Views
7 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Mode d'emploi Serbe

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Mode d'emploi Serbe

Korišenje ugraenog

Korišenje ugraenog projektora Za prikaz snimaka pomou ugraenog projektora možete kao ekran upotrebiti ravnu površinu, na primer zid. Preklopnik PROJECTOR FOCUS 1 Objektiv projektora usmerite prema površini za prikaz, na primer zidu, i zatim pritisnite PROJECTOR. 5 Projektovana slika se poveava zajedno sa poveanjem udaljenosti izmeu kamkordera i površine za prikaz. Savetujemo vam da kamkorder postavite 0,5 m ili dalje od površine na koju e se projektovati slika. Pri reprodukciji snimaka, pomou preklopnika zuma pomerite izborni okvir koji se prikazuje na LCD ekranu i zatim pritisnite taster PHOTO. 2 3 4 Izaberite [Image Shot on This Device] na LCD ekranu. Kad se prikaže meni sa uputstvima za upotrebu, izaberite [Project]. Taj meni se pojavi pri prvoj upotrebi ugraenog projektora nakon ukljuenja kamkordera. Projektovanu sliku izoštrite preklopnikom PROJECTOR FOCUS. Preklopnik zuma Taster PHOTO Za detalje o reprodukciji pogledajte str. 30. Pri upotrebi daljinskog upravljaa koristite tastere / / / za pomeranje izbornog okvira i pritisnite ENTER za poetak reprodukcije snimka na kojoj je okvir. Za iskljuivanje projektora pritisnite PROJECTOR. 38

Korišenje projektora uz raunar ili pametni telefon – Upotreba projektora skrauje trajanje baterije (savetujemo korišenje isporuenog mrežnog adaptera). Pri upotrebi projektora nisu mogui sledei postupci. – Rukovanje geografskom kartom (modeli sa GPS-om) – Highlight reprodukcija na spoljnom ureaju poput TV-a – Rukovanje kamkorderom uz zatvoreni LCD ekran – Još neke funkcije Kada projektovana slika sadrži mnogo crne, mogua je blaga neujednaenost boja. Uzrokuje je refleksija svetla u objektivu projektora i ne radi se o kvaru. HDMI kabl (isporuen) Tok signala Prikljunicu PROJECTOR IN na kamkoderu povežite sa izlaznom HDMI prikljunicom drugog ureaja pomou HDMI kabla (isporuen), zatim u koraku 2 izaberite [Image from External Device]. Ako prikljunica spojenog ureaja nije kompatibilna sa isporuenim HDMI kablom, koristite adapter HDMI prikljuka (opcija). Pri projekciji slika možete samo koristiti preklopnik PROJECTOR FOCUS. Napomene LCD ekran je iskljuen tokom projekcije slike. Pri upotrebi projektora pazite na sledee postupke ili situacije. – – – Nemojte sliku projektovati prema oima. Ne dirajte objektiv projektora. LCD ekran i objektiv projektora se zagreju pri upotrebi. 39