Views
9 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Hongrois

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Hongrois

Ukládání obrazů na

Ukládání obrazů na externí zařízení médií Vytvoření disku ve standardním rozlišení (STD) pomocí 1 vypalovačky Připojte videokameru k vypalovačce pomocí AV-kabelu (prodává se zvlášť). Snímky přehrávané na videokameře 2 je možné zkopírovat na disk nebo videokazetu. Poznámky Při použití této funkce připojte videokameru do síťové zásuvky pomocí dodaného napájecího adaptéru (s. 14). 3 Podrobnosti viz návod k obsluze dodaný s připojeným zařízením. 4 AV-kabel (prodává se zvlášť) Vstup Červená Bílá Žlutá Směr přenosu 42 CZ Vložte záznamové médium do záznamového zařízení (rekordér disků atd.). Je-li nahrávací zařízení vybaveno voličem vstupu, vyberte příslušný vstup. Připojte videokameru k nahrávacímu zařízení pomocí AV-kabelu (prodává se zvlášť). Připojte videokameru ke vstupním konektorům záznamového zařízení. Zahajte přehrávání na videokameře a nahrajte obraz na záznamovém zařízení. Po dokončení přepisu zastavte záznamové zařízení a teprve poté videokameru. Poznámky Kopírovat nelze na rekordéry připojené kabelem HDMI. Vzhledem k tomu, že kopírování spočívá v přenosu analogových dat, může se zhoršit kvalita obrazu. Videoklipy ve vysokém rozlišení (HD) jsou kopírovány ve standardním rozlišení (STD). Když připojujete monofonní zařízení, zapojte žlutý konektor AV-kabelu (prodává se zvlášť) ke vstupnímu videokonektoru a bílý (levý kanál) nebo červený (pravý kanál) konektor ke vstupnímu audiokonektoru na zařízení. Kopírování informací o datu a čase: [Datový kód] (s. 48) Použití zařízení s obrazovkou 4:3: [Typ televizoru] (s. 48)

Ukládání obrazů na externí zařízení médií ve vysokém rozlišení (HD) Videoklipy a fotografie lze ukládat na externí zařízení médií (velkokapacitní paměťové zařízení USB), jako je například externí pevný disk. Následující funkce jsou k dispozici po uložení snímků na externí zařízení médií. Videokameru je možné připojit k externímu zařízení médií a přehrávat snímky uložené na externím zařízení médií (s. 43). Externí zařízení médií lze připojit k počítači a importovat snímky do počítače pomocí softwaru „PlayMemories Home“ (s. 41). Poznámky Pro tuto operaci je nutno použít adaptérový kabel USB VMC-UAM2 (prodává se zvlášť). Připojte napájecí adaptér a napájecí kabel ke konektoru DC IN videokamery a do síťové zásuvky. Podrobnosti viz návod k obsluze dodaný s externím zařízením médií. 1 Připojte externí zařízení médií k videokameře pomocí adaptérového kabelu USB (prodává se zvlášť). Adaptérový kabel USB VMC-UAM2 (prodává se zvlášť) 2 Když se na obrazovce LCD zobrazuje [Příprava souboru databáze obrazů. Čekejte prosím.], neodpojujte kabel USB. Pokud se na obrazovce videokamery zobrazuje [Opravit datab. obrazů], klepněte na . Klepněte na [Kopírovat.] na obrazovce videokamery. Videoklipy a fotografie, které jsou uloženy na záznamovém médiu a které dosud nebyly uloženy na externí zařízení médií, mohou být v této době uloženy na připojené zařízení médií. Tato operace je k dispozici pouze v případě, že jsou ve videokameře k dispozici nově nahrané obrazy. Chcete-li odpojit externí zařízení médií, klepněte na , když je videokamera v pohotovostním režimu přehrávání (zobrazuje se buď Prohlížení události nebo Index událostí). Přehrávání obrazů z externího zařízení médií na videokameře V kroku 2 klepněte na [Přehrát bez kopírování.] a vyberte snímek, který chcete zobrazit. Obrazy můžete rovněž prohlížet na televizoru připojeném k videokameře (s. 32). Je-li připojeno externí zařízení médií, na obrazovce Prohlížení události se zobrazí . Ukládání obrazů na externí zařízení médií 43 CZ