Views
4 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Mode d'emploi Croate

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Mode d'emploi Croate

Vađenje baterije

Vađenje baterije Zatvorite LCD zaslon. Pomaknite preklopku za otpuštanje baterije BATT (baterija) () i zatim skinite bateriju (). Dulja neprekidna uporaba kamkordera Spojite mrežni adapter i kabel napajanja na kamkorder te u zidnu utičnicu. Za pojedinosti o spajanju AC adaptera pogledajte "Punjenje baterije" (str. 18). Napajate li kamkorder AC adapterom ne morate se brinuti o kapacitetu baterije. Napomene o mrežnom adapteru Nemojte kratko spajati DC priključak mrežnog adaptera ili kontakte baterije metalnim predmetima. To može prouzročiti nepravilnosti u radu. Odspojite mrežni adapter iz kamkordera držeći kamkorder i DC priključak. Vrijeme snimanja, vrijeme reprodukcije (str. 57) Indikator preostalog kapaciteta baterije (str. 28) Punjenje baterije u inozemstvu Bateriju možete puniti pomoću priloženog mrežnog adaptera u svim državama/regijama gdje je napon mreže u rasponu od 100 V do 240 V, frekvencija 50 ili 60 Hz. Nemojte upotrebljavati elektronički transformator. HR 20 SONY - HDR-PJ650E_650V_650VE_660_660E_660V_660VE Digitalni kamkorder OG.indd 20 1/9/2013 3:56:59 PM

Uključivanje i podešavanje datuma i vremena Za više informacija o modelu vašeg kamkordera pogledajte sljedeću stranicu: Funkcije i dodatna oprema str. 11 1 Otvorite LCD zaslon kamkordera i uključite kamkorder. Kamkorder možete uključiti i tako da pritisnete tipku POWER (str. 15). 2 Odaberite željeni jezik i zatim odaberite [Next]. Dodirnite tipku na LCD zaslonu. Početak 3 Tipkama / odaberite željeno geografsko područje i zatim odaberite [Next]. 4 Podesite [Daylight Savings] ili [Summer Time], odaberite format datuma te datum i vrijeme. Podesite li [Daylight Savings] ili [Summer Time] na [On], podešava se sat vremena više. Kad odaberete datum i vrijeme, odaberite jednu od opcija i podesite vrijednost pomoću / . Kad odaberete ‏,ب podešavanje datuma i vremena je završeno. Date & Time 1 1 Back 2013 10 : 30 PM Next Promjena jezika prikaza Možete promijeniti prikaz na zaslonu tako da se prikazuje na željenom jeziku. Odaberite [Setup] ל]‏ General Settings] [Language Setting] željeni jezik. HR 21 SONY - HDR-PJ650E_650V_650VE_660_660E_660V_660VE Digitalni kamkorder OG.indd 21 1/9/2013 3:56:59 PM