Views
9 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Danois

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Danois

Înţelegeţi în mod

Înţelegeţi în mod expres că datele din SOFTWARE pot conţine informaţii inexacte sau incomplete în urma trecerii timpului, a schimbării împrejurărilor, a surselor folosite şi a naturii colectării datelor geografice cuprinzătoare, oricare dintre acestea putând duce la rezultate incorecte. LIMITAREA RĂSPUNDERII ÎN ACEASTĂ SECŢIUNE SONY, AFILIAŢII SĂI, RESPECTIVII SĂI FURNIZORI ŞI AI LOR, ŞI TITULARII DE LICENŢE SONY VOR FI DENUMIŢI COLECTIV „SONY” ATÂT CÂT ESTE PERMIS DE LEGILE ÎN VIGOARE. SONY NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE DE NICIO REVENDICARE, CERERE SAU ACŢIUNE, INDIFERENT DE NATURA REVENDICĂRII, CERERII SAU ACŢIUNII, CE INVOCĂ PIERDERI SAU DAUNE, DIRECTE SAU INDIRECTE, CE POT REZULTA DIN UTILIZAREA SAU DEŢINEREA SOFTWARE- ULUI; NICI DE PIERDERI DE PROFIT, VENIT, CONTRACTE SAU ECONOMII, SAU ALTE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE SAU CU CONSECINŢE CARE REZULTĂ DIN UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA SOFTWARE- UL, ORICE DEFECT AL SOFTWARE-ULUI SAU ÎNCĂLCAREA CLAUZELOR ŞI A CONDIŢIILOR, INDIFERENT DACĂ ESTE O ACŢIUNE ÎN CONTRACT, UN PREJUDICIU SAU SE BAZEAZĂ PE O GARANŢIE, CHIAR DACĂ SONY A FOST INFORMATĂ DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE, CU EXCEPŢIA CAZULUI UNEI NEGLIJENŢE MAJORE A FIRMEI SONY SAU A UNEI CONDUITE NECORESPUNZĂTOARE INTENŢIONATE, A DECESULUI SAU A VĂTĂMĂRII PERSONALE ŞI A DAUNELOR DATORATE NATURII DEFECTE A PRODUSULUI. ÎN ORICE CAZ, ÎN AFARĂ DE EXCEPŢIILE DE MAI SUS, ÎNTREAGA RĂSPUNDERE A SONY ÎN BAZA ORICĂROR PREVEDERI ALE ACESTEI LICENŢE SE VA LIMITA LA SUMA PLĂTITĂ EFECTIV, CORESPUNZĂTOARE SOFTWARE- ULUI. UNELE JURISDICŢII NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR INDIRECTE SAU ACCIDENTALE, CAZ ÎN CARE EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DE MAI SUS NU ESTE VALABILĂ PENTRU DUMNEAVOASTRĂ. INTERZICEREA EXPORTULUI LUAŢI LA CUNOŞTINŢĂ CĂ UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI ÎN UNELE ŢĂRI, REGIUNI, ZONE SAU ÎN ANUMITE STRUCTURI, SAU EXPORTAREA PRODUSELOR DIN ŢARA UNDE ACESTE PRODUSE AU FOST CONCEPUTE PENTRU A FI VÂNDUTE, POT FI RESTRICŢIONATE SAU INTERZISE. SUNTEȚI DE ACORD SĂ UTILIZAŢI SOFTWARE-UL SAU SĂ EXPORTAŢI PRODUSELE ÎN CONFORMITATE CU LEGILE, ORDONANŢELE, REGULILE ŞI REGLEMENTĂRILE ÎN VIGOARE DIN ŢĂRILE, REGIUNILE, ZONELE, STRUCTURILE 68 RO RESPECTIVE. DIVIZIBILITATE Dacă orice parte a acestei LICENŢE este considerată nulă sau neaplicabilă, celelalte părţi rămân în vigoare. LEGE DE GUVERNARE ŞI JURISDICŢIE Această LICENŢĂ va fi guvernată de legile Japoniei fără a ţine cont de niciun conflict dintre prevederile legale sau de Convenţia Naţiunilor Unite pentru Contracte cu privire la vânzarea internaţională de bunuri, care este exclusă în mod expres. Orice dispută care reiese din această LICENŢĂ se va supune jurisdicţiei exclusive a tribunalelor din Tokyo, iar părţile consimt prin prezenta cu forul şi jurisdicţia acestor tribunale. PRIN PREZENTA, PĂRŢILE RENUNŢĂ LA DREPTUL LA PROCES CU JURIU CU PRIVIRE LA ORICE PROBLEMĂ CE REIESE DIN ACEASTĂ LICENŢĂ SAU CARE ARE LEGĂTURĂ CU ACEASTA. UNELE JURISDICŢII NU PERMIT EXCLUDEREA DREPTULUI LA PROCESUL CU JURIU, CAZ ÎN CARE EXCLUDEREA DE MAI SUS NU ESTE VALABILĂ PENTRU DUMNEAVOASTRĂ. ACORD INTEGRAL Aceste clauze şi condiţii constituie acordul integral între SONY şi dumneavoastră referitor la subiectul în cauză şi anulează în totalitate toate acordurile anterioare existente, în scris sau verbal, între noi, cu privire la acest subiect. UTILIZATORI FINALI GUVERNAMENTALI Dacă SOFTWARE-ul este achiziţionat de către sau în numele guvernului Statelor Unite sau al oricărei alte entităţi care caută sau aplică drepturi asemănătoare celor aplicate în mod obişnuit de guvernul Statelor Unite, un astfel de SOFTWARE este considerat „articol comercial” după cum este definit termenul de reglementarea 48 C.F.R. („FAR”) 2.101, şi licenţa este acordată conform clauzelor acestei LICENŢE, iar un astfel de SOFTWARE furnizat sau distribuit în orice fel va fi marcat şi va include „Avizul de utilizare” aşa cum a fost conceput de SONY şi/sau afiliaţii săi şi va fi utilizat în conformitate cu acel aviz. Informaţii despre dreptul de autor şi mărci comerciale 1993-2011 NAVTEQ 2012 ZENRIN CO., LTD. Australia Hema Maps Pty. Ltd, 2010. Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited (www.psma.com.au). Product incorporates data which is 2010 Telstra Corporation Limited, GM Holden Limited, Intelematics Australia Pty Ltd, NAVTEQ International LLC, Sentinel Content Pty Limited and Continental Pty Ltd.

