Views
9 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Hongrois

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Hongrois

C:13: / C:32:

C:13: / C:32: Odłączyć źródło zasilania. Podłączyć ponownie kamerę do źródła zasilania i spróbować ją uruchomić. E:: Wykonać czynności począwszy od punktu na stronie 54. Akumulator jest prawie zużyty. Temperatura akumulatora jest wysoka. Wymienić akumulator lub umieścić go w chłodnym miejscu. Nie włożono karty pamięci (str. 21). Migający wskaźnik sygnalizuje brak wystarczającej ilości miejsca do rejestrowania obrazów. Usunąć zbędne obrazy (str. 38) lub sformatować kartę pamięci po uprzednim zapisaniu obrazów na innych nośnikach (str. 52). Plik bazy danych obrazu może być uszkodzony. Sprawdzić plik bazy danych, wybierając kolejno: [Konfiguracja] [ Ustawienia nośnika] [Napr. danych obrazu] nośnik zapisu Karta pamięci jest uszkodzona. Sformatować kartę pamięci z poziomu kamery (str. 52). Włożono niezgodną kartę pamięci (str. 22). Karta pamięci jest chroniona przed zapisem. Dostęp do karty pamięci został ograniczony z 56 PL poziomu innego urządzenia. Poziom oświetlenia jest niewystarczający, więc występują poruszenia obrazu. Należy używać lampy błyskowej. Występują poruszenia obrazu spowodowane niestabilnym ustawieniem kamery. Podczas filmowania należy trzymać kamerę oburącz. Wskaźnik ostrzegawczy sygnalizujący drgania kamery mimo wszystko nie zniknie. Nośnik zapisu jest zapełniony. Nie można zapisywać zdjęć w trakcie operacji przetwarzania danych. Odczekać chwilę i ponowić nagrywanie. W przypadku poniższych ustawień, nie można rejestrować zdjęć podczas nagrywania filmu. [ Tryb NAGR]: [Najwyż. jakość ] [ Szybkość klatek]: [60p] (modele z systemem kodowania kolorów NTSC) lub [50p] (modele z systemem kodowania kolorów PAL)

Czas nagrywania filmów/liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć Informacje na temat modelu kamery można znaleźć na poniższej stronie: Funkcje i sprzęt str. 6 „HD” to skrót od „High Definition” oznaczający wysoką rozdzielczość obrazu, „STD” to skrót od „Standard Definition” oznaczający standardową rozdzielczość obrazu. Przewidywany czas nagrywania i odtwarzania dla poszczególnych akumulatorów Czas nagrywania Orientacyjny czas pracy przy całkowicie naładowanym akumulatorze. Czas nagrywania ciągłego (jednostka: minuta) Akumulator Jakość obrazu HD MP4 STD NP-FV50 (w zestawie) 120 130 130 140 130 140 Typowy czas nagrywania (jednostka: minuta) Akumulator Jakość obrazu HD MP4 STD NP-FV50 (w zestawie) 60 65 65 70 65 70 U góry: przy otwartym ekranie LCD U dołu: przy nagrywaniu z użyciem wizjera bez otwierania ekranu LCD Poszczególne czasy nagrywania zostały zmierzone w przypadku nagrywania filmów w wysokiej rozdzielczości (HD) przy opcji [Standard ] ustawionej w pozycji [ Tryb NAGR]. Typowy czas nagrywania to czas przy wielokrotnym rozpoczynaniu/przerywaniu nagrywania, zmianie ustawienia [Tryb fotografowania] i korzystaniu z funkcji zbliżenia. Pomiary czasów uzyskano w temperaturze pracy kamery 25 C. Zalecana temperatura wynosi od 10 C do 30 C. W pewnych warunkach użytkowania kamery, na przykład w niskich temperaturach, czas nagrywania i odtwarzania będzie krótszy. Czas odtwarzania Orientacyjny czas pracy przy całkowicie naładowanym akumulatorze. (jednostka: minuta) Akumulator Jakość obrazu HD MP4 STD NP-FV50 (w zestawie) 200 215 200 225 200 225 U góry: przy otwartym ekranie LCD U dołu: przy nagrywaniu z użyciem wizjera bez otwierania ekranu LCD Przewidywany czas nagrywania filmów Pamięć wewnętrzna HDR-PJ650E/PJ650V/PJ650VE Przy wysokiej rozdzielczości obrazu (HD) w godzinach (godz.) i minutach (min) Czas nagrywania Tryb nagrywania HDR-PJ650V/ HDR-PJ650E PJ650VE [50p Jakość ]/[60p Jakość ] [Najwyż. jakość ] [Wysoka jakość ] 2 godz. 30 min 2 godz. 15 min (2 godz. 30 min) (2 godz. 15 min) 3 godz. (3 godz.) 4 godz. 5 min (4 godz. 5 min) 2 godz. 40 min (2 godz. 40 min) 3 godz. 40 min (3 godz. 40 min) 57 PL Pozostałe informacje/Indeks