Views
9 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Roumain

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Roumain

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation

4-450-166-31(1) Digital HD Video Camera Recorder Návod na používanie Bruksanvisning SK SE Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI Pozrite tiež: Mer information finns på: Se også: Katso lisätietoja myös osoitteesta: De asemenea, consultaţi: http://www.sony.net/SonyInfo/Support/ Ghid de acţionare RO SK/SE/DK/FI/RO http://www.sony.net/ 2013 Sony Corporation Printed in China HDR-PJ650E/PJ650V/PJ650VE/PJ660/PJ660E/PJ660V/PJ660VE

 • Page 2 and 3: Prečítajte si ako prvé Skôr ne
 • Page 4 and 5: Recyklácia materiálov pomáha uch
 • Page 6 and 7: Návod na použitie tejto príručk
 • Page 8 and 9: SK Úpravy Vykonávanie úprav v ka
 • Page 10 and 11: Indikátor prístupu k pamäťovej
 • Page 12 and 13: Tlačidlo VISUAL INDEX (26) Zobrazu
 • Page 14 and 15: Nabíjanie batérie 1 2 14 SK Z
 • Page 16 and 17: Vybratie batérie Zatvorte obrazovk
 • Page 18 and 19: Zmena nastavenia jazyka Nastavenie
 • Page 20 and 21: Nahrávacie médiá, ktoré sa mô
 • Page 22 and 23: Nahrávanie/Prehrávanie Nahrávani
 • Page 24 and 25: Indikátory na obrazovke počas nah
 • Page 26 and 27: Prehrávanie Ak chcete získať inf
 • Page 28 and 29: Prehrávanie videozáznamov a fotog
 • Page 30 and 31: Poznámky Pri nastavení nasleduj
 • Page 32 and 33: Priradenie položky ponuky k ovlád
 • Page 34 and 35: 3 34 SK Prehrajte videozázna
 • Page 36 and 37: Použitie projektora s počítačom
 • Page 38 and 39: Rozdelenie videozáznamu 1 Vyberte
 • Page 40 and 41: Ukladanie videozáznamov a fotograf
 • Page 42 and 43: Odpojenie kamkordéra od počítač
 • Page 44 and 45: Ukladanie záberov v externom medi
 • Page 46 and 47: Nižšie uvádzame počet scén, kt
 • Page 48 and 49: Zoznamy ponúk Shooting Mode Camera
 • Page 50 and 51: Scenario...........................
 • Page 52 and 53:

  Riešenie problémov Ak chcete zís

 • Page 54 and 55:

  C:13: / C:32: Odpojte zdroj napáj

 • Page 56 and 57:

  Čas nahrávania 56 SK Režim nahr

 • Page 58 and 59:

  MP4: pribl. 6 Mbps (priemerná hodn

 • Page 60 and 61:

  Nabitie pomocou osobne zostaveného

 • Page 62 and 63:

  Objektív skladujte na dobre vetran

 • Page 64 and 65:

  Konektor pre slúchadlá: stereofó

 • Page 66 and 67:

  LICENČNÁ ZMLUVA KONCOVÉHO POUŽ

 • Page 68 and 69:

  ZÁKAZ EXPORTU BERIETE NA VEDOMIE,

 • Page 70 and 71:

  Pripojenie k externému Tele Macro

 • Page 72 and 73:

  Ú V W Z 72 SK Údržba............

 • Page 74 and 75:

  Läs detta först Innan du använde

 • Page 76 and 77:

  För information om din videokamera

 • Page 78 and 79:

  Hur denna handbok används Skillnad

 • Page 80 and 81:

  SE Redigera Redigera på videokamer

 • Page 82 and 83:

  Åtkomstlampa för minneskort (19)

 • Page 84 and 85:

  Medföljande tillbehör Komma igån

 • Page 86 and 87:

  Ladda upp batteriet med hjälp av e

 • Page 88 and 89:

  Starta kameran och ställa in datum

 • Page 90 and 91:

  Så här justerar du LCD-panelens v

 • Page 92 and 93:

  Mata ut minneskortet Öppna skyddet

 • Page 94 and 95:

  1 2 22 SE Inspelningstid, anta

 • Page 96 and 97:

  Spela in i spegelläge Öppna LCD-p

 • Page 98 and 99:

  Om du fortsätter att välja / unde

 • Page 100 and 101:

  Avancerade funktioner Spela in bild

 • Page 102 and 103:

  Använda den manuella inställnings

 • Page 104 and 105:

  Noteringar Mer information finns

 • Page 106 and 107:

  Använda projektorn med en dator el

 • Page 108 and 109:

  2 1 2 36 SE Välj punkten där du

 • Page 110 and 111:

  Förbereda en dator (Windows) För

 • Page 112 and 113:

  40 SE skivinspelare etc.). Spara bi

 • Page 114 and 115:

  Så här raderar du bilder på den

 • Page 116 and 117:

  Menylistor Shooting Mode Camera/Mic

 • Page 118 and 119:

  Delete.............................

