Views
8 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Hongrois

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Hongrois

Datum a čas pořízení

Datum a čas pořízení zachycených fotografií 38 CZ Datum a čas pořízení fotografií zachycených z videoklipů jsou stejné jako datum a čas nahrání videoklipů. Pokud videoklip, ze kterého vytváříte fotografii, neobsahuje datum a čas, bude fotografii přiřazeno datum a čas zachycení z videoklipu.

Ukládání videoklipů a fotografií do počítače Přehrávání obrazů na počítači Software „PlayMemories Home“ umožňuje importovat videoklipy a fotografie do počítače a využívat je mnoha různými způsoby. Možnosti softwaru „PlayMemories Home“ (Windows) Import obrazů z videokamery Zobrazení snímků v kalendáři Nahrání obrazů na služby on-line „PlayMemories Home“ lze stáhnout z následující adresy URL. www.sony.net/pm Poznámky Pro instalaci „PlayMemories Home“ je potřeba připojení k internetu. Pro použití „PlayMemories Online“ a dalších služeb on-line je potřeba připojení k internetu. Tyto služby nemusejí být v některých zemích/oblastech k dispozici. Software pro systém Mac Vytvoření videodisku Sdílení obrazů v „PlayMemories Online“ Ukládání videoklipů a fotografií do počítače Software „PlayMemories Home“ není podporován počítači Mac. Chcete-li importovat snímky z videokamery do počítače Mac a zde je přehrávat, použijte příslušný software nainstalovaný v počítači Mac. Podrobné informace jsou k dispozici na následující webové adrese. http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/ 39 CZ