Views
8 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Hongrois

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Hongrois

Regulacja kąta panelu

Regulacja kąta panelu LCD Najpierw otworzyć panel LCD pod kątem 90 stopni w stosunku do kamery (), a 90 stopni (maks.) następnie wyregulować jego kąt (). 180 stopni (maks.) 90 stopni względem kamery Wyłączanie sygnalizacji dźwiękowej Wybrać kolejno: [Konfiguracja] [ Ustawienia ogólne] [Brzęczyk] [Wyłącz]. Uwagi Na nośniku zapisu automatycznie rejestrowane są informacje o dacie i godzinie nagrania. Nie są one wyświetlane podczas nagrywania. Można jednak sprawdzić je jako [Kod danych] podczas odtwarzania. Aby je wyświetlić, należy wybrać kolejno: [Konfiguracja] [ Ustaw. odtwarzania] [Kod danych] [Data/Czas]. Po ustawieniu zegara godzina będzie automatycznie korygowana przy opcji [Auto nast. zegara] i [Auto nast. regionu] ustawionej na [Włącz]. W przypadku niektórych krajów lub regionów automatyczne ustawianie godziny może nie działać prawidłowo. W takim przypadku w pozycji [Auto nast. zegara] i [Auto nast. regionu] należy ustawić opcję [Wyłącz] (modele z funkcją GPS). Ponowne ustawianie daty i godziny: [Ustaw. daty i czasu] (str. 53) Kalibracja panelu dotykowego: [Kalibrowanie] (str. 53)

Przygotowanie nośnika zapisu Na ekranie kamery wyświetlane są następujące symbole odpowiadające nośnikom zapisu, których można używać. Domyślny nośnik zapisu Pamięć wewnętrzna Alternatywny nośnik zapisu Karta pamięci Uwagi Nie ma możliwości wyboru oddzielnego nośnika zapisu dla filmów i dla zdjęć. Wybór nośnika zapisu Wybrać kolejno: [Konfiguracja] [ Ustawienia nośnika] [Wybór nośnika] właściwy nośnik. Czynności wstępne Wkładanie karty pamięci Otworzyć pokrywę i wsunąć do oporu kartę pamięci, aż wskoczy na swoje miejsce. Lampka dostępu W przypadku włożenia nowej karty pamięci pojawi się ekran [Przygotowywuję plik bazy danych obrazu. Proszę czekać.]. Należy odczekać, aż ekran ten zniknie. Kartę pamięci należy wkładać w taki sposób, aby ścięty narożnik był ustawiony zgodnie z rysunkiem. 21 PL