Views
7 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Hongrois

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Hongrois

Wyrównać prawidłowo

Wyrównać prawidłowo osłonę przeciwodblaskową względem kamery (), a następnie obrócić pierścień zabezpieczający osłony zgodnie z kierunkiem strzałki (). Montując osłonę przeciwodblaskową, należy prawidłowo wyrównać wycięcie w osłonie z miejscem emisji błysku w kamerze. Aby zdjąć osłonę przeciwodblaskową, wystarczy obrócić pierścień zabezpieczający osłony przeciwodblaskowej przeciwnie do kierunku strzałki. Osłonę przeciwodblaskową należy ściągnąć w przypadku obsługi kamery z poziomu pilota. Mocowanie pierścienia redukcyjnego Wyrównać prawidłowo pierścień redukcyjny względem kamery (), a następnie obrócić go zgodnie z kierunkiem strzałki, aż wskoczy na swoje miejsce (). Pierścień redukcyjny umożliwia przejście na średnicę filtra 37 mm, pozwalając zastosować zalecany konwerter optyczny. Po założeniu pierścienia redukcyjnego nie można zamocować konwertera typu rybie oko/konwertera szerokokątnego. Aby zdjąć pierścień redukcyjny, wystarczy obrócić go przeciwnie do kierunku strzałki. Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania jest przydatny podczas projekcji nagranych obrazów z poziomu kamery. 12 PL Przycisk DATA CODE (52) Naciśnięcie tego przycisku podczas odtwarzania powoduje wyświetlenie daty i godziny nagranych obrazów, danych dotyczących ustawień kamery obowiązujących podczas nagrywania lub współrzędnych (modele z funkcją GPS). Przycisk PHOTO (24) Naciśnięcie tego przycisku powoduje zarejestrowanie wyświetlanego na ekranie obrazu w formie zdjęcia. Przyciski SCAN/SLOW (28) Przyciski / (Poprzedni/ Następny) (27) Przycisk PLAY Przycisk STOP Przycisk DISPLAY (24) Nadajnik Przycisk START/STOP (23) Przyciski regulacji zbliżenia Przycisk PAUSE Przycisk VISUAL INDEX (27) Umożliwia wyświetlenie ekranu indeksu podczas odtwarzania.

Przyciski ////ENTER Naciśnięcie dowolnego z tych przycisków powoduje wyświetlenie na ekranie LCD ramki w kolorze jasnoniebieskim. Korzystając z przycisków ///, można zaznaczyć wybrany przycisk lub element, a następnie przyciskiem ENTER zatwierdzić wybór. 13 PL