Views
7 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Mode d'emploi Croate

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Mode d'emploi Croate

Sadržaj Početak Prvo

Sadržaj Početak Prvo pročitajte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Saznajte više o kamkorderu ("Handycam" User Guide) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Kako upotrebljavati ove upute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Razlike u funkcijama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Dijelovi i kontrole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Isporučeni pribor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Punjenje baterije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Punjenje baterije pomoću računala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Punjenje baterije u inozemstvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Uključivanje i podešavanje datuma i vremena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Promjena jezika prikaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Priprema medija za snimanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Odabir medija za snimanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Ulaganje memorijske kartice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Snimanje/reprodukcija Snimanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Snimanje videozapisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Snimanje fotografija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Zumiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Reprodukcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Napredne funkcije Snimanje s raznim postavkama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Odabir kvalitete slike za videozapise (način snimanja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Automatsko snimanje osmijeha (Smile Shutter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Automatski odabir prikladnog podešenja prema situaciji snimanja (Intelligent Auto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Odabir formata za snimanje videozapisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Primjena ručno podesivih postavki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Snimanje informacija o lokaciji (modeli s GPS-om) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Reprodukcija snimaka na TV prijemniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Uživanje u 5.1ch surround zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Korištenje ugrađenog projektora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 HR 12 SONY - HDR-PJ650E_650V_650VE_660_660E_660V_660VE Digitalni kamkorder OG.indd 12 1/9/2013 3:56:59 PM

Editiranje Editiranje na kamkorderu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Brisanje videozapisa i fotografija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Dijeljenje videozapisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Snimanje fotografije iz videozapisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Pohranjivanje videozapisa i fotografija na računalo Reprodukcija snimaka na računalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Mogućnosti softvera "PlayMemories Home" (Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Softver za Mac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Priprema računala (Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Provjera sustava računala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Instaliranje softvera "PlayMemories Home" na računalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Otvaranje softvera "PlayMemories Home" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Sadržaj Pohranjivanje snimaka na vanjski uređaj Kreiranje diska sa standard definition (STD) kvalitetom slike pomoću rekordera . . . . 45 Za pohranjivanje high definition (HD) snimaka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Osobno podešavanje kamkordera Ostalo Uporaba izbornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Liste izbornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 U slučaju problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Dijagnostički prikaz i indikatori upozorenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Vrijeme snimanja videozapisa/broj fotografija koje se mogu snimiti . . . . . . . . . . . . . . . 57 Očekivano vrijeme snimanja i reprodukcije za različite baterije . . . . . . . . . . . . 57 Očekivano vrijeme snimanja videozapisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Očekivani broj fotografija koje se mogu snimiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Rukovanje kamkorderom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Tehnički podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 UGOVOR O LICENCI ZA KRAJNJEG KORISNIKA ZA ZEMLJOVIDE KAMKORDERA (modeli s GPS-om) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Indikatori na zaslonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 HR 13 SONY - HDR-PJ650E_650V_650VE_660_660E_660V_660VE Digitalni kamkorder OG.indd 13 1/9/2013 3:56:59 PM