Views
7 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Mode d'emploi Croate

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Mode d'emploi Croate

Baterija je gotovo

Baterija je gotovo prazna. œ Temperatura baterije je visoka. Zamijenite bateriju ili je ostavite na hladnom mjestu. Nije uložena memorijska kartica (str. 24). Kad indikator trepće, nema dovoljno slobodnog prostora za snimanje slika. Izbrišite nepotrebne snimke (str. 40) ili formatirajte memorijsku karticu nakon što prebacite snimke na drugi medij (str. 52). Datoteka s podacima o snimkama je možda oštećena. Provjerite datoteku s podacima o snimkama odabirom [Setup] [ Media Settings] [Repair Img. DB F.] medij za snimanje. Medij za snimanje je pun. Tijekom procesiranja nije moguće snimati fotografije. Pričekajte trenutak i zatim snimajte. Sa sljedećim postavkama ne možete snimati fotografije tijekom snimanja videozapisa. –[ REC Mode]: [Highest Quality ] –[ Frame Rate]: [60p] (modeli s NTSC sustavom boja) ili [50p] (modeli s PAL sustavom boja) Memorijska kartica je oštećena. Formatirajte memorijsku karticu u kamkorderu (str. 52). Uložena je nekompatibilna memorijska kartica (str. 25). s Memorijska kartica je zaštićena od snimanja. Pristup memorijskoj kartici je ograničen na drugom uređaju. Osvjetljenje je nedovoljno pa je kamkorder osjetljiv na vibracije. Koristite bljeskalicu. Kamkorder je nestabilan tako da dolazi do podrhtavanja. Držite kamkorder mirno pomoću obje ruke i snimajte. Imajte na umu da indikator upozorenja na podrhtavanje neće nestati. HR 56 SONY - HDR-PJ650E_650V_650VE_660_660E_660V_660VE Digitalni kamkorder OG.indd 56 1/9/2013 3:57:00 PM

Vrijeme snimanja videozapisa/broj fotografija koje se mogu snimiti Za više informacija o modelu vašeg kamkordera pogledajte sljedeću stranicu: Funkcije i dodatna oprema str. 11 "HD" označava high definition (HD) kvalitetu slike, a "STD" označava standard definition (SD) kvalitetu slike Očekivano vrijeme snimanja i reprodukcije za različite baterije Vrijeme snimanja Približno raspoloživo vrijeme kod potpuno napunjene baterije. Vrijeme kontinuiranog snimanja (jedinica: minuta) Baterija Kvaliteta slike HD MP4 STD NP-FV50 (priložena) 120 130 130 140 130 140 Tipično vrijeme snimanja (jedinica: minuta) Baterija Kvaliteta slike HD MP4 STD NP-FV50 (priložena) 60 65 65 70 65 70 Gornji broj: Kad je LCD zaslon otvoren Donji broj: Kod snimanja pomoću tražila, bez otvaranja LCD zaslona Svako vrijeme snimanja izmjereno je kad kamkorder snima high definition (HD) videozapise s opcijom [ REC Mode] podešenom na [Standard ]. Tipično vrijeme snimanja označava vrijeme uz ponavljanje pokretanja/zaustavljanja, mijenjanje postavke za [Shooting Mode] i zumiranje. Vrijeme izmjereno s kamkorderom na 25°C. Preporuča se 10°C do 30°C. Vrijeme snimanja i reprodukcije se skraćuje pri uporabi kamkordera na nižim temperaturama ili ovisno o uvjetima u kojima se kamkorder upotrebljava. Vrijeme reprodukcije Približno raspoloživo vrijeme kod potpuno napunjene baterije. (jedinica: minuta) Baterija Kvaliteta slike HD MP4 STD NP-FV50 (priložena) 200 215 200 225 200 225 Gornji broj: Kad je LCD zaslon otvoren Donji broj: Kod snimanja pomoću tražila, bez otvaranja LCD zaslona Očekivano vrijeme snimanja videozapisa Ugrađena memorija HDR-PJ650E/PJ650V/PJ650VE Videozapisi s high definition (HD) kvalitetom slike u h (sati) i min (minute) Načini snimanja [50p Quality ]/[60p Quality ] [Highest Quality ] [High Quality ] [Standard ] [Long Time ] HDR-PJ650E 2 h 30 min (2 h 30 min) 3 h (3 h) 4 h 5 min (4 h 5 min) 7 h 15 min (5 h 30 min) 12 h 30 min (10 h 15 min) Vrijeme snimanja HDR-PJ650V/ PJ650VE 2 h 15 min (2 h 15 min) 2 h 40 min (2 h 40 min.) 3 h 40 min (3 h 40 min) 6 h 30 min (4 h 55 min) 11 h 15 min (9 h 15 min) HR 57 Ostalo SONY - HDR-PJ650E_650V_650VE_660_660E_660V_660VE Digitalni kamkorder OG.indd 57 1/9/2013 3:57:00 PM