Views
9 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Polonais

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Polonais

Přehrávání Informace

Přehrávání Informace o vašem modelu videokamery viz následující stránka: Funkce a zařízení s. 6 Uložené snímky je možné prohlížet podle data a času jejich pořízení (Prohlížení události) nebo místa pořízení (Prohlížení mapy (modely s GPS)). 1 Otevřete obrazovku LCD a stiskem tlačítka na videokameře přejděte do režimu přehrávání. Režim přehrávání je možné aktivovat klepnutím na na obrazovce LCD (s. 24). 2 Klepnutím na / přesuňte požadovanou událost do středu () a poté ji vyberte (). Videokamera automaticky zobrazuje zaznamenané snímky jako události na základě data a času. 3 Vyberte snímek. Videokamera začne přehrávat od vybraného snímku až k poslednímu snímku v události. 1 1 2013 1 2 1 18 2013 1 19 00:00:00 4 Vyberte příslušná tlačítka na obrazovce LCD pro různé operace přehrávání. Hlasitost / Předchozí/další Vymazat / Rychlé přetáčení zpět/vpřed Kontext / Přehrávání/pozastavení Zastavení Přehrávání/zastavení prezentace 26 CZ V závislosti na přehrávaném obrazu se nemusejí zobrazit některá tlačítka popsaná výše.

Při opakovaném klepnutí na tlačítko / během přehrávání se videoklipy přehrávají asi 5 násobnou asi 10 násobnou asi 30 násobnou asi 60 násobnou rychlostí. Chcete-li během pauzy pomalu přehrávat videoklip, stiskněte / . Chcete-li zopakovat prezentaci, klepněte na [Nast. Prezentace]. Vzhled obrazovky Prohlížení události Zbývající čas akumulátoru Na obrazovku MENU Název události Na obrazovku Prohlížení mapy (modely s GPS) Události K předchozí události Přechod do režimu záznamu videoklipu/ fotografie Přehrávání krátkých videoklipů K další události Lišta časové osy Tlačítko Změnit měřítko události Návrat na obrazovku Prohlížení události Předchozí Další Přechod do režimu záznamu videoklipu/ fotografie Název události 1 1 2013 1 2 1 18 2013 1 19 00:00:00 Poslední přehrávaný snímek Doba záznamu/počet fotografií Tlačítko přepnutí typu obrazu Zmenšené obrázky, které umožňují shlédnout více obrazů najednou na obrazovce indexu, se nazývají „miniatury“. Poznámky Chcete-li zabránit ztrátě obrazových dat, ukládejte průběžně všechny nahrané obrazy na externí média (s. 43). Při výchozím nastavení je chráněný ukázkový videoklip předem nahrán. Film Fotografie 27 CZNahrávání/přehrávání