt met het 24-urensysteem. Voorbeeld: Stel de klok in op 10:08 1 Druk op (MENU) en vervolgens herhaaldelijk op een van beide zijden van (DISC) tot “CLOCK” verschijnt. x 1Druk op (ENTER). De uren knipperen. 2Druk op een van beide zijden van (DISC) om de uren in te stellen. 3Druk op de (+) zijde van (SEEK). De minuten knipperen. 4Druk op een van beide zijden van (DISC) om de minuten in te stellen. 2 Druk op (ENTER). Opmerking Plaats niets op de binnenkant van het frontpaneel. De klok begint te lopen. Na het instellen van de klok keert het display terug naar de normale weergavestand. Tips • U kunt de klok automatisch instellen met de RDS functie (pagina 15). • Als D.INFO op ON staat, wordt de tijd altijd weergegeven (pagina 18). 8

Cassette Player Een cassette beluisteren 1 Druk op (OPEN) en breng een cassette in. Het afspelen begint automatisch. 2 Sluit het frontpaneel. Indien er al een cassette in het toestel zit, drukt u herhaaldelijk op (SOURCE) tot “FORWARD” of “REVERSE” verschijnt om de weergave te starten. FORWARD: de kant die bovenaan zit wordt afgespeeld. REVERSE: de kant die onderaan zit wordt afgespeeld. Om Druk op De (MODE) (o) cassetteweergaverichting te wijzigen De weergave te stoppen De cassette uit te werpen Tracks over te slaan – Automatic Music Sensor Snel vooruit/ achteruit – Manual Search (OFF) (OPEN) en vervolgens op Z (SEEK) (./>) [eenmaal voor elke track] (SEEK) (m/M) [tot gewenst punt] Diverse weergavestanden U kunt een cassette afspelen in verschillende standen: • METAL voor weergave van een metal of CrO2 cassette. • BL.SKP (Blank Skip) slaat blanco’s van meer dan 8 seconden automatisch over. • ATA (Automatic Tuner Activation) schakelt de tuner automatisch aan bij snel spoelen. 1 Druk tijdens de cassetteweergave op (MENU). 2 Druk herhaaldelijk op een van beide zijden van (DISC) tot de gewenste stand verschijnt. 3 Druk op de (+) zijde van (SEEK) om “ON” te kiezen. Voorbeeld: ATA stand De weergave start. 4 Druk op (ENTER). Kies “OFF” in stap 3 om terug te keren naar normale weergave. Tracks herhaaldelijk afspelen — Repeat Play Druk tijdens de weergave herhaaldelijk op (1) (REP) tot “REP-ON” verschijnt in het display. Kies “REP-OFF” om terug te keren naar normale weergave. Tip Druk tijdens herhaalde weergave op (MODE). “REP” verdwijnt van het display en herhaalde weergave stopt. Opmerking De AMS functie werkt eventueel niet wanneer: – er minder dan 4 seconden tijd is tussen tracks. – er ruis is tussen tracks. – er lange stukken met laag volume of stilte zijn. 9