Views
8 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Polonais

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Polonais

Nagrywanie w trybie

Nagrywanie w trybie lustrzanym Otworzyć panel LCD pod kątem 90 stopni do kamery (), a następnie obrócić go o 180 stopni w stronę obiektywu (). Na ekranie LCD pojawi się lustrzane odbicie obrazu, ale nagrywany będzie normalny obraz. Praca z zoomem Obraz można powiększać lub pomniejszać przesuwając dźwignię regulacji zbliżenia. W (Szeroki kąt): Szersze ujęcie T (Teleobiektyw): Zbliżenie Za pomocą dźwigni power zoomu można powiększyć obraz maksymalnie 20-krotnie (Extended Zoom) w stosunku do oryginalnego rozmiaru. Powolną zmianę zoomu można uzyskać delikatnie przesuwając dźwignię regulacji zbliżenia. Przesuwanie dźwigni w szerszym zakresie powoduje szybszą zmianę zoomu. Uwagi Palec należy przez cały czas trzymać na dźwigni regulacji zbliżenia. Ściągnięcie palca z dźwigni regulacji zbliżenia i zwolnienie jej może spowodować zarejestrowanie również dźwięku pracy dźwigni. Tempa zbliżania/oddalania nie można zmieniać przyciskami / na ekranie LCD. Minimalna odległość między kamerą a obiektem, która umożliwia zachowanie ostrości, wynosi około 1 cm w przypadku ustawienia trybu szerokokątnego oraz około 80 cm po wybraniu trybu teleobiektywu. W następujących przypadkach obraz można powiększyć maksymalnie 12-krotnie z wykorzystaniem zoomu optycznego: Gdy w pozycji [ SteadyShot] ustawiono inną opcję niż [Aktywny] Po wybraniu trybu (Zdjęcie) Większy poziom zbliżenia: [Zoom cyfrowy] (str. 50) 26 PL

Odtwarzanie Informacje na temat modelu kamery można znaleźć na poniższej stronie: Funkcje i sprzęt str. 6 Zarejestrowane obrazy można wyszukiwać po dacie i godzinie (Podgląd Wydarzeń) lub lokalizacji nagrania (Podgląd Map (modele z funkcją GPS)). 1 Otworzyć ekran LCD i nacisnąć przycisk na kamerze, aby przejść do trybu odtwarzania. Do trybu odtwarzania można przejść wybierając na ekranie LCD (str. 25). 2 Za pomocą / przesunąć odpowiednie wydarzenie na środek () i zaznaczyć je (). Kamera automatycznie wyświetla zarejestrowane obrazy jako wydarzenie w oparciu o datę i godzinę. 3 4 Wybrać obraz. Kamera rozpocznie odtwarzanie począwszy od zaznaczonego obrazu do ostatniego obrazu w ramach danego wydarzenia. Wybrać właściwe przyciski na ekranie LCD odpowiedzialne za różne operacje odtwarzania. 1 1 2013 1 2 1 18 2013 1 19 Głośność / Poprzedni/Następny Kasuj / 00:00:00 Przewijanie do tyłu/Przewijanie do przodu Kontekst / Odtwarzanie/Pauza Zatrzymanie Odtwarzanie/zatrzymywanie pokazu slajdów 27 PLNagrywanie/Odtwarzanie