Views
9 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Hongrois

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Hongrois

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ Περιορισμοί. Δεν μπορείτε να μεταβιβάστε ή να διανείμετε οποιοδήποτε μέρος του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε οποιαδήποτε μορφή και για οποιονδήποτε σκοπό, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται ρητώς σε αυτή την ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ με οποιοδήποτε άλλο προϊόν, σύστημα ή εφαρμογή, παρά μόνο με το ΠΡΟΪΟΝ. Εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στην παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και δεν μπορείτε να επιτρέψετε σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος να χρησιμοποιήσει, το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ξεχωριστά από το ΠΡΟΪΟΝ (συνολικά ή τμηματικά, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των αναπαραγωγών, προϊόντων ή εξαγωγών ή άλλων έργων αυτού σε οποιαδήποτε μορφή) για το σκοπό της ενοικίασης ή χρονομίσθωσης, κατόπιν τέλους δικαιώματος χρήσης ή μη. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τους περιορισμούς των εν λόγω δικαιωμάτων, επομένως, οι παραπάνω περιορισμοί ενδεχομένως να μην ισχύουν για εσάς. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Περιορισμός σχετικά με την αποσυμπίληση, την αντίστροφη μεταγλώττιση και την 72 GR αποσυναρμολόγηση. Δεν μπορείτε να (i) εξάγετε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ από το ΠΡΟΪΟΝ, (ii) να αναπαράγετε, αντιγράψετε, τροποποιήσετε, μεταφέρετε, μεταφράσετε ή δημιουργήσετε παράγωγα έργα του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, συνολικά ή εν μέρει, ή να (iii) προβείτε σε αποσυμπίληση, αντίστροφη μεταγλώττιση, αποσυναρμολόγηση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ με οποιονδήποτε τρόπο, συνολικά ή εν μέρει, για οποιονδήποτε σκοπό. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον περιορισμό των εν λόγω δικαιωμάτων, επομένως, ο παραπάνω περιορισμός ενδεχομένως να μην ισχύει για εσάς. Εμπορικά σήματα και προειδοποιήσεις: Δεν μπορείτε να αφαιρέσετε, τροποποιήσετε, καλύψετε ή παραμορφώσετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα ή προειδοποίηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επάνω στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Αρχεία δεδομένων. Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ενδέχεται να δημιουργεί αυτόματα αρχεία δεδομένων για χρήση με το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Οποιοδήποτε τέτοιο αρχείο δεδομένων θεωρείται μέρος του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μεταβίβαση ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μπορείτε να μεταβιβάσετε οριστικά όλα τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο αυτής της ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ μόνο ως μέρος πώλησης ή μεταβίβασης του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, με την προϋπόθεση ότι δεν θα κρατήσετε αντίγραφα του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ότι θα μεταβιβάσετε όλο το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (συμπεριλαμβανομένων όλων των αντιγράφων (μόνο εφόσον επιτρέπεται η αντιγραφή σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο "Περιορισμός σχετικά με την αποσυμπίληση, την αντίστροφη μεταγλώττιση και την αποσυναρμολόγηση" παραπάνω), των συστατικών μερών, των μέσων και του έντυπου υλικού, όλων των εκδόσεων και κάθε αναβάθμισης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ), και ο αποδέκτης συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. Λύση. Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος, η SONY μπορεί να λύσει αυτή την ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ εάν δεν τηρήσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να διακόψετε τη χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και όλων των συστατικών μερών του. Οι διατάξεις των ενοτήτων της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ με τίτλους "ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ", "ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ", "ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ", "ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", "ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ", "ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ" και "ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ", η παράγραφος "Εμπιστευτικότητα" αυτής της ενότητας και η παρούσα παράγραφος θα παραμείνουν σε ισχύ μετά τη λήξη ή τον τερματισμό αυτής της ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. Εμπιστευτικότητα. Συμφωνείτε να διατηρήσετε την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που περιέχονται στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ οι οποίες δεν είναι γνωστές δημοσίως και να μην τις αποκαλύψετε σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της SONY. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Όλοι οι τίτλοι και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και για το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, όλων των δεδομένων χάρτη, εικόνων, φωτογραφιών, κινούμενων εικόνων, βίντεο, ήχων, μουσικής, κειμένων και "applet" που είναι ενσωματωμένα στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ), και κάθε αντίγραφο του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, αποτελούν ιδιοκτησία της SONY, των δικαιοπαρόχων και των προμηθευτών της SONY και των αντίστοιχων συνδεόμενων με αυτούς εταιριών (οι εν λόγω δικαιοπάροχοι και προμηθευτές της SONY, μαζί με τις αντίστοιχες συνδεόμενες με αυτούς εταιρίες εφεξής θα αναφέρονται συλλογικά ως "ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ SONY"). Όλα τα δικαιώματα που δεν εκχωρούνται ειδικά σύμφωνα με την παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ διατηρούνται από τη SONY ή τους Δικαιοπαρόχους της SONY. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ δεν είναι ανθεκτικό σε βλάβες και δεν έχει σχεδιαστεί ή κατασκευαστεί ούτε προορίζεται για χρήση σε επικίνδυνα περιβάλλοντα που απαιτούν απόδοση ασφαλή από αστοχία, όπως στη λειτουργία πυρηνικών εγκαταστάσεων, συστημάτων πλοήγησης ή επικοινωνίας αεροσκαφών, ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, συστημάτων άμεσης υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών ή οπλικών συστημάτων, όπου η βλάβη του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο, προσωπικό τραυματισμό ή σοβαρή σωματική ή περιβαλλοντική ζημιά ("Δραστηριότητες υψηλού κινδύνου"). Η SONY, οι συνδεόμενες με αυτήν εταιρίες, οι αντίστοιχοι προμηθευτές τους