 • Page 120 and 121:

  Övrigt/Sakregister Felsökning Fö

 • Page 122 and 123:

  50 SE Batteriet är nästan urladda

 • Page 124 and 125:

  MP4 i h (timme) och min (minut) Ins

 • Page 126 and 127:

  STD-bildkvalitet (standard definiti

 • Page 128 and 129:

  När videokameran är ansluten till

 • Page 130 and 131:

  Så här laddar du det förinstalle

 • Page 132 and 133:

  Nätadapter AC-L200C/AC-L200D Strö

 • Page 134 and 135:

  till, reproduktioner, utdata eller

 • Page 136 and 137:

  Bundesamt für Eich- und Vermessung

 • Page 138 and 139:

  Blt-in Zoom Mic (45) Audio Mode (45

 • Page 140 and 141:

  W Z 68 SE Windows..................

 • Page 142 and 143:

  Læs dette først DK Før du tager

 • Page 144 and 145:

  DK Du kan finde flere oplysninger

 • Page 146 and 147:

  Hvordan denne vejledning bruges I d

 • Page 148 and 149:

  Redigering Redigering på videokame

 • Page 150 and 151:

  Lampe for tilslutning til hukommels

 • Page 152 and 153:

  Kom godt i gang Medfølgende tilbeh

 • Page 154 and 155:

  Opladning af batteriet ved hjælp a

 • Page 156 and 157:

  Aktivering af kameraet og indstilli

 • Page 158 and 159:

  Sådan justeres vinklen på LCD-sk

 • Page 160 and 161:

  Sådan skubbes hukommelseskortet ud

 • Page 162 and 163:

  Optagelse af billeder 1 Åbn LCD-sk

 • Page 164 and 165:

  Sådan optager du i spejltilstand

 • Page 166 and 167:

  Hvis du fortsætter med at vælge /

 • Page 168 and 169:

  Avancerede betjeninger Sådan optag

 • Page 170 and 171:

  Brug af de manuelle justeringsfunkt

 • Page 172 and 173:

  Ved tilslutning til dit tv via en B

 • Page 174 and 175:

  Sådan bruges projektoren med din c

 • Page 176 and 177:

  2 1 2 36 DK Vælg det punkt, hvor

 • Page 178 and 179:

  computer (Windows) Du kan finde fle

 • Page 180 and 181:

  Lagring af billeder på en ekstern

 • Page 182 and 183:

  Sådan slettes billeder på den eks

 • Page 184 and 185:

  Menulister Shooting Mode Camera/Mic

 • Page 186 and 187:

  Delete.............................

 • Page 188 and 189:

  Andre/Indeks Fejlfinding Du kan fin

 • Page 190 and 191:

  E:: Følg trinnene fra på side 4

 • Page 192 and 193:

  Standarddefinitionsbilledkvalitet (

 • Page 194 and 195:

  Billedoptagelsespixels og billedfor

 • Page 196 and 197:

  Der er ingen garanti for opladning

 • Page 198 and 199:

  Specifikationer Om opladning af det

 • Page 200 and 201:

  Opbevaringstemperatur: ‒20 C til

 • Page 202 and 203:

  SONY sammen med deres respektive af

 • Page 204 and 205:

  Skærmindikatorer Fuente: INEGI (In

 • Page 206 and 207:

  Indeks Symboler A B C D E F 66 DK 5

 • Page 208 and 209:

  Lue tämä ensin FI Lue nämä ohj

 • Page 210 and 211:

  Lisätietoja videokameran mallista

 • Page 212 and 213:

  Tämän oppaan käyttäminen Eri ma

 • Page 214 and 215:

  Muokkaaminen Muokkaaminen videokame

 • Page 216 and 217:

  Muistikortin käyttövalo (19) Kun

 • Page 218 and 219:

  Aloittaminen Vakiovarusteet Vakiova

 • Page 220 and 221:

  Akun lataaminen tietokoneella Sammu

 • Page 222 and 223:

  Virran kytkeminen ja päivämäär

 • Page 224 and 225:

  LCD-paneelin kulman säätäminen A

 • Page 226 and 227:

  Muistikortin poistaminen Avaa kansi

 • Page 228 and 229:

  Valokuvien ottaminen 1 Avaa LCD-nä

 • Page 230 and 231:

  Tallentaminen peilikuvatilassa Avaa

 • Page 232 and 233:

  Kun jatkat / -painikkeen koskettami

 • Page 234 and 235:

  Edistyneet toiminnot Kuvien tallent

 • Page 236 and 237:

  Manuaalisen säädön ominaisuuksie

 • Page 238 and 239:

  Huomautuksia Katso lisätietoja te

 • Page 240 and 241:

  Projektorin käyttäminen tietokone

 • Page 242 and 243:

  2 1 2 36 FI Valitse kohta, josta

 • Page 244 and 245:

  Tietokoneen valmistelu (Windows) Li

 • Page 246 and 247:

  Kuvien tallentaminen ulkoiselle tal

 • Page 248 and 249:

  Ulkoisella tallennusvälineellä ol

 • Page 250 and 251:

  Videokameran mukauttaminen Valikoid

 • Page 252 and 253:

  46 FI Face Face Detection..........

 • Page 254 and 255:

  Initialize.........................

 • Page 256 and 257:

  Automaattisen vianmäärityksen nä

 • Page 258 and 259:

  Videoiden enimmäistallennusaika/ta

 • Page 260 and 261:

  Huomautuksia Tallennettava aika vo

 • Page 262 and 263:

  Paikassa, joka on lähellä voimakk

 • Page 264 and 265:

  LCD-näytön käsittely Jos LCD-n

 • Page 266 and 267:

  Tallennuspikselit (valokuva, 16:9):

 • Page 268 and 269:

  NAVTEQ ja NAVTEQ Maps -logo ovat NA

 • Page 270 and 271:

  OLETETTUJEN TAKUIDEN RAJOITTAMISTA.

 • Page 272 and 273:

  Seuraavat ilmaisimet tulevat näkyv

 • Page 274 and 275:

  Hakemisto Symbolit A B D E F G H 68

 • Page 276 and 277:

  Citiţi mai întâi aceste informa

 • Page 278 and 279:

  RO Reciclarea acestor materiale va

 • Page 280 and 281:

  Despre acest manual, ilustraţii ş

 • Page 282 and 283:

  Cuprins Citiţi mai întâi aceste

 • Page 284 and 285:

  ACORD DE LICENŢĂ PENTRU UTILIZATO

 • Page 286 and 287:

  Led de acces al cartelei de memorie

 • Page 288 and 289:

  Pregătirea Elemente furnizate Cifr

 • Page 290 and 291:

  Încărcarea acumulatorului cu ajut

 • Page 292 and 293:

  Pentru informaţii despre modelul d

 • Page 294 and 295:

  Pentru a ajusta unghiul panoului LC

 • Page 296 and 297:

  Pentru a scoate cartela de memorie

 • Page 298 and 299:

  1 2 24 RO Durată de înregist

 • Page 300 and 301:

  Pentru a înregistra în modul ogli

 • Page 302 and 303:

  Este posibil ca unele butoane descr

 • Page 304 and 305:

  Operaţiuni avansate Înregistrarea

 • Page 306 and 307:

  Utilizarea funcţiilor manuale de a

 • Page 308 and 309:

  2 3 34 RO Conectaţi camera v

 • Page 310 and 311:

  Pentru a utiliza proiectorul pentru

 • Page 312 and 313:

  Divizarea unui film 1 Selectaţi [

 • Page 314 and 315:

  Salvarea filmelor şi a fotografiil

 • Page 316 and 317:

  Dacă aplicaţia „PMB (Picture Mo

 • Page 318 and 319:

  Salvarea imaginilor pe un dispoziti

 • Page 320 and 321:

  Pentru redarea imaginilor de pe un

 • Page 322 and 323:

  Particularizarea camerei video Util

 • Page 324 and 325:

  50 RO Faţă Detecţie feţe.......

 • Page 326 and 327:

  Informaţii acumulator.... Afişeaz

 • Page 328 and 329:

  Afişaj de autodiagnosticare/ Indic

 • Page 330 and 331:

  Durată de înregistrare filme/num

 • Page 332 and 333:

  Calitate a imaginii de definiţie s

 • Page 334 and 335:

  Lângă unde radio sau radiaţii pu

 • Page 336 and 337:

  Atunci când bateria cu litiu se de

 • Page 338 and 339:

  Brut: Aprox. 5 430 000 pixeli Efect

 • Page 340 and 341:

  NAVTEQ şi sigla NAVTEQ Maps sunt m

 • Page 342 and 343:

  Înţelegeţi în mod expres că da

 • Page 344 and 345:

  Apar următorii indicatori când sc

 • Page 346 and 347:

  Index A B C D E 72 RO Acumulator...