Austria Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen Canada This data includes information taken with permission from Canadian authorities, including Her Majesty the Queen in Right of Canada, Queen’s Printer for Ontario, Canada Post Corporation, GeoBase , The Department of Natural Resources Canada. All rights reserved. Iordania Royal Jordanian Geographic Centre Mexic Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía.) Norvegia Copyright 2000; Norwegian Mapping Authority Croaţia, Estonia, Letonia, Lituania, Moldova, Polonia, Slovenia şi Ucraina EuroGeographic Franţa source: IGN 2009 - BD TOPO Germania Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zustaendigen Behoerden entnommen. Marea Britanie Contains Ordnance Survey data Crown copyright and database right 2010 Contains Royal Mail data Royal Mail copyright and database right 2010 Grecia Copyright Geomatics Ltd. Ungaria Copyright 2003; Top-Map Ltd. Italia La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana. Portugalia Source: IgeoE – Portugal Spania Información geográfica propiedad del CNIG Suedia Based upon electronic data National Land Survey Sweden. Elveţia Topografische Grundlage: Bundesamt für Landestopographie. Statele Unite United States Postal Service 2010. Prices are not established, controlled or approved by the United States Postal Service . The following trademarks and registrations are owned by the USPS: United States Postal Service, USPS, and ZIP+4. Altele/Index Japonia 69 RO

 • Page 1 and 2:

  4-450-166-31(1) Digital HD Video Ca

 • Page 3 and 4:

  PRE ZÁKAZNÍKOV V EURÓPE Sony Cor

 • Page 5 and 6:

  vyberanie batérie alebo sieťovéh

 • Page 7 and 8:

  Obsah Prečítajte si ako prvé.. .

