Views
8 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Danois

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Danois

Opbevaringstemperatur:

Opbevaringstemperatur: ‒20 C til +60 C Mål (ca.): 48 mm 29 mm 81 mm (b/h/d) eksklusive udhængende dele Masse (ca.): 150 g eksklusive netledningen * Se etiketten på vekselstrømsadapteren for at få andre specifikationer. Genopladeligt batteri NP-FV50 Maksimal udgangsspænding: 8,4 V DC Udgangsspænding: 6,8 V DC Maksimal opladningsspænding: 8,4 V DC Maksimal opladningsstrømstyrke: 2,1 A Kapacitet Typisk: 7,0 Wh (1 030 mAh) Minimum: 6,6 Wh (980 mAh) Type: Li-ion Design og specifikationer for dit videokamera og tilbehør kan ændres uden varsel. Driftstemperatur: 0 C til 40 C Om varemærker "Handycam" og "Memory Stick", " HG Duo", " "MagicGate", " 60 DK er registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation. "AVCHD", "AVCHD Progressive", "AVCHD"- logotypen og "AVCHD Progressive"-logotypen er varemærker tilhørende Panasonic Corporation og Sony Corporation. ", "Memory Stick Duo", " ", "Memory Stick PRO Duo", " ", "Memory Stick PRO- ", "Memory Stick XC-HG Duo", " ", ", "MagicGate Memory Stick" og "MagicGate Memory Stick Duo" er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation. "InfoLITHIUM" er et varemærke tilhørende Sony Corporation. "x.v.Color" og "x.v.Colour" er varemærker tilhørende Sony Corporation. "BIONZ" er et varemærke tilhørende Sony Corporation. er et registreret varemærke tilhørende Sony Corporation. "BRAVIA" er et varemærke tilhørende Sony Corporation. Blu-ray Disc og Blu-ray er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association. Dolby- og double-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. Betegnelserne HDMI og HDMI High- Definition Multimedia Interface, og HDMIlogoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande. Microsoft, Windows, Windows Vista og DirectX er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac og Mac OS er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc. i USA og andre lande. Intel, Intel Core og Pentium er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaber i USA og andre lande. " " og "PlayStation" er registrerede varemærker tilhørende Sony Computer Entertainment Inc. NAVTEQ og NAVTEQ Maps-logoet er varemærker tilhørende NAVTEQ i USA og andre lande. SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD- 3C, LLC. MultiMediaCard er et varemærke tilhørende MultiMediaCard Association. Facebook og "f " logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Facebook, Inc. YouTube og YouTube logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Google Inc. Alle andre produktnavne, der nævnes i denne betjeningsvejledning, kan være varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive virksomheder. Endvidere gøres opmærksom på, at og ikke altid nævnes i denne vejledning. Få mere ud af din PlayStation 3 ved at overføre dette program til PlayStation 3 fra PlayStation Store (hvis tilgængeligt.) Programmet til PlayStation 3 kræver, at du har en PlayStation Network-konto og henter programmet. Tilgængeligt i områder, hvor PlayStation Store er tilgængelig.

