Views
7 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Portugais

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Portugais

Lees dit eerst NL Lees

Lees dit eerst NL Lees deze handleiding aandachtig alvorens het toestel in gebruik te nemen en bewaar ze om ze later nog te kunnen raadplegen. WAARSCHUWING Verklein het gevaar van brand of elektrische schokken en 1) stel derhalve het apparaat niet bloot aan regen of vocht. 2) plaats beslist geen met vloeistof gevulde