Views
6 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Mode d'emploi Turc

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Mode d'emploi Turc

herhangi bir biçimdeki

herhangi bir biçimdeki diğer türevleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tamamen veya kısmen) ÜRÜNDEN ayrı bir şekilde kullanamaz ve üçüncü bir tarafın kullanmasına izin veremezsiniz. Bazı yetki alanları bu hakların kısıtlanmasına izin vermemektedir, dolayısıyla yukarıdaki kısıtlamalar sizin için geçerli olmayabilir. Ters Mühendislik, Kaynak Koda Dönüştürme ve Tersine Çevirmeye ilişkin Sınırlamalar. (i) YAZILIMI ÜRÜNDEN çıkaramazsınız, (ii) YAZILIMI tamamen veya kısmen çoğaltamaz, kopyalayamaz, değiştiremez, bağlayamaz, tercüme edemez veya türev çalışmalarını oluşturamazsınız ya da (iii) herhangi bir amaçla tamamen veya kısmen herhangi bir şekilde YAZILIM üzerinde ters mühendislik, kaynak koda dönüştürme veya tersine çevirme işlemleri gerçekleştiremezsiniz. Bazı yetki alanları bu hakların sınırlanmasına izin vermemektedir, dolayısıyla yukarıdaki sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir. Ticari Markalar ve Bildirimler: YAZILIM üzerindeki ticari markaları veya telif hakkı bildirimlerini çıkaramaz, değiştiremez, kapatamaz veya silemezsiniz. Veri Dosyaları. YAZILIM, YAZILIMLA birlikte kullanılmak üzere otomatik olarak veri dosyaları oluşturabilir. Bu tür veri dosyaları YAZILIMIN bir parçası olarak kabul edilecektir. YAZILIM Devri. YAZILIMIN hiçbir kopyasını elinizde tutmamanız, (YAZILIMIN ve bu LİSANSIN (yalnızca yukarıdaki “Ters Mühendislik, Kaynak Koda Dönüştürme ve Tersine Çevirmeye ilişkin Sınırlamalar” paragrafında kopyalamaya izin verilmesi halinde) tüm kopyaları, tamamlayıcı parçaları, ortam ve basılı materyalleri, tüm sürümleri ve yükseltmeleri dahil olmak üzere) YAZILIMIN tamamını devretmeniz ve alıcının bu LİSANSIN hüküm ve koşullarını kabul etmesi koşuluyla, yalnızca ÜRÜNÜN satışının veya devrinin bir parçası olarak bu LİSANS kapsamındaki haklarınızın tamamını kalıcı olarak devredebilirsiniz. Fesih. Bu LİSANSIN hüküm ve koşullarına uymamanız halinde, diğer haklar saklı kalmak kaydıyla SONY bu LİSANSI feshedebilir. Bu durumda, YAZILIMI ve tüm tamamlayıcı parçalarını kullanmayı bırakmalısınız. Bu LİSANSIN “TELİF HAKKI”, “YÜKSEK RİSKLİ FAALİYETLER”, “YAZILIM GARANTİSİNİN HARİÇ TUTULMASI”, “SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI”, “İHRACAT YASAĞI”, “BÖLÜNEBİLİRLİK” ve “TABİ OLUNAN HUKUK VE YARGI YETKİSİ” Bölümlerinin, bu Bölümün “Gizlilik” Paragrafının ve bu Paragrafın hükümleri, bu LİSANSIN sona ermesi veya feshedilmesinin ardından geçerliliğini koruyacaktır. Gizlilik. Herkes tarafından bilinmeyen ve YAZILIMDA yer alan bilgileri gizli tutmayı ve bu tür bilgileri SONY’nin ön yazılı onayı olmadan başkalarına açıklamamayı kabul ediyorsunuz. 