Views
8 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Hongrois

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Hongrois

Ładowanie akumulatora z

Ładowanie akumulatora z wykorzystaniem komputera Wyłączyć kamerę i podłączyć ją do uruchomionego komputera za pośrednictwem wbudowanego kabla USB. Wbudowany kabel USB Ładowanie akumulatora przy użyciu ładowarki/zasilacza sieciowego USB AC-UD10 (oddzielnie w sprzedaży) Akumulator można ładować podłączając wbudowany kabel USB do gniazda elektrycznego za pośrednictwem ładowarki/zasilacza sieciowego USB AC-UD10 (oddzielnie w sprzedaży). Do ładowania kamery nie wolno używać przenośnych ładowarek CP-AH2R, CP-AL lub AC- UP100 marki Sony (oddzielnie w sprzedaży). Czas ładowania Orientacyjny czas (w minutach) wymagany do całkowitego naładowania kompletnie rozładowanego akumulatora NP-FV50 (w zestawie). W przypadku korzystania z zasilacza sieciowego: 155 min. Przy podłączeniu do komputera za pośrednictwem wbudowanego kabla USB*: 280 min. Czasy ładowania podane powyżej zmierzono w trakcie ładowania kamery w temperaturze 25°C. Wskazane jest ładowanie akumulatora w zakresie temperatur od 10°C do 30°C. * Czasy ładowania zmierzono bez korzystania z pomocniczego przewodu połączeniowego USB. 16 PL Do gniazda elektrycznego

Odłączanie akumulatora Zamknąć ekran LCD. Przesunąć dźwignię zwalniającą BATT (akumulatora) (), a następnie odłączyć akumulator (). Korzystanie z kamery w sposób ciągły przez dłuższy czas Podłączyć zasilacz sieciowy do kamery, a przewód zasilający do gniazda elektrycznego. Szczegółowe informacje na temat podłączania zasilacza sieciowego można znaleźć w rozdziale „Ładowanie akumulatora” (str. 15). Używając kamery podłączonej do zasilacza sieciowego, nie trzeba martwić się o wyczerpujący się akumulator. Czynności wstępne Uwagi dotyczące zasilacza sieciowego Nie wolno zwierać metalowymi przedmiotami wtyku napięcia stałego zasilacza sieciowego ani styków akumulatora. Grozi to awarią. Zasilacz sieciowy należy odłączać od kamery, trzymając zarówno za kamerę, jak i za wtyk napięcia stałego. Czas nagrywania, czas odtwarzania (str. 57) Wskaźnik stopnia naładowania (str. 25) Ładowanie akumulatora za granicą Akumulator można ładować przy użyciu znajdującego się w zestawie zasilacza w dowolnym kraju/regionie, w którym zmienne napięcie zasilające w sieci mieści się w zakresie od 100 V do 240 V, a częstotliwość wynosi 50 Hz/60 Hz. Nie wolno stosować elektronicznego przekładnika napięcia. 17 PL