Views
9 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Polonais

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Polonais

Edycja Edycja z poziomu

Edycja Edycja z poziomu kamery Informacje na temat modelu kamery można znaleźć na poniższej stronie: Funkcje i sprzęt str. 6 Uwagi Kamera umożliwia wykonywanie pewnych podstawowych operacji edycyjnych. Jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzenia zaawansowanych operacji edycyjnych, wówczas należy zainstalować oprogramowanie „PlayMemories Home”. Nie ma możliwości przywrócenia usuniętych obrazów. Ważne filmy i zdjęcia należy wcześniej zapisać. Podczas usuwania lub dzielenia obrazów nie wolno odłączać akumulatora lub zasilacza sieciowego od kamery. Może w ten sposób dojść do uszkodzenia nośnika zapisu. W trakcie usuwania obrazów z karty pamięci lub ich dzielenia nie wolno wyciągać karty. Usunięcie lub podzielenie filmów/zdjęć wykorzystanych w zapisanych scenariuszach spowoduje również usunięcie tych scenariuszy. Usuwanie filmów i zdjęć 1 Wybrać kolejno: [Edycja/Kopiuj] [Kasuj]. 2 Wybrać [Wiele obrazów], po czym wybrać rodzaj obrazu, który ma być usunięty. 38 PL 3 Dodać znaczniki wyboru do filmów lub zdjęć, które mają być usunięte, po czym wybrać . Jednoczesne usuwanie wszystkich filmów/zdjęć z wybranego dnia 1 W punkcie 2 wybrać [Wsz. w Wydarzeniu]. 2 Za pomocą przycisków / wybrać datę do usunięcia, po czym wybrać . Usuwanie fragmentu filmu Film można podzielić i usunąć zbędny fragment. Anulowanie wyboru: [Chroń] (str. 52) [Format] (str. 52) 1 Dzielenie filmu Wybrać kolejno [Podziel] na ekranie odtwarzania filmu.

2 Za pomocą przycisków / zaznaczyć punkt podziału filmu na ujęcia, po czym wybrać . 2 Za pomocą przycisków / wybrać miejsce przechwycenia zdjęcia, po czym wybrać . Uwagi Punkt dotknięcia przycisku i rzeczywisty punkt podziału mogą różnić się od siebie, ponieważ kamera wybiera punkt podziału w odstępach około półsekundowych. Nie można podzielić filmu MP4. Przechwytywanie zdjęć z kadrów filmu Istnieje możliwość przechwytywania obrazów z klatek filmów zarejestrowanych kamerą. 1 A A: Powrót na początek wybranego filmu B: Precyzyjna regulacja położenia punktu przechwycenia B Wybrać symbol [Przechwyć zdjęcie] widoczny na ekranie odtwarzania filmu. A B A: Powrót na początek wybranego filmu B: Precyzyjna regulacja położenia punktu przechwycenia Poniżej podano rozmiary przechwyconych zdjęć w zależności od jakości obrazu zarejestrowanego filmu. Wysoka rozdzielczość obrazu (HD) lub MP4: 2,1 M (16:9) Format panoramiczny (16:9) przy standardowej jakości obrazu (STD): 0,2 M (16:9) Format 4:3 przy standardowej jakości obrazu (STD): 0,3 M (4:3) Uwagi Przechwyconych obrazów nie można zapisywać na karcie pamięci (modele bez funkcji wejścia USB). Edycja 39 PL