64 TR TELİF HAKKI YAZILIMDAKİ (YAZILIMA dahil olan harita verileri, görüntüler, fotoğraflar, animasyon, video, ses, müzik, metin ve “küçük uygulamalar” dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir) tüm mülkiyet hakları ve telif hakları ile YAZILIMIN kopyaları SONY, SONY’nin lisans verenleri ve tedarikçileri ile bunların iştiraklerine aittir (iştirakleriyle birlikte SONY’nin bu lisans verenleri ve tedarikçileri bundan böyle hep birlikte “SONY’nin Lisans Verenleri” olarak anılacaktır). Bu LİSANS kapsamında açıkça verilmeyen tüm haklar, SONY veya SONY’nin Lisans Verenleri tarafından saklı tutulmaktadır. YÜKSEK RİSKLİ FAALİYETLER YAZILIM arızaya dayanıklı değildir ve YAZILIM arızasının ölüm, fiziksel yaralanma ya da ciddi fiziksel veya çevresel hasara neden olabileceği nükleer tesisler, uçak navigasyonu veya iletişim sistemleri, hava trafik kontrolü, doğrudan yaşam destek makineleri veya silah sistemlerinin işletilmesi gibi arızaya dayanıklı performans gerektiren tehlikeli ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmamış, üretilmemiş veya düşünülmemiştir (“Yüksek Riskli Faaliyetler”). SONY, iştirakleri, tedarikçileri ve SONY’nin Lisans Verenleri Yüksek Riskli Faaliyetlere uygunluğa ilişkin sarih veya zımni garantileri açıkça reddetmektedir. YAZILIM GARANTİSİNİN HARİÇ TUTULMASI YAZILIMIN kullanımına ilişkin risklerin tamamen size ait olduğunu açıkça kabul ediyor ve onaylıyorsunuz. YAZILIM “OLDUĞU GİBİ” ve herhangi bir garanti verilmeden sunulmakta olup SONY, iştirakleri, kendisinin ve iştiraklerinin tedarikçileri ve SONY’nin Lisans Verenleri (bu bölümde SONY, iştirakleri, tedarikçileri ve SONY’nin Lisans Verenleri hep birlikte “SONY” olarak anılacaktır) ZIMNİ KALİTE, İHLAL ETMEME, TİCARETE ELVERİŞLİLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, KANUN UYARINCA VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKAN SARİH VEYA ZIMNİ TÜM GARANTİ VE KOŞULLARI AÇIKÇA REDDETMEKTEDİR. SONY YAZILIM İŞLEVLERİNİN GEREKSİNİMLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINI YA DA YAZILIMIN KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLARAK ÇALIŞACAĞINI GARANTİ ETMEZ. SONY DOĞRULUĞU, KESİNLİĞİ, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA BAŞKA BİR BOYUTU AÇISINDAN YAZILIMIN KULLANIMINA, KULLANILAMAMASINA VEYA KULLANIM SONUÇLARINA İLİŞKİN BİR GARANTİ VERMEMEKTE VEYA BEYANDA BULUNMAMAKTADIR. BAZI YETKİ ALANLARI ZIMNİ GARANTİLERİN HARİÇ TUTULMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR, DOLAYISIYLA YUKARIDAKİ HARİÇ TUTMALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

YAZILIMDAKİ verilerin zamanın geçmesi, değişen koşullar, kullanılan kaynaklar ve kapsamlı coğrafi veri toplamanın niteliği dolayısıyla yanlış veya eksik bilgi içerebileceğini ve bunların yanlış sonuçlara neden olabileceğini açıkça anlıyorsunuz. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI BU BÖLÜMDE GEÇERLİ KANUNLAR UYARINCA İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE SONY, İŞTİRAKLERİ, KENDİSİNİN VE İŞTİRAKLERİNİN TEDARİKÇİLERİ VE SONY’NİN LİSANS VERENLERİ HEP BİRLİKTE “SONY” OLARAK ANILACAKTIR. SONY’NİN AĞIR İHMAL VEYA KASITLI SUİSTİMALİ DURUMUNDAKİ ÖLÜM VEYA FİZİKSEL YARALANMA VE ÜRÜNÜN KUSURLU NİTELİĞİ DOLAYISIYLA OLAN ZARARLAR HARİÇ OLMAK KAYDIYLA, SONY HAK TALEBİ, TALEP VEYA DAVA NEDENİNİN NİTELİĞİNE BAKILMAKSIZIN YAZILIMIN KULLANILMASINDAN VEYA YAZILIMA SAHİP OLUNMASINDAN KAYNAKLANABİLECEK DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI ZARAR VEYA KAYIP İDDİASINDA BULUNAN BİR HAK TALEBİNDEN, TALEPTEN VEYA DAVADAN; YAZILIMI KULLANMANIZDAN VEYA KULLANAMAMANIZDAN, YAZILIMDAKİ BİR KUSURDAN VEYA HÜKÜM VE KOŞULLARIN İHLALİNDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR KAR, GELİR, SÖZLEŞME VEYA TASARRUF KAYBINDAN, BAŞKA BİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL VEYA NETİCEDE OLUŞAN ZARARDAN BİR DAVA, SÖZLEŞME VEYA HAKSIZ FİİL DOLAYISIYLA YA DA BİR GARANTİYE DAYANARAK, SÖZ KONUSU ZARARIN ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI SONY’YE BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, SORUMLU OLMAYACAKTIR. HERHANGİ BİR DURUMDA, YUKARIDAKİ İSTİSNALAR SAKLI KALMAK KAYDIYLA SONY’NİN BU LİSANS HÜKÜMLERİ KAPSAMINDAKİ TÜM SORUMLULUĞU YAZILIMA AYRILABİLİR FİİLEN ÖDENMİŞ TUTARLA SINIRLI OLACAKTIR. BAZI YETKİ ALANLARI NETİCEDE OLUŞAN VEYA ARIZİ ZARARLARIN HARİÇ TUTULMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR, DOLAYISIYLA YUKARIDAKİ HARİÇ TUTMA VEYA SINIRLAMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. İHRACAT YASAĞI YAZILIMIN BAZI ÜLKE, BÖLGE, ALAN VEYA TESİSLERDE KULLANIMININ YA DA ÜRÜNLERİN SATILMAK ÜZERE GELİŞTİRİLDİĞİ ÜLKEDEN İHRACATININ KISITLANABİLECEĞİNİ VEYA YASAKLANABİLECEĞİNİ KABUL EDİYORSUNUZ. İLGİLİ ÜLKE, BÖLGE, ALAN VE TESİSLERİN GEÇERLİ KANUN, YÖNETMELİK, KURAL VE DÜZENLEMELERİNE UYGUN OLARAK YAZILIMI KULLANMAYI VEYA ÜRÜNLERİ İHRAÇ ETMEYİ KABUL EDİYORSUNUZ. BÖLÜNEBİLİRLİK Bu LİSANSIN herhangi bir bölümünün geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde, diğer bölümleri geçerliliğini koruyacaktır. TABİ OLUNAN HUKUK VE YARGI YETKİSİ Bu LİSANS, açıkça hariç tutulan kanunlar ihtilafı hükümleri veya Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması hariç olmak kaydıyla Japonya kanunlarına tabi olacaktır. Bu LİSANSTAN kaynaklanan ihtilaflar için münhasır yargılama yeri Tokyo Bölge Mahkemesi olacaktır ve taraflar söz konusu mahkemenin yerini ve yargı yetkisini kabul etmektedir. TARAFLAR, BU LİSANS KAPSAMINDA VEYA BU LİSANSLA İLGİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN HUSUSLAR AÇISINDAN JÜRİ YARGILAMASINDAN FERAGAT ETMEKTEDİR. BAZI YETKİ ALANLARI JÜRİ YARGILAMASI HAKKININ HARİÇ TUTULMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR, DOLAYISIYLA YUKARIDAKİ HARİÇ TUTMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. ANLAŞMANIN TAMAMI Bu hüküm ve koşullar, konusu ile ilgili olarak SONY ve sizin aranızdaki anlaşmanın tamamını teşkil etmekte olup konusu ile ilgili olarak aramızdaki daha önceki tüm yazılı veya sözlü anlaşmaların yerine geçmektedir. HÜKÜMET SON KULLANICILARI YAZILIM Amerika Birleşik Devletleri hükümeti veya Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından olağan olarak talep edilen haklara benzer haklar talep eden veya uygulayan başka bir kuruluş tarafından veya adına alınıyorsa, bu YAZILIM 48 C.F.R. (“FAR”) 2.101’de tanımlanan şekliyle “ticari mal”dır, lisansı bu LİSANSA göre verilmektedir ve teslim edilen veya başka bir şekilde sunulan YAZILIM SONY ve/veya iştirakleri tarafından belirlenen “Kullanım Bildirimi” ile işaretlenecek ve “Kullanım Bildirimini” içerecek olup söz konusu bildirime göre ele alınacaktır. Telif hakkı ve ticari marka bilgileri 1993-2011 NAVTEQ 2012 ZENRIN CO., LTD. Avustralya Hema Maps Pty. Ltd, 2010. Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited (www.psma.com.au). Product incorporates data which is 2010 Telstra Corporation Limited, GM Holden Limited, Intelematics Australia Pty Ltd, NAVTEQ International LLC, Sentinel Content Pty Limited and Continental Pty Ltd. 65 TR Diğerleri/Dizin