και οι Δικαιοπάροχοι της SONY αποποιούνται συγκεκριμένα κάθε ρητή ή υποδηλούμενη εγγύηση καταλληλότητας για δραστηριότητες υψηλού κινδύνου. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ρητώς ότι η χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ παρέχεται "ΩΣ ΕΧΕΙ" και χωρίς ουδεμία εγγύηση και η SONY, οι συνδεόμενες με αυτήν εταιρίες, οι αντίστοιχοι προμηθευτές τους και οι Δικαιοπάροχοι της SONY (σε αυτή την ενότητα, η SONY, οι συνδεόμενες με αυτήν εταιρίες, οι αντίστοιχοι προμηθευτές τους και οι Δικαιοπάροχοι της SONY θα αναφέρονται συλλογικά ως "SONY") ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΗ, ΡΗΤΗ Ή ΥΠΟΔΗΛΟΥΜΕΝΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΥΠΟΔΗΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η SONY ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΚΟΠΗ ΟΥΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. Η SONY ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΟΡΘΟΤΗΤΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ Ή ΑΛΛΩΣ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΗΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ. Κατανοείτε ρητώς ότι τα δεδομένα στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ μπορεί να περιέχουν ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες λόγω της παρόδου του χρόνου, των μεταβαλλόμενων συνθηκών, των χρησιμοποιούμενων πηγών και της φύσης της συλλογής περιεκτικών γεωγραφικών δεδομένων, και οποιοδήποτε από τα οποία μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα αποτελέσματα. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Η SONY, ΟΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ SONY ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΩΣ "SONY" ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Η SONY ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ, ΑΠΑΙΤΗΣΗ Ή ΠΡΟΣΦΥΓΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ Ή ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ή ΖΗΜΙΑΣ, ΑΜΕΣΗΣ Ή ΕΜΜΕΣΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ, ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ, Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΤΥΧΑΙΑ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΕΞ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ Ή ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η SONY ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΟΒΑΡΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΕΣΚΕΜΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ SONY, ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ, Η ΠΛΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ SONY ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ Ή ΤΥΧΑΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, Ή Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΠΩΛΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ή ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΝΑ ΕΞΑΓΕΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ, ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ Εάν οποιοδήποτε τμήμα αυτής της ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ καταστεί άκυρο ή μη εφαρμοστέο, τα υπόλοιπα τμήματα θα παραμείνουν σε ισχύ. 73 GR Λοιπά/Ευρετήριο