Views
8 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Hongrois

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Hongrois

Změna nastavení jazyka

Změna nastavení jazyka Zobrazení na obrazovce lze měnit tak, aby se zprávy zobrazovaly v nastaveném jazyce. Klepněte na [Nastavení] [ Obecná Nastavení] [Language Setting] požadovaný jazyk. Vypnutí napájení Zavřete obrazovku LCD nebo stiskněte tlačítko POWER (s. 10). Je-li vysunut hledáček, zatáhněte jej, jak je znázorněno na obrázku vpravo. Zapnutí a vypnutí videokamery pomocí obrazovky LCD nebo hledáčku Napájení videokamery se zapíná a vypíná v závislosti na stavu obrazovky LCD nebo hledáčku. Stav Napájení videokamery Obrazovka LCD Hledáček Otevřená Zatažený Zapnout Vytažený Zapnout Zavřená Zatažený Vypnout Vytažený Zapnout Poznámky Videokamera se nevypne ani když je uzavřena obrazovka LCD, pokud je vytažený hledáček. Při vypínání napájení videokamery se přesvědčte, že je hledáček umístěn ve své výchozí poloze. Při nahrávání pouze pomocí hledáčku Vysuňte hledáček (), zavřete panel LCD a nastavte jej na potřebný úhel (). Pokud se indikátor v hledáčku zdá být rozostřený, proveďte úpravu vzhledu pomocí páčky seřízení hledáčku, která se nachází nad hledáčkem. 18 CZ

Úprava úhlu panelu LCD Nejdříve otevřete panel LCD 90 stupňů od videokamery () a poté upravte úhel (). 90 stupňů (max.) Vypnutí zvuku pípnutí 180 stupňů (max.) 90 stupňů od videokamery Začínáme Klepněte na [Nastavení] [ Obecná Nastavení] [Zvuk] [Vyp.]. Poznámky Na záznamové médium se automaticky ukládají datum a čas nahrávky. Během nahrávání se nezobrazují. Můžete je však během přehrávání zkontrolovat pomocí [Datový kód]. Chcete-li je zobrazit, klepněte na [Nastavení] [ Nastavení Přehrávání] [Datový kód] [Datum/čas]. Když jsou hodiny nastaveny, je čas hodin automaticky upraven pomocí [Auto. NAST hodin] a [Auto. NAST oblasti] nastaveno na [Zap.]. V závislosti na zemi/oblasti, která je nastavena ve videokameře, se nemusejí hodiny seřídit na správný čas automaticky. V takovém případě nastavte [Auto. NAST hodin] a [Auto. NAST oblasti] na [Vyp.] (modely s GPS). Opětovné nastavení data a času: [Nastav.data a času] (s. 49) Kalibrace dotykového panelu: [Kalibrace] (s. 48) 19 CZ