Views
9 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Hongrois

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Hongrois

Vyjmutí modulu

Vyjmutí modulu akumulátoru Zavřete obrazovku LCD. Posuňte uvolňovací páčku BATT (baterie) () a vyjměte modul akumulátoru (). Použití videokamery nepřetržitě po dlouhou dobu Připojte napájecí adaptér a napájecí kabel k videokameře a do síťové zásuvky. Podrobnosti o připojení napájecího adaptéru viz část „Nabíjení modulu akumulátoru“ (s. 14). Pomocí Napájecí adaptér lze videokameru používat, aniž byste museli myslet na nabíjení modulu akumulátoru. Poznámky k napájecímu adaptéru Nezkratujte stejnosměrný konektor napájecího adaptéru nebo výstupy akumulátoru žádnými kovovými předměty. Mohlo by dojít k poškození videokamery. Odpojte napájecí adaptér od videokamery současným uchopením videokamery a stejnosměrného konektoru. Doba nahrávání, doba přehrávání (s. 53) Indikátor zbývajícího nabití baterie (s. 24) Nabíjení modulu akumulátoru v zahraničí 16 CZ Modul akumulátoru lze nabíjet pomocí napájecího adaptéru dodaného s videokamerou v jakékoliv zemi/oblasti, kde se používá střídavý proud v rozmezí 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz. Nepoužívejte elektronický napěťový transformátor.

Zapnutí napájení a nastavení data a času Informace o vašem modelu videokamery viz následující stránka: Funkce a zařízení s. 6 1 Otevřete obrazovku LCD videokamery a zapněte napájení. Videokameru můžete rovněž zapnout stiskem tlačítka POWER (s. 10). 2 Vyberte požadovaný jazyk a klepněte na [Další]. Klepněte na tlačítko na obrazovce LCD. Začínáme 3 Pomocí / vyberte požadovanou zeměpisnou oblast a klepněte na [Další]. 4 Nastavte [Letní čas], vyberte formát data a zvolte datum a čas. Pokud nastavíte [Letní čas] na [Zap.], posunou se hodiny o 1 hodinu. Po nastavení data a času vyberte jednu z položek a upravte hodnotu pomocí / . Když vyberete , je nastavení data a času dokončeno. 17 CZ