Views
8 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Polonais

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Polonais

Wskaźniki na ekranie

Wskaźniki na ekranie Przy zmianie ustawień pojawiają się poniższe wskaźniki. Informacje o Na środku Z lewej Z prawej U dołu Z lewej Wskaźnik Opis Przycisk MENU (49) Nagrywanie przy użyciu samowyzwalacza (50) Stan triangulacji GPS (33) Opcja [Tryb samolotowy] ustawiona na [Włącz] (53) Lampka wideo Tryb Szeroki (51) Wprowadzanie (50) Opcja [Wykrywanie twarzy] ustawiona na [Wyłącz] (51) Opcja [Zdjęcie z uśmiechem] ustawiona na [Wyłącz] (51) Ręczne ustawianie ostrości (50) Wybór sceny (50) Balans bieli (50) Funkcja SteadyShot wyłączona (50) Zmiana balansu bieli (50) Tele makro (50) Rodzaj obiektywu (51) 72 PL wskaźnikach widocznych podczas nagrywania lub odtwarzania można znaleźć na stronie 25. Zebra (51) Maksimum (51) Cinematone (50) Destynacja (53) Inteligentna automatyka (wykrywanie twarzy/ wykrywanie sceny/ wykrywanie drgań kamery/wykrywanie dźwięku) (31) Na środku Wskaźnik Opis Ust. pok. slajd. (28) Ostrzeżenie (55) Tryb odtwarzania (27) Z prawej Wskaźnik Opis 60i Jakość nagrywanego 720 obrazu (HD/MP4/STD), szybkość klatek (60p/50p/ 60i/50i/24p/25p), tryb nagrywania (PS/FX/FH/ HQ/LP) i rozmiar obrazu (30) 60min Poziom naładowania akumulatora Nośnik zapisu/ odtwarzania/edycji (21) 0:00:00 Licznik (godzina:minuta: sekunda) 00min Orientacyjny pozostały czas nagrywania 9999 Orientacyjna liczba 20,4M możliwych do zarejestrowania zdjęć i rozmiar zdjęcia (51) Folder odtwarzania 100/112 Numer aktualnie odtwarzanego filmu lub zdjęcia/Liczba wszystkich zarejestrowanych filmów lub zdjęć Podłączone zewnętrzne urządzenie pamięciowe (47)

U dołu Wskaźnik Opis Poziom nagryw.audio (51) Opcja [Autored.szum wiatru] ustawiona na [Wyłącz] (51) Opcja [Głos z bliska] ustawiona na [Wyłącz] (51) Zoom wbud. mikrof. (51) Tryb audio (51) Low Lux (50) Limit AGC (50) Pomiar punkt./ostr. (50)/Pomiar punktu (50)/ Ekspozycja (50) EV Przestawienie AE (50) Szybkość migawki (50) Przesłona (50) Inteligentna automatyka (31) 101-0005 Nazwa pliku danych Chroń (52) Lampa błyskowa (51)/ Poziom błysku (51)/Red. czerw. oczu (51) Wygląd wskaźników i ich położenie są orientacyjne i mogą odbiegać od stanu faktycznego. W przypadku niektórych modeli kamery część wskaźników może nie być wyświetlana. Pozostałe informacje/Indeks 73 PL