Views
8 months ago

Sony XR-CA800 - XR-CA800 Consignes d’utilisation Français

Sony XR-CA800 - XR-CA800 Consignes d’utilisation Français

Tracks herhaaldelijk

Tracks herhaaldelijk afspelen — Repeat Play U kunt kiezen uit: • REP-1 — om een track te herhalen. • REP-2 — om een disc te herhalen. Druk tijdens de weergave herhaaldelijk op (1) (REP) tot de gewenste instelling verschijnt in het uitleesvenster. Repeat Play start. Kies “REP-OFF” om terug te keren naar normale weergave. Tracks afspelen in willekeurige volgorde — Shuffle Play U kunt kiezen uit: • SHUF-1 — om de tracks op de huidige disc in willekeurige volgorde af te spelen. • SHUF-2 — om de tracks in de los verkrijgbare CD (MD) apparatuur in willekeurige volgorde af te spelen. • SHUF-ALL* — om alle tracks in alle aangesloten CD (MD) apparatuur in willekeurige volgorde af te spelen. * Alleen beschikbaar wanneer twee of meer los verkrijgbare CD/MD-apparaten zijn aangesloten. Druk tijdens de weergave herhaaldelijk op (2) (SHUF) tot de gewenste instelling verschijnt in het uitleesvenster. Shuffle Play start. Kies “SHUF-OFF” om terug te keren naar normale weergave. Opmerking “SHUF-ALL” werkt niet met een CD- en MD-speler samen. Een CD benoemen — Disc Memo (voor CD-apparatuur met CUSTOM FILE functie) U kunt elke disc zelf benoemen (Disc Memo). Een disc-naam kan uit maximum 8 tekens bestaan. Een benoemde CD kunt u zoeken op naam (pagina 24). 1 Start de weergave van de disc die u wilt benoemen. 2 Druk op (MENU) en vervolgens herhaaldelijk op een van beide zijden van (DISC) tot “NAMEEDIT” verschijnt. 3 Druk op (ENTER). Het toestel herhaalt de disc tijdens de benoemingsprocedure. 4 Voer de tekens in. 1Druk herhaaldelijk op de (+)* 1 zijde van (DISC) om het gewenste teken te kiezen. A t B t C ... t 0 t 1 t 2 ... t + t – t * ... t _*2 t A *1 Om de volgorde om te keren, drukt u op de (–) zijde van (DISC). *2 (blanco spatie) 2Druk op de (+) zijde van (SEEK) nadat u het gewenste teken hebt gevonden. Wanneer u op de (–) zijde van (SEEK) drukt, kunt u weer naar links gaan. 3Herhaal stappen 1 en 2 om de volledige naam in te voeren. 5 Druk op (ENTER) om terug te keren naar normale CD-weergave. 22

Tips • Overschrijf of voer “_” in om een naam te corrigeren of te wissen. • Een CD kan nog op een andere manier worden benoemd: Druk (LIST) gedurende 2 seconden in in plaats van stap 2 en 3 te doen. U kunt de handeling ook beëindigen door (LIST) gedurende 2 seconden in te drukken in plaats van stap 5. • U kunt CD’s benoemen met een toestel zonder CUSTOM FILE (gebruikersbestand) functie indien dat toestel is aangesloten samen met CDapparatuur die wel met deze functie is uitgerust. De Disc Memo wordt opgeslagen in het geheugen van de CD-apparatuur met CUSTOM FILE functie. Opmerking REP-1/willekeurige weergave wordt onderbroken tot Name Edit is voltooid. 7 Druk tweemaal op (MENU). Het toestel keert terug naar normale CDweergave. Opmerkingen • Wanneer de Disc Memo voor een CD TEXT disc wordt gewist, verschijnt de originele CD TEXT informatie. • Indien u de Disc Memo die u wilt wissen niet vindt, probeer dan een ander CD-apparaat te kiezen in stap 2. Disc Memo bekijken Disc Memo heeft bij weergave via het display altijd voorrang op originele CD TEXT informatie. Om Informatie te bekijken Druk op (DSPL/PTY) tijdens het afspelen van een CD/CD TEXT disc Tip Zie pagina 21 voor meer informatie over andere weergavemogelijkheden. Disc Memo wissen 1 Druk herhaaldelijk op (SOURCE) om “CD” te kiezen. 2 Druk herhaaldelijk op (MODE) om de CD-apparatuur te kiezen waarin de Disc Memo is opgeslagen. 3 Druk op (MENU) en vervolgens herhaaldelijk op een van beide zijden van (DISC) tot “NAME DEL” verschijnt. 4 Druk op (ENTER). De opgeslagen namen verschijnen in volgorde vanaf de eerst ingevoerde. 5 Druk herhaaldelijk op een van beide zijden van (DISC) om de disc-naam te kiezen die u wilt wissen. De opgeslagen namen verschijnen vanaf de eerst ingevoerde. 6 Hou (ENTER) gedurende 2 seconden ingedrukt. De naam wordt gewist. Herhaal stap 5 en 6 om andere namen te wissen. 23