SLUTBRUGERLICENS- AFTALE FOR KORT- DATA TIL VIDEOKA- MERAPRODUKTER (Modeller med GPS) DU SKAL OMHYGGELIGT LÆSE DEN FØLGENDE AFTALE, FØR DU BRUGER DENNE SOFTWARE. VIGTIGT – LÆS OMHYGGELIGT: Denne slutbrugerlicensaftale ("LICENS") er en juridisk aftale mellem dig og Sony Corporation ("SONY"), licensgiveren af de kortdata, der er inkluderet i videokameraproduktet ("PRODUKT"). Sådanne kortdata, herunder efterfølgende opdateringer/ opgraderinger, angives heri som SOFTWAREN. Denne LICENS dækker kun SOFTWAREN. Du må kun bruge SOFTWAREN i forbindelse med din brug af PRODUKTET. Når du trykker på knappen "AGREE", der vises på PRODUKTETS skærm i forbindelse med denne licens, accepterer du at være bundet af denne LICENS. Hvis du ikke accepterer vilkårene i denne LICENS, ønsker SONY ikke at give licens til SOFTWAREN til dig. I dette tilfælde er SOFTWAREN ikke tilgængelig, og du kan muligvis ikke bruge SOFTWAREN. SOFTWARELICENS SOFTWAREN er beskyttet af loven om ophavsret og internationale aftaler om ophavsret samt love og aftaler om immaterielle ejendomsrettigheder. SOFTWAREN er givet i licens, ikke solgt. TILDELING AF LICENS Med denne LICENS tildeles du følgende rettigheder på en ikke-eksklusiv basis: SOFTWARE. Du må bruge SOFTWAREN på én enhed af PRODUKTET. Brug. Du må anvende SOFTWAREN til egen brug. BESKRIVELSE AF ANDRE RETTIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER Begrænsninger. Du må ikke overdrage eller distribuere nogen del af SOFTWAREN i nogen form og til noget formål, medmindre det udtrykkeligt er tilladt i denne LICENS. Du må ikke bruge SOFTWAREN med andre produkter, systemer eller programmer end PRODUKTET. Medmindre andet er angivet i denne LICENS, må du ikke bruge eller tillade tredjepart at bruge SOFTWAREN separat fra PRODUKTET (helt eller delvist, herunder, men ikke begrænset til, reproduktioner, output eller udtræk eller andet arbejde heraf i nogen form) med det formål at udleje eller bortlease, uanset om der opkræves licensgebyr eller ej. Visse jurisdiktioner tillader ikke begrænsninger på sådanne rettigheder, og i det tilfælde gælder ovenstående begrænsninger muligvis ikke for dig. Begrænsning på reverse engineering, dekompliering og adskillelse. Du må ikke (i) udtrække SOFTWAREN fra PRODUKTET, (ii) reproducere, kopiere, ændre, oversætte eller skabe afledte arbejder af SOFTWAREN, hverken helt eller delvist, eller foretage (iii) reverse engineering, dekompilere, adskille SOFTWAREN på nogen måde, hverken helt eller delvist, af nogen årsag. Visse jurisdiktioner tillader ikke begrænsninger på sådanne rettigheder, og i det tilfælde gælder ovenstående begrænsninger muligvis ikke for dig. Varemærker og meddelelser: Du må ikke fjerne, ændre, dække eller ødelægge varemærker eller meddelelser om ophavsret på SOFTWAREN. Datafiler. SOFTWAREN kan oprette datafiler automatisk, som skal bruges sammen med SOFTWAREN. Sådanne datafiler anses for at være en del af SOFTWAREN. Overdragelse af SOFTWAREN. Du kan kun overdrage alle rettigheder i henhold til denne LICENS som del af et salg eller en overdragelse af PRODUKTET, under forudsætning af at du ikke bevarer nogen kopier af SOFTWAREN, overdrager hele SOFTWAREN (herunder alle kopier (gælder kun, hvis det er tilladt at kopiere i henhold til afsnittet "Begrænsning på reverse engineering, dekompliering og adskillelse" herover), komponentdele, medierne og trykte materialer, alle versioner og eventuelle opgraderinger af SOFTWAREN og denne LICENS), og modtageren accepterer vilkårene og betingelserne i denne LICENS. Ophør. Uden at forringe andre rettigheder kan SONY bringe denne LICENS til ophør, hvis du ikke overholder vilkårene og betingelserne for denne LICENS. Hvis det er tilfældet, skal du stoppe brugen af SOFTWAREN og alle dens komponentdele. Bestemmelserne under "OPHAVSRET", "HØJRISIKOAKTIVITETER", "UDELUKKELSE AF SOFWAREGARANTI", "ANSVARSBEGRÆNSNING", "FORBUD I FORBINDELSE MED EKSPORT," "VILKÅRENES UAFHÆNGIGHED", "LOVVALG OG JURISDIKTION" og "Fortrolighed" i denne slutbrugerlicensaftale er gyldige efter udløb eller ophør af denne LICENS. Fortrolighed. Du accepterer at sikre, at du holder ikke-offentliggjorte oplysninger i SOFTWAREN for dig selv og ikke videregiver sådanne oplysninger til andre uden SONYs forudgående skriftlige tilladelse. OPHAVSRET Alle ejendomsrettigheder og al ophavsret til SOFTWAREN (herunder, men ikke begrænset til, eventuelle kortdata, billeder, fotos, animationer, videoer, musik, tekst og "applets", der er inkorporeret i SOFTWAREN) og eventuelle kopier af SOFTWAREN, ejes af SONY, SONYs licensgivere og leverandører samt deres respektive affilierede selskaber (sådanne licensgivere og leverandører til 61 DK Andre/Indeks

 • Page 1 and 2:

  4-450-166-31(1) Digital HD Video Ca

 • Page 3 and 4:

  PRE ZÁKAZNÍKOV V EURÓPE Sony Cor

 • Page 5 and 6:

  vyberanie batérie alebo sieťovéh

 • Page 7 and 8:

  Obsah Prečítajte si ako prvé.. .

