Views
8 months ago

Sony XR-CA800 - XR-CA800 Consignes d’utilisation Français

Sony XR-CA800 - XR-CA800 Consignes d’utilisation Français

Een disc zoeken op naam

Een disc zoeken op naam — List-up (voor CD-apparatuur met CD TEXT/ CUSTOM FILE functie of MD-apparatuur) U kunt deze functie gebruiken voor discs die u zelf hebt benoemd* 1 of voor CD TEXT discs.* 2 *1 Een zelf benoemde disc zoeken: wanneer u zelf een CD (pagina 22) of MD benoemt. *2 Discs zoeken aan de hand van de CD TEXT informatie: bij het afspelen van een CD TEXT disc met CD-apparatuur met CD TEXT functie. 1 Druk op (LIST). De naam die aan de huidige disc is toegekend, verschijnt in het uitleesvenster. Bepaalde tracks kiezen voor weergave — Bank (voor CD-apparatuur met CUSTOM FILE functie) Wanneer u een disc benoemt, kunt u bepaalde tracks laten overslaan of afspelen. 1 Start de weergave van de disc die u wilt benoemen. 2 Druk op (MENU) en vervolgens herhaaldelijk op een van beide zijden van (DISC) tot “BLANK SEL” verschijnt. 3 Druk op (ENTER). 2 Druk herhaaldelijk op een van beide zijden van (DISC) tot u de gewenste disc hebt gevonden. 3 Druk op (ENTER) om de disc af te spelen. Opmerking Sommige letters kunnen niet worden getoond (uitgezonderd: Disc Memo). 4 Tracks benoemen. 1Druk herhaaldelijk op een van beide zijden van (SEEK) om de track te kiezen die u wilt benoemen. 2Druk herhaaldelijk op (ENTER) om “PLAY” of “SKIP” te kiezen. 5 Herhaal stap 4 om “PLAY” of “SKIP” in te stellen voor alle tracks. 6 Druk tweemaal op (MENU). Het toestel keert terug naar normale CDweergave. Opmerkingen • “PLAY” en “SKIP” kunnen worden ingesteld voor maximum 24 tracks. • “SKIP” kan niet worden ingesteld voor alle tracks op een CD. 24

Alleen bepaalde tracks afspelen U kunt kiezen uit: • “BANK-ON” — om tracks af te spelen met de instelling “PLAY”. • “BANK-INV” (Inverse) — om tracks af te spelen met de instelling “SKIP”. 1 Druk tijdens de weergave op (MENU) en vervolgens herhaaldelijk op een van beide zijden van (DISC) tot “BANK-ON,” “BANK-INV” of “BANK- OFF” verschijnt. 2 Druk herhaaldelijk op de (+) zijde van (SEEK) tot de gewenste instelling verschijnt. Aanvullende informatie Onderhoud Zekeringen vervangen Vervang een zekering altijd door een identiek exemplaar. Als de zekering doorbrandt, controleer dan de voedingsaansluiting en vervang de zekering. Als de zekering vervolgens nogmaals doorbrandt, kan er sprake zijn van een defect in de speler. Raadpleeg in dat geval de dichtstbijzijnde Sony dealer. 3 Druk op (ENTER). De weergave start vanaf de track die volgt op de huidige. Kies “BANK-OFF” in stap 2 om terug te keren naar normale weergave. Zekering (10 A) Opgelet Gebruik nooit een zekering die zwaarder is dan de standaardzekering van het toestel omdat dit hierdoor beschadigd kan raken. Aansluitingen schoonmaken De werking van het toestel kan worden verstoord als de aansluitingen tussen toestel en frontpaneel niet proper zijn. Om dit te voorkomen, maakt u het frontpaneel (pagina 7) los en reinigt u de aansluitingen met een in alcohol gedrenkt wattenstaafje. Gebruik hierbij niet teveel kracht. Hierdoor kunnen de aansluitingen immers worden beschadigd. Hoofdtoestel Achterkant frontpaneel vervolg op volgende paginat 25