Views
7 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Polonais

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Polonais

W przypadku pewnych

W przypadku pewnych odtwarzanych obrazów niektóre opisane powyżej przyciski mogą się nie pojawiać. 28 PL Kolejne naciśnięcie przycisków / w trakcie odtwarzania zwiększa tempo odtwarzania ok. 5 razy ok. 10 razy ok. 30 razy ok. 60 razy. Aby odtwarzać filmy w zwolnionym tempie, wystarczy w trybie pauzy wybrać / . Aby powtórzyć Pokaz slajdów, wystarczy wybrać [Ust. pok. slajd.]. Widok ekranu w przypadku Podglądu Wydarzeń Poziom naładowania akumulatora Do ekranu MENU Do ekranu Podglądu Map (modele z funkcją GPS) Nazwa wydarzenia Poprzednie wydarzenie Wydarzenia Następne wydarzenie Pasek osi czasu Zmiana trybu nagrywania film/zdjęcie Przycisk zmiany skali wydarzenia Odtwarzanie klipów filmowych Nazwa wydarzenia Czas nagrywania/liczba zdjęć Powrót do ekranu Podgląd Wydarzeń 1 1 2013 1 2 00:00:00 Przycisk zmiany rodzaju Poprzedni obrazów Następny 1 18 2013 1 19 Film Zmiana trybu nagrywania Zdjęcie film/zdjęcie Ostatnio odtwarzany obraz Obrazy o zmniejszonych rozmiarach, umożliwiające wyświetlenie wielu obrazów jednocześnie na ekranie indeksu, określane są mianem „miniatur”. Uwagi Aby zapobiec utracie danych obrazu, należy regularnie zapisywać wszystkie nagrane obrazy na nośnikach zewnętrznych (str. 46). Domyślnie, wstępnie rejestrowany jest zabezpieczony film demonstracyjny.

Odtwarzanie filmów i zdjęć z poziomu Podglądu map (Modele z funkcją GPS) Dotykając [Podgląd Map], przejść do Podglądu Map. W przypadku korzystania z danych mapy po raz pierwszy: Pojawi się monit z zapytaniem o akceptację warunków umowy licencyjnej na dane mapy. Z danych mapy można korzystać po dotknięciu przycisku [Tak] na ekranie, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki umowy licencyjnej (str. 68). Dotknięcie przycisku [Nie] uniemożliwia korzystanie z danych mapy. Jednakże w przypadku ponownej próby skorzystania z danych mapy, na ekranie pojawi się ten sam komunikat i można będzie korzystać z danych mapy po dotknięciu przycisku [Tak]. Odtwarzanie obrazów przy użyciu innych urządzeń Zwykle występują problemy z odtwarzaniem obrazów zarejestrowanych opisywaną kamerą na innych urządzeniach. Również w przypadku opisywanej kamery mogą wystąpić problemy z odtwarzaniem obrazów zarejestrowanych z poziomu innych urządzeń. Filmów w standardowej jakości obrazu (STD) nagranych na karty pamięci SD nie można odtwarzać na sprzęcie AV innych producentów. 29 PLNagrywanie/Odtwarzanie