 • Page 9 and 10:

  Súčasti a ovládacie prvky Čísl

 • Page 11 and 12:

  Nasadenie tienidla objektívu Ak c

 • Page 13 and 14:

  Začíname Dodávané položky Čí

 • Page 15 and 16:

  Nabíjanie batérie pomocou počít

 • Page 17 and 18:

  Zapnutie napájania a nastavenie d

 • Page 19 and 20:

  Nastavenie uhla panela LCD Panel LC

 • Page 21 and 22:

  Vysunutie pamäťovej karty Otvorte

 • Page 23 and 24:

  Čas nahrávania, počet fotografi

 • Page 25 and 26:

  Nahrávanie v zrkadlovom režime Ot

 • Page 27 and 28:

  Niektoré z vyššie uvedených tla

 • Page 29 and 30:

  Zložitejšie operácie Nahrávanie

 • Page 31 and 32:

  Používanie funkcií ručného nas

 • Page 33 and 34:

  Ak nechcete zaznamenávať informá

 • Page 35 and 36:

  Používanie vstavaného projektora

 • Page 37 and 38:

  Úpravy Vykonávanie úprav v kamko

 • Page 39 and 40:

  Pomer strán 4:3 v kvalite obrazu s

 • Page 41 and 42:

  Príprava počítača (Windows) Ak

 • Page 43 and 44:

  Ukladanie záberov v externom medi

 • Page 45 and 46:

  Prehrávanie záberov v externom me

 • Page 47 and 48:

  Prispôsobenie kamkordéra Použív

 • Page 49 and 50:

  Face Face Detection................

 • Page 51 and 52:

  Remote Ctrl...................... N

 • Page 53 and 54:

  Kamkordér ešte stále nahráva pr

 • Page 55 and 56:

  Čas nahrávania videozáznamov/ po

 • Page 57 and 58:

  V kvalite obrazu so štandardným r

 • Page 59 and 60:

  V blízkosti silného magnetického

 • Page 61 and 62:

  VÝSTRAHA Batéria môže pri nespr

 • Page 63 and 64:

  Technické parametre Systém Formá

 • Page 65 and 66:

  Ochranné známky „Handycam“ a

 • Page 67 and 68:

  AUTORSKÉ PRÁVA Vlastníkom všetk

 • Page 69 and 70:

  Japonsko Indikátory na obrazovke P

 • Page 71 and 72:

  Register Čísla 5,1-kanálový pri

 • Page 73 and 74:

  73 SK Iné/Register

 • Page 75 and 76:

  Anmärkning för kunder i de lände

 • Page 77 and 78:

  Videokamerans och tillbehörens des

 • Page 79 and 80:

  Innehållsförteckning Läs detta f

 • Page 81 and 82:

  Delar och reglage Siffrorna inom (

 • Page 83 and 84:

  När du fäster linsskyddet, anpass

 • Page 85 and 86:

  Ladda batteriet 1 Stäng av videoka

 • Page 87 and 88:

  Så här tar du bort batteriet Stä

 • Page 89 and 90:

  Stänga av kameran Stäng LCD-skär

 • Page 91 and 92:

  Förbereda inspelningsmediet Inspel

 • Page 93 and 94:

  Inspelning/uppspelning Inspelning F

 • Page 95 and 96:

  Skärmindikatorer under inspelning

 • Page 97 and 98:

  Uppspelning För information om din

 • Page 99 and 100:

  Spela upp filmer och bilder från M

 • Page 101 and 102:

  Välja lämplig inställning automa

 • Page 103 and 104:

  Spela in information om din plats (

 • Page 105 and 106:

  Använda den inbyggda projektorn Du

 • Page 107 and 108:

  Redigera Redigera på videokameran

 • Page 109 and 110:

  Spara filmer och foton med en dator

 • Page 111 and 112:

  Koppla ifrån videokameran från da

 • Page 113 and 114:

  Spara bilder på en extern medieenh

 • Page 115 and 116:

  Anpassa videokameran Använda menye

 • Page 117 and 118:

  Face Face Detection................