 • Page 9 and 10:

  Súčasti a ovládacie prvky Čísl

 • Page 11 and 12:

  Nasadenie tienidla objektívu Ak c

 • Page 13 and 14:

  Začíname Dodávané položky Čí

 • Page 15 and 16:

  Nabíjanie batérie pomocou počít

 • Page 17 and 18:

  Zapnutie napájania a nastavenie d

 • Page 19 and 20:

  Nastavenie uhla panela LCD Panel LC

 • Page 21 and 22:

  Vysunutie pamäťovej karty Otvorte

 • Page 23 and 24:

  Čas nahrávania, počet fotografi

 • Page 25 and 26:

  Nahrávanie v zrkadlovom režime Ot

 • Page 27 and 28:

  Niektoré z vyššie uvedených tla

 • Page 29 and 30:

  Zložitejšie operácie Nahrávanie

 • Page 31 and 32:

  Používanie funkcií ručného nas

 • Page 33 and 34:

  Ak nechcete zaznamenávať informá

 • Page 35 and 36:

  Používanie vstavaného projektora

 • Page 37 and 38:

  Úpravy Vykonávanie úprav v kamko

 • Page 39 and 40:

  Pomer strán 4:3 v kvalite obrazu s

 • Page 41 and 42:

  Príprava počítača (Windows) Ak

 • Page 43 and 44:

  Ukladanie záberov v externom medi

 • Page 45 and 46:

  Prehrávanie záberov v externom me

 • Page 47 and 48:

  Prispôsobenie kamkordéra Použív

 • Page 49 and 50:

  Face Face Detection................

 • Page 51 and 52:

  Remote Ctrl...................... N

 • Page 53 and 54:

  Kamkordér ešte stále nahráva pr

 • Page 55 and 56:

  Čas nahrávania videozáznamov/ po

 • Page 57 and 58:

  V kvalite obrazu so štandardným r

 • Page 59 and 60:

  V blízkosti silného magnetického

 • Page 61 and 62:

  VÝSTRAHA Batéria môže pri nespr

 • Page 63 and 64:

  Technické parametre Systém Formá

 • Page 65 and 66:

  Ochranné známky „Handycam“ a

 • Page 67 and 68:

  AUTORSKÉ PRÁVA Vlastníkom všetk

 • Page 69 and 70:

  Japonsko Indikátory na obrazovke P

 • Page 71 and 72:

  Register Čísla 5,1-kanálový pri

 • Page 73 and 74:

  73 SK Iné/Register

 • Page 75 and 76:

  Anmärkning för kunder i de lände

 • Page 77 and 78:

  Videokamerans och tillbehörens des

 • Page 79 and 80:

  Innehållsförteckning Läs detta f

 • Page 81 and 82:

  Delar och reglage Siffrorna inom (

 • Page 83 and 84:

  När du fäster linsskyddet, anpass

 • Page 85 and 86:

  Ladda batteriet 1 Stäng av videoka

 • Page 87 and 88:

  Så här tar du bort batteriet Stä

 • Page 89 and 90:

  Stänga av kameran Stäng LCD-skär

 • Page 91 and 92:

  Förbereda inspelningsmediet Inspel

 • Page 93 and 94:

  Inspelning/uppspelning Inspelning F

 • Page 95 and 96:

  Skärmindikatorer under inspelning

 • Page 97 and 98:

  Uppspelning För information om din

 • Page 99 and 100:

  Spela upp filmer och bilder från M

 • Page 101 and 102:

  Välja lämplig inställning automa

 • Page 103 and 104:

  Spela in information om din plats (

 • Page 105 and 106:

  Använda den inbyggda projektorn Du

 • Page 107 and 108:

  Redigera Redigera på videokameran

 • Page 109 and 110:

  Spara filmer och foton med en dator

 • Page 111 and 112:

  Koppla ifrån videokameran från da

 • Page 113 and 114:

  Spara bilder på en extern medieenh

 • Page 115 and 116:

  Anpassa videokameran Använda menye

 • Page 117 and 118:

  Face Face Detection................

 • Page 119 and 120:

  Power Save....................... S

 • Page 121 and 122:

  Självdiagnostik/ varningsindikator

 • Page 123 and 124:

  Inspelningstid för filmer/antal st

 • Page 125 and 126:

  Noteringar Inspelningsbar tid kan v

 • Page 127 and 128:

  Nära starka magnetfält eller där

 • Page 129 and 130:

  Om hantering av LCD-skärmen Om

 • Page 131 and 132:

  Bildenhet: 4,6 mm (1/3,91 typ) CMOS

 • Page 133 and 134:

  NAVTEQ och NAVTEQ-kartlogotyperna

 • Page 135 and 136:

  Du förstår uttryckligen att uppgi

 • Page 137 and 138:

  Skärmindikatorer Följande indikat

 • Page 139 and 140:

  Sakregister Symboler 5,1-kanaligt s

 • Page 141 and 142:

  69 SE Övrigt/Sakregister

 • Page 143 and 144:

  produkt overensstemmelse i henhold

 • Page 145 and 146:

  I denne vejledning kaldes DVD-diske

 • Page 147 and 148:

  Indholdsfortegnelse Læs dette før

 • Page 149 and 150: Dele og knapper Tallene i ( ) er re
 • Page 151 and 152: Juster objektivhætten, så den pas
 • Page 153 and 154: Opladning af batteriet 1 Sluk for v
 • Page 155 and 156: Sådan fjernes batteriet Luk LCD-sk
 • Page 157 and 158: Sådan slukkes for strømmen Luk LC
 • Page 159 and 160: Klargøring af optagemediet De opta
 • Page 161 and 162: Optagelse/afspilning Optagelse Du k
 • Page 163 and 164: Skærmindikatorer under optagelse H
 • Page 165 and 166: Afspilning Du kan finde flere oplys
 • Page 167 and 168: Sådan afspilles film og billeder f
 • Page 169 and 170: Automatisk valg af den rigtige inds
 • Page 171 and 172: Optageoplysninger om din placering
 • Page 173 and 174: Sådan bruger du den indbyggede pro
 • Page 175 and 176: Redigering Redigering på videokame
 • Page 177 and 178: Lagring af film og billeder med en
 • Page 179 and 180: Sådan kobles videokameraet fra com
 • Page 181 and 182: Lagring af billeder på en ekstern
 • Page 183 and 184: Tilpasning af videokameraet Brug af
 • Page 185 and 186: Face Face Detection................
 • Page 187 and 188: Power Save....................... I
 • Page 189 and 190: "PlayMemories Home" kan ikke instal
 • Page 191 and 192: Optagetid for film/ antal optagelig
 • Page 193 and 194: Videokameret bruger formatet VBR (V
 • Page 195 and 196: I nærheden af kraftige magnetfelte
 • Page 197 and 198: ADVARSEL Batteriet kan eksplodere,
 • Page 199: Billedenhed: 4,6 mm (1/3,91 type) C
 • Page 203 and 204: LOVVALG OG JURISDIKTION Denne LICEN
 • Page 205 and 206: Midten Indikator Destination (47) I
 • Page 207 and 208: V VBR..............................
 • Page 209 and 210: lainsäädännön vaatimustenmukais
 • Page 211 and 212: Videokameran ja varusteiden muotoil
 • Page 213 and 214: Sisällysluettelo Lue tämä ensin.
 • Page 215 and 216: Osat ja säätimet Sulkeissa ( ) ol
 • Page 217 and 218: Kun kiinnität linssin suojusta, ko
 • Page 219 and 220: Akun lataaminen 1 Sammuta videokame
 • Page 221 and 222: Akun irrottaminen Sulje LCD-näytt
 • Page 223 and 224: Virran katkaiseminen Sulje LCD-näy
 • Page 225 and 226: Tallennusvälineen valmistelu Käyt
 • Page 227 and 228: Tallennus/toisto Tallennus Lisätie
 • Page 229 and 230: Näytön ilmaisimet tallennuksen ai
 • Page 231 and 232: Toisto Lisätietoja videokameran ma
 • Page 233 and 234: Videoiden ja valokuvien toistaminen
 • Page 235 and 236: Kuvaustilanteeseen sopivan asetukse
 • Page 237 and 238: Paikkatietojen tallentaminen (Malli
 • Page 239 and 240: Sisäisen projektorin käyttö Voit
 • Page 241 and 242: Muokkaaminen Muokkaaminen videokame
 • Page 243 and 244: Videoiden ja valokuvien tallentamin
 • Page 245 and 246: Videokameran irrottaminen tietokone
 • Page 247 and 248: Kuvien tallentaminen ulkoiselle tal
 • Page 249 and 250: Jos videokamera ei tunnista ulkoist
 • Page 251 and 252:

  Valikot Shooting Mode Movie........

 • Page 253 and 254:

  Edit/Copy Delete...................

 • Page 255 and 256:

  Muut/Hakemisto Vianmääritys Lisä

 • Page 257 and 258:

  E:: Suorita vaiheet kohdasta etee

 • Page 259 and 260:

  MP4 tunteina (h) ja minuutteina (mi

 • Page 261 and 262:

  Tietoja videokameran käsittelemise

 • Page 263 and 264:

  Kun videokamera on kytketty tietoko

 • Page 265 and 266:

  Tekniset tiedot Miten videokameran

 • Page 267 and 268:

  Verkkovirtalaite AC-L200C/AC-L200D

 • Page 269 and 270:

  toimenpiteet) vuokraus- tai liisaus

 • Page 271 and 272:

  Australia Hema Maps Pty. Ltd, 2010

 • Page 273 and 274:

  [Closer Voice]-asetus on [Off] (46)

 • Page 275 and 276:

  V Vakiovarusteet...................

 • Page 277 and 278:

  Notă pentru clienţii din ţările

 • Page 279 and 280:

  Pentru informaţii despre modelul d

 • Page 281 and 282:

  Modul de utilizare a acestui manual

 • Page 283 and 284:

  Editare Editarea cu camera video. .

 • Page 285 and 286:

  Componente şi butoane Numerele din

 • Page 287 and 288:

  Aliniaţi corect parasolarul cu cam

 • Page 289 and 290:

  Încărcarea acumulatorului 1 Opri

 • Page 291 and 292:

  Pentru a scoate acumulatorul Închi

 • Page 293 and 294:

  Pentru a opri alimentarea Închide

 • Page 295 and 296:

  Pregătirea suportului de înregist

 • Page 297 and 298:

  Înregistrare/Redare Înregistrare

 • Page 299 and 300:

  Indicatori de ecran în timpul înr

 • Page 301 and 302:

  Redare Pentru informaţii despre mo

 • Page 303 and 304:

  Pentru a reda filme şi fotografii

 • Page 305 and 306:

  Selectarea automată a setării pot

 • Page 307 and 308:

  Înregistrarea informaţiilor privi

 • Page 309 and 310:

  Utilizarea proiectorului încorpora

 • Page 311 and 312:

  Editare Editarea cu camera video Pe

 • Page 313 and 314:

  Despre data şi ora înregistrării

 • Page 315 and 316:

  Pregătirea unui computer (Windows)

 • Page 317 and 318:

  Pornirea aplicaţiei „PlayMemorie

 • Page 319 and 320:

  Salvarea imaginilor pe un dispoziti

 • Page 321 and 322:

  Filme cu o calitate a imaginii de

 • Page 323 and 324:

  Liste de meniuri Mod fotografiere F

 • Page 325 and 326:

  Editare/Copiere Şterge............

 • Page 327 and 328:

  Altele/Index Depanare Pentru inform

 • Page 329 and 330:

  E:: Urmaţi paşii de la de la pa

 • Page 331 and 332:

  Mod de înregistrare [Calitate ridi

 • Page 333 and 334:

  Despre manevrarea camerei video FX:

 • Page 335 and 336:

  Când camera video este conectată

 • Page 337 and 338:

  Specificaţii Despre încărcarea b

 • Page 339 and 340:

  Adaptor de c.a. AC-L200C/AC-L200D C

 • Page 341 and 342:

  nu a fost specificat altfel în ace

 • Page 343 and 344:

  Austria Bundesamt für Eich- und V

 • Page 345 and 346:

  [Voce mai apropiată] setat la [Dez

 • Page 347:

  U USB..............................