Views
9 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Mode d'emploi Serbe

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Mode d'emploi Serbe

Sadržaj Prvo

Sadržaj Prvo proitajte................................................................................................... 2 VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE..................................................... 3 Saznajte više o kamkorderu ("Handycam" User Guide)...................... 10 Kako upotrebljavati ovo uputstvo.................................................................... 11 Razlike u funkcijama............................................................................. 11 Delovi i kontrole............................................................................................... 14 Poetak Isporueni pribor.............................................................................................. 17 Punjenje baterije.............................................................................................. 18 Punjenje baterije pomou raunara...................................................... 19 Punjenje baterije u inostranstvu........................................................... 20 Ukljuivanje i podešavanje datuma i vremena................................................ 21 Promena jezika prikaza........................................................................ 21 Priprema medija za snimanje.......................................................................... 24 Odabir medija za snimanje.................................................................. 24 Postavljanje memorijske kartice........................................................... 24 Snimanje/reprodukcija Snimanje......................................................................................................... 26 Snimanje video zapisa......................................................................... 26 Snimanje fotografija............................................................................. 27 Zumiranje............................................................................................. 29 Reprodukcija................................................................................................... 30 Napredne funkcije Snimanje sa raznim postavkama.................................................................... 33 Odabir kvaliteta slike za video zapise (nain snimanja)....................... 33 Automatsko snimanje osmeha (Smile Shutter).................................... 33 Automatski odabir prikladnog podešenja prema situaciji snimanja (Intelligent Auto).................................................................... 34 Odabir formata za snimanje video zapisa............................................ 34 Primena runo podesivih postavki.................................................................. 35 Memorisanje informacija o lokaciji (modeli sa GPS-om)............................... 36 Reprodukcija snimaka na TV prijemniku......................................................... 36 Uživanje u 5.1- kanalnom surround zvuku........................................... 37 Korišenje ugraenog projektora.................................................................... 38 12

Editovanje Editovanje na kamkorderu.............................................................................. 40 Brisanje video zapisa i fotografija........................................................ 40 Deljenje video zapisa........................................................................... 40 Snimanje fotografije iz video zapisa..................................................... 41 Memorisanje video zapisa i fotografija na raunar Reprodukcija snimaka na raunaru................................................................ 42 Mogunosti softvera "PlayMemories Home" (Windows)...................... 42 Softver za Mac..................................................................................... 42 Priprema raunara (Windows)........................................................................ 43 Provera sistema raunara.................................................................... 43 Instaliranje softvera "PlayMemories Home" na raunar...................... 43 Otvaranje softvera "PlayMemories Home"..................................................... 44 Memorisanje snimaka na spoljni ureaj Kreiranje diska sa standard definition (STD) kvalitetom slike pomou rekordera......................................................................................................... 45 Za memorisanje high definition (HD) snimaka................................................ 46 Lino podešavanje kamkordera Ostalo Upotreba menija............................................................................................. 49 Liste menija.................................................................................................... 50 U sluaju problema......................................................................................... 54 Dijagnostiki prikaz i indikatori upozorenja..................................................... 55 Vreme snimanja video zapisa/broj fotografija koje se mogu snimiti............... 57 Oekivano vreme snimanja i reprodukcije za razliite baterije............. 57 Oekivano vreme snimanja video zapisa............................................. 57 Oekivani broj fotografija koje se mogu snimiti.................................... 59 Rukovanje kamkorderom................................................................................ 60 Tehniki podaci............................................................................................... 64 UGOVOR O LICENCI ZA KRAJNJEG KORISNIKA ZA GEOGRAFSKE KARTE KAMKORDERA (modeli sa GPS-om)............................................... 67 Indikatori na ekranu........................................................................................ 71 13