Views
8 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Hongrois

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Hongrois

Vymazat...................................... Odstranění videoklipů a fotografií. Chránit........................................ Ochrana videoklipů nebo fotografií před vymazáním. Kopírovat.................................... Kopírování snímků. Přímé kopírování..................... Kopírování snímků uložených ve videokameře na určité externí zařízení médií. Editace/Kopírování Nastavení 48 CZ Nastavení Média Volba média..................... Výběr typu záznamového média (s. 20). Informace o médiu........ Zobrazení informací o záznamovém médiu. Formát............................... Odstranění všech dat a formátování záznamového média. Opravit datab. obrazů................................ Oprava souboru databáze obrazů na záznamovém médiu (s. 52). Číslo souboru.................. Nastavení způsobu přiřazení čísla souboru fotografiím. Nastavení Přehrávání Datový kód....................... Zobrazení informací automaticky zaznamenaných při nahrávání. Nastavení hlasitosti....... Úprava hlasitosti přehrávaného zvuku (s. 26). Staž. hudby* 2 ................... Stažení oblíbených hudebních souborů z počítače do videokamery (když je videokamera připojena k počítači), které lze přehrávat se scénami Přehrávání průřezu. Vyprázdnit hudbu* 2 ...... Odstranění všech hudebních souborů. Připojení Typ televizoru................. Převod signálu podle připojeného televizoru (s. 32). Rozlišení HDMI................ Výběr rozlišení výstupního obrazu při připojení videokamery k televizoru pomocí kabelu HDMI. OVLÁDÁNÍ HDMI............ Nastavení, zda se má či nemá používat dálkový ovladač televizoru, pokud je videokamera připojena k televizoru kompatibilnímu s technologií „BRAVIA“ Sync pomocí kabelu HDMI. Připojit USB...................... Tuto položku zvolte, pokud se při připojení videokamery k externímu zařízení prostřednictvím USB neobjeví na obrazovce LCD žádné pokyny. Nast. připojení USB....... Nastavení režimu připojení, je-li videokamera připojena k počítači nebo zařízení USB. Nastavení USB LUN....... Nastavení videokamery tak, aby se zlepšila kompatibilita připojení USB prostřednictvím omezení některých funkcí USB. Obecná Nastavení Zvuk.................................... Nastavení, zda má videokamera přehrávat provozní zvuky či nikoliv. Jas LCD............................... Úprava nastavení jasu obrazovky LCD. Vaše poloha* 1 .................. Zobrazení aktuální polohy na mapě. Režim letadlo* 1 ............... Nastavení pro použití na palubě letadla. Nastavení GPS* 1 ............. Příjem signálu GPS. Indikátor NAHRÁV......... Vypnutí indikátoru nahrávání na přední straně videokamery. Dálkové ovládaní........... Aktivace bezdrátového dálkového ovladače. Language Setting.......... Nastavení jazyka zobrazení na displeji (s. 18). Kalibrace........................... Kalibrace dotykového panelu.

Informace o baterii........ Zobrazení přibližné zbývající provozní doby akumulátoru. Úspora energie............... Nastavení obrazovky LCD a napájení na automatické vypnutí. Inicializace........................ Inicializace všech nastavení na výchozí hodnoty. Režim demo..................... Nastavení přehrávání ukázkového videoklipu představujícího funkce videokamery. Nastavení Hodin Nastav.data a času......... Nastavení data a času. Nastavení oblasti........... Úprava času podle časového posunu bez zastavení hodin (s. 17). Auto. NAST hodin* 1 ....... Automatické nastavení hodin získáním času ze systému GPS. Auto. NAST oblasti* 1 ..... Automatické nastavení časového rozdílu získáním aktuální polohy ze systému GPS. * 1 HDR-PJ650V/PJ650VE/PJ660V/PJ660VE * 2 HDR-PJ650V/PJ660/PJ660V Nastavení videokamery 49 CZ