 • Page 119 and 120:

  Power Save....................... S

 • Page 121 and 122:

  Självdiagnostik/ varningsindikator

 • Page 123 and 124:

  Inspelningstid för filmer/antal st

 • Page 125 and 126:

  Noteringar Inspelningsbar tid kan v

 • Page 127 and 128:

  Nära starka magnetfält eller där

 • Page 129 and 130:

  Om hantering av LCD-skärmen Om

 • Page 131 and 132:

  Bildenhet: 4,6 mm (1/3,91 typ) CMOS

 • Page 133 and 134:

  NAVTEQ och NAVTEQ-kartlogotyperna

 • Page 135 and 136:

  Du förstår uttryckligen att uppgi

 • Page 137 and 138:

  Skärmindikatorer Följande indikat

 • Page 139 and 140:

  Sakregister Symboler 5,1-kanaligt s

 • Page 141 and 142:

  69 SE Övrigt/Sakregister

 • Page 143 and 144:

  produkt overensstemmelse i henhold

 • Page 145 and 146:

  I denne vejledning kaldes DVD-diske

 • Page 147 and 148:

  Indholdsfortegnelse Læs dette før

 • Page 149 and 150:

  Dele og knapper Tallene i ( ) er re

 • Page 151 and 152:

  Juster objektivhætten, så den pas

 • Page 153 and 154:

  Opladning af batteriet 1 Sluk for v

 • Page 155 and 156:

  Sådan fjernes batteriet Luk LCD-sk

 • Page 157 and 158:

  Sådan slukkes for strømmen Luk LC

 • Page 159 and 160:

  Klargøring af optagemediet De opta

 • Page 161 and 162:

  Optagelse/afspilning Optagelse Du k

 • Page 163 and 164:

  Skærmindikatorer under optagelse H

 • Page 165 and 166:

  Afspilning Du kan finde flere oplys

 • Page 167 and 168:

  Sådan afspilles film og billeder f

 • Page 169 and 170:

  Automatisk valg af den rigtige inds

 • Page 171 and 172:

  Optageoplysninger om din placering

 • Page 173 and 174:

  Sådan bruger du den indbyggede pro

 • Page 175 and 176:

  Redigering Redigering på videokame

 • Page 177 and 178:

  Lagring af film og billeder med en

 • Page 179 and 180:

  Sådan kobles videokameraet fra com

 • Page 181 and 182:

  Lagring af billeder på en ekstern

 • Page 183 and 184:

  Tilpasning af videokameraet Brug af

 • Page 185 and 186:

  Face Face Detection................

 • Page 187 and 188:

  Power Save....................... I

 • Page 189 and 190:

  "PlayMemories Home" kan ikke instal

 • Page 191 and 192:

  Optagetid for film/ antal optagelig

 • Page 193 and 194:

  Videokameret bruger formatet VBR (V

 • Page 195 and 196:

  I nærheden af kraftige magnetfelte

 • Page 197 and 198:

  ADVARSEL Batteriet kan eksplodere,

 • Page 199 and 200:

  Billedenhed: 4,6 mm (1/3,91 type) C

 • Page 201 and 202:

  SLUTBRUGERLICENS- AFTALE FOR KORT-

 • Page 203 and 204:

  LOVVALG OG JURISDIKTION Denne LICEN

 • Page 205 and 206:

  Midten Indikator Destination (47) I

 • Page 207 and 208:

  V VBR..............................

 • Page 209 and 210:

  lainsäädännön vaatimustenmukais

 • Page 211 and 212:

  Videokameran ja varusteiden muotoil

 • Page 213 and 214:

  Sisällysluettelo Lue tämä ensin.

 • Page 215 and 216:

  Osat ja säätimet Sulkeissa ( ) ol

 • Page 217 and 218:

  Kun kiinnität linssin suojusta, ko

 • Page 219 and 220:

  Akun lataaminen 1 Sammuta videokame

 • Page 221 and 222:

  Akun irrottaminen Sulje LCD-näytt

 • Page 223 and 224:

  Virran katkaiseminen Sulje LCD-näy

 • Page 225 and 226:

  Tallennusvälineen valmistelu Käyt

 • Page 227 and 228:

  Tallennus/toisto Tallennus Lisätie

 • Page 229 and 230:

  Näytön ilmaisimet tallennuksen ai

 • Page 231 and 232:

  Toisto Lisätietoja videokameran ma

 • Page 233 and 234:

