Views
8 months ago

Sony XR-CA800 - XR-CA800 Consignes d’utilisation Français

Sony XR-CA800 - XR-CA800 Consignes d’utilisation Français

RDS-zenders instellen

RDS-zenders instellen met AF- en TA-gegevens Wanneer u RDS-zenders voorinstelt, slaat het toestel de AF/TA-instelling (aan/uit) en de frequentie van elke zender op. U kunt de instelling (AF, TA of beide) voor elke zender afzonderlijk of voor alle voorinstelzenders samen bepalen. Wanneer u zenders voorinstelt met “AF- ON”, slaat het toestel automatisch zenders met het krachtigste radiosignaal op. Alle voorkeuzezenders op dezelfde wijze instellen 1 Kies een FM-band (pagina 10). 2 Druk op (AF) en/of (TA) om “AF-ON” en/of “TA-ON” te kiezen. Merk op dat wanneer u “AF-OFF” of “TA- OFF” kiest, zowel RDS- als niet-RDSzenders worden opgeslagen. 3 Druk op (MENU) en vervolgens herhaaldelijk op een van beide zijden van (DISC) tot “BTM” verschijnt. 4 Druk op (ENTER) tot “BTM” knippert. Voor elke voorkeuzezender een andere instelling verrichten 1 Kies een FM-band en stem af op de gewenste zender (pagina 11). 2 Druk op (AF) en/of (TA) om “AF-ON” en/of “TA-ON” te kiezen. 3 Druk op de gewenste cijfertoets ((1) tot (6)) tot “MEM” verschijnt. Herhaal vanaf stap 1 om andere zenders op te slaan. Afstemmen op zenders volgens programmatype — PTY U kunt afstemmen op een zender door het soort programma te kiezen dat u wilt beluisteren. Programmatypes Nieuws Actueel Informatie Sport Educatie Drama Cultuur Wetenschap Diversen Popmuziek Rockmuziek Easy Listening Licht klassiek Klassiek Andere muziek Weer Financiën Kinderprogramma’s Sociale zaken Religie Inkomende telefoontjes Reizen Vrije tijd Jazz muziek Country muziek Nationale muziek Oldies muziek Folk muziek Documentaire Display NEWS AFFAIRS INFO SPORT EDUCATE DRAMA CULTURE SCIENCE VARIED POP M ROCK M EASY M LIGHT M CLASSICS OTHER M WEATHER FINANCE CHILDREN SOCIAL A RELIGION PHONE IN TRAVEL LEISURE JAZZ COUNTRY NATION M OLDIES FOLK M DOCUMENT Opmerking U kunt deze functie niet gebruiken in een aantal landen waar geen gegevens over PTY (programmatypekeuze) beschikbaar zijn. 14

1 Druk tijdens FM-ontvangst op (DSPL/PTY) tot “PTY” verschijnt. De naam van het huidige programmatype verschijnt als de zender PTY gegevens meestuurt. “- - - - - - - -” verschijnt als de ontvangen zender geen RDS zender is of wanneer er geen RDS gegevens worden ontvangen. 2 Druk herhaaldelijk op (DISC) tot het gewenste programmatype verschijnt. De programmatypes verschijnen in de volgorde zoals aangegeven in de tabel. “- - - - - - - -” verschijnt als het programmatype niet is opgenomen in de RDS gegevens. 3 Druk op (ENTER). Het toestel begint te zoeken naar een zender die het gekozen programmatype uitzendt. Klok automatisch instellen — CT Met de CT (Clock Time) gegevens van de RDSuitzending wordt de klok automatisch ingesteld. 1 Druk tijdens radio-ontvangst op (MENU)en vervolgens herhaaldelijk op een van beide zijden van (DISC) tot “CT-OFF” verschijnt. 2 Druk herhaaldelijk op de (+) zijde van (SEEK) tot “CT-ON” verschijnt. De klok is ingesteld. 3 Druk op (ENTER) om terug te keren naar de normale indicatie. Kies “CT-OFF” in stap 2 om de CT functie te annuleren. Opmerkingen • Het is mogelijk dat de CT functie niet werkt, ook al wordt er wel een RDS-zender ontvangen. • Er kan een verschil bestaan tussen de tijd van de CT-functie en de werkelijke tijd. 15