Views
9 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Hongrois

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Hongrois

Pozostałe

Pozostałe informacje/Indeks Rozwiązywanie problemów Informacje na temat modelu kamery można znaleźć na poniższej stronie: Funkcje i sprzęt str. 6 Jeżeli podczas użytkowania kamery wystąpią jakiekolwiek problemy, należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami. Sprawdzić listę (str. 54 do 56) i skontrolować kamerę. Odłączyć źródło zasilania, po czym po upływie 1 minuty podłączyć je ponownie i włączyć kamerę. Wybrać kolejno: [Konfiguracja] [ Ustawienia ogólne] [Inicjalizuj]. Wybór polecenia [Inicjalizuj] spowoduje wyzerowanie wszystkich ustawień, z ustawieniami zegara włącznie. Skontaktować się z punktem sprzedaży produktów marki Sony lub miejscowym autoryzowanym ustawieniami serwisowym Sony. 54 PL W przypadku niektórych problemów może zajść konieczność inicjalizacji lub zmiany bieżącej wewnętrznej pamięci kamery. W takiej sytuacji dane zapisane w pamięci wewnętrznej zostaną skasowane. Przed wysłaniem kamery do naprawy należy koniecznie zapisać dane znajdujące się w pamięci wewnętrznej na innych nośnikach (utworzyć kopię zapasową). Nie jest przewidziana żadna rekompensata za utratę danych zapisanych w pamięci wewnętrznej. W czasie naprawy może zajść konieczność sprawdzenia pewnej minimalnej ilości danych zapisanych w pamięci wewnętrznej w celu zdiagnozowania problemu. Sprzedawca produktów marki Sony nie będzie jednak kopiował ani przechowywał tych danych. Szczegółowy opis objawów kamery można znaleźć w pozycji Przewodnik użytkownika kamery „Handycam” (str. 5), a sposób jej podłączania do komputera - w pozycji „Przewodnik pomocniczy PlayMemories Home” (str. 44). Nie można włączyć zasilania kamery. Podłączyć do kamery naładowany akumulator (str. 15). Wyjęto wtyczkę zasilacza sieciowego z gniazda elektrycznego. Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego (str. 15). Po włączeniu zasilania kamera nie działa. Kamera jest gotowa do filmowania po upływie kilku sekund od włączenia. Nie świadczy to o usterce. Odłączyć zasilacz sieciowy od gniazda elektrycznego lub odłączyć akumulator, a następnie podłączyć ponownie po upływie około 1 minuty. Kamera się nagrzewa. Podczas pracy kamera może się nagrzewać. Nie świadczy to o usterce. Kamera niespodziewanie się wyłącza. Użyć zasilacza sieciowego (str. 15). Domyślnie kamera wyłącza się po około 2 minutach bezczynności ([Oszczędz. energii]) (str. 53). Włączyć ponownie zasilanie. Naładować akumulator (str. 15).

Obrazy nie są nagrywane mimo naciskania przycisku START/STOP lub PHOTO. Wyświetlany jest ekran odtwarzania. Przerwać odtwarzanie i wybrać [Tryb fotografowania] [ Film] lub [ Zdjęcie]. Trwa nagrywanie właśnie zarejestrowanego obrazu na nośniku zapisu. W tym czasie nie można nagrywać nowych obrazów. Nośnik zapisu jest zapełniony. Usunąć zbędne obrazy (str. 38). Całkowita liczba ujęć filmowych lub zdjęć przekracza pojemność kamery dostępną dla nagrań (str. 57, 59). Usunąć zbędne obrazy (str. 38). Nie można zainstalować programu „PlayMemories Home”. Do instalacji programu „PlayMemories Home” wymagane jest połączenie z Internetem. Zapoznać się z procedurą instalacji i sprawdzić konfigurację komputera wymaganą do instalacji programu „PlayMemories Home”. Informacje diagnostyczne/ Wskaźniki ostrzegawcze Informacje na temat modelu kamery można znaleźć na poniższej stronie: Funkcje i sprzęt str. 6 W przypadku pojawienia się wskaźników na ekranie LCD lub w wizjerze konieczne jest przeprowadzenie poniższych kontroli. Jeżeli problem powtarza się mimo kilkakrotnych prób jego rozwiązania, należy skontaktować się z punktem sprzedaży produktów marki Sony lub miejscowym autoryzowanym punktem serwisowym Sony. W takim przypadku należy podać pełny numer kodu błędu rozpoczynającego się literą C lub E. Pojawieniu się na ekranie pewnych wskaźników ostrzegawczych może towarzyszyć melodia. Program „PlayMemories Home” nie działa poprawnie. Zakończyć pracę programu „PlayMemories Home” i uruchomić ponownie komputer. Kamera nie jest rozpoznawana przez komputer. Odłączyć wszystkie urządzenia USB podłączone do gniazda USB komputera, za wyjątkiem klawiatury, myszy i kamery. Odłączyć wbudowany kabel USB od komputera, uruchomić ponownie komputer, a następnie powtórnie połączyć komputer i kamerę w prawidłowej kolejności. W przypadku jednoczesnego podłączenia urządzeń zewnętrznych zarówno do wbudowanego kabla USB, jak i do gniazda USB w kamerze, należy zrezygnować z jednego połączenia, ale nie z komputerem. C:04: Używany akumulator nie jest akumulatorem typu „InfoLITHIUM” (serii V). Należy używać akumulatora typu „InfoLITHIUM” (serii V) (str. 15). Podłączyć prawidłowo wtyk napięcia stałego zasilacza sieciowego do gniazda DC IN kamery (str. 15). C:06: Temperatura akumulatora jest wysoka. Wymienić akumulator lub umieścić go w chłodnym miejscu. 55 PL Pozostałe informacje/Indeks