  Videoiden ja valokuvien toistaminen

 • Page 235 and 236:

  Kuvaustilanteeseen sopivan asetukse

 • Page 237 and 238:

  Paikkatietojen tallentaminen (Malli

 • Page 239 and 240:

  Sisäisen projektorin käyttö Voit

 • Page 241 and 242:

  Muokkaaminen Muokkaaminen videokame

 • Page 243 and 244:

  Videoiden ja valokuvien tallentamin

 • Page 245 and 246:

  Videokameran irrottaminen tietokone

 • Page 247 and 248:

  Kuvien tallentaminen ulkoiselle tal

 • Page 249 and 250:

  Jos videokamera ei tunnista ulkoist

 • Page 251 and 252:

  Valikot Shooting Mode Movie........

 • Page 253 and 254:

  Edit/Copy Delete...................

 • Page 255 and 256:

  Muut/Hakemisto Vianmääritys Lisä

 • Page 257 and 258:

  E:: Suorita vaiheet kohdasta etee

 • Page 259 and 260:

  MP4 tunteina (h) ja minuutteina (mi

 • Page 261 and 262:

  Tietoja videokameran käsittelemise

 • Page 263 and 264:

  Kun videokamera on kytketty tietoko

 • Page 265 and 266:

  Tekniset tiedot Miten videokameran

 • Page 267 and 268:

  Verkkovirtalaite AC-L200C/AC-L200D

 • Page 269 and 270:

  toimenpiteet) vuokraus- tai liisaus

 • Page 271 and 272:

  Australia Hema Maps Pty. Ltd, 2010

 • Page 273 and 274:

  [Closer Voice]-asetus on [Off] (46)

 • Page 275 and 276:

  V Vakiovarusteet...................

 • Page 277 and 278:

  Notă pentru clienţii din ţările

 • Page 279 and 280:

  Pentru informaţii despre modelul d

 • Page 281 and 282:

  Modul de utilizare a acestui manual

 • Page 283 and 284:

  Editare Editarea cu camera video. .

 • Page 285 and 286:

  Componente şi butoane Numerele din

 • Page 287 and 288:

  Aliniaţi corect parasolarul cu cam

 • Page 289 and 290:

  Încărcarea acumulatorului 1 Opri

 • Page 291 and 292: Pentru a scoate acumulatorul Închi
 • Page 293 and 294: Pentru a opri alimentarea Închide
 • Page 295 and 296: Pregătirea suportului de înregist
 • Page 297 and 298: Înregistrare/Redare Înregistrare
 • Page 299 and 300: Indicatori de ecran în timpul înr
 • Page 301 and 302: Redare Pentru informaţii despre mo
 • Page 303 and 304: Pentru a reda filme şi fotografii
 • Page 305 and 306: Selectarea automată a setării pot
 • Page 307 and 308: Înregistrarea informaţiilor privi
 • Page 309 and 310: Utilizarea proiectorului încorpora
 • Page 311 and 312: Editare Editarea cu camera video Pe
 • Page 313 and 314: Despre data şi ora înregistrării
 • Page 315 and 316: Pregătirea unui computer (Windows)
 • Page 317 and 318: Pornirea aplicaţiei „PlayMemorie
 • Page 319 and 320: Salvarea imaginilor pe un dispoziti
 • Page 321 and 322: Filme cu o calitate a imaginii de
 • Page 323 and 324: Liste de meniuri Mod fotografiere F
 • Page 325 and 326: Editare/Copiere Şterge............
 • Page 327 and 328: Altele/Index Depanare Pentru inform
 • Page 329 and 330: E:: Urmaţi paşii de la de la pa
 • Page 331 and 332: Mod de înregistrare [Calitate ridi
 • Page 333 and 334: Despre manevrarea camerei video FX:
 • Page 335 and 336: Când camera video este conectată
 • Page 337 and 338: Specificaţii Despre încărcarea b
 • Page 339 and 340: Adaptor de c.a. AC-L200C/AC-L200D C
 • Page 341: nu a fost specificat altfel în ace
 • Page 345 and 346: [Voce mai apropiată] setat la [Dez
 • Page 347: U USB..............................