Views
9 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Hongrois

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Hongrois

Na obrazovce videokamery

Na obrazovce videokamery se zobrazují dostupná záznamová média jako následující ikony. Příprava záznamového média Výchozí záznamové médium Vnitřní paměť Paměťová karta Výběr záznamového média Vyberte [Nastavení] [ Nastavení Média] [Volba média] požadované médium. Vložení paměťové karty Otevřete kryt a vložte paměťovou kartu, dokud nezaklapne. Při vložení nové paměťové karty se otevře obrazovka [Příprava souboru databáze obrazů. Čekejte prosím.]. Počkejte, dokud obrazovka nezmizí. 20 CZ Alternativní záznamové médium Poznámky Pro videoklipy a fotografie není možné vybrat odlišné záznamové médium. Indikátor přístupu Kartu vložte zkoseným rohem ve znázorněném směru.

Vysunutí paměťové karty Otevřete kryt a lehce zatlačte paměťovou kartu směrem dovnitř. Poznámky K zajištění stabilní funkce paměťové karty doporučujeme před prvním použitím paměťovou kartu naformátovat pomocí videokamery (s. 48). Naformátováním paměťové karty se vymažou všechna data uložená na kartě a data nelze obnovit. Důležitá data si uložte do počítače nebo na jiné médium. Pokud se zobrazí [Nepodařilo se vytvořit nový soubor databáze obrazů. Příčinou může být nedostatek volného místa.], naformátujte paměťovou kartu (s. 48). Zkontrolujte směr zasunutí karty. Pokud vložíte paměťovou kartu špatným směrem, může dojít k poškození paměťové karty, slotu paměťové karty nebo obrazových dat. Při vkládání a vyjímání paměťové karty dávejte pozor, aby karta paměťová karta nevyskočila a nespadla na zem. Začínáme Typy paměťových karet, které lze použít ve videokameře „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2) „Memory Stick PRO-HG Duo“ „Memory Stick XC-HG Duo“ Paměťová karta SD Paměťová karta SDHC Paměťová karta SDXC Třída rychlosti SD — Třída 4 nebo rychlejší Funkce se všemi paměťovými kartami není zaručena. Kapacita (ověřena správná funkce) Až 32 GB Až 64 GB Až 64 GB Popis v této příručce „Memory Stick PRO Duo“ Karta SD Poznámky V této videokameře nelze používat paměťové karty MultiMediaCard. Videoklipy zaznamenané na paměťové karty „Memory Stick XC-HG Duo“ a SDXC nelze importovat ani přehrávat na počítačích nebo zařízeních AV, které nepodporují souborový systém exFAT*, je-li videokamera k těmto zařízením připojena pomocí kabelu USB. Předem ověřte, zda připojované zařízení podporuje souborový systém exFAT. Připojíte-li zařízení nepodporující souborový systém exFAT a zobrazí se obrazovka formátování, neprovádějte formátování. V opačném případě dojde ke ztrátě všech zaznamenaných dat. * exFAT je souborový systém, který se používá pro paměťové karty „Memory Stick XC-HG Duo“ a SDXC. Média nahrávání/přehrávání/úprav: Indikátory na obrazovce při nahrávání (s. 67) Doba nahrávání videoklipů/počet uložitelných fotografií (s. 53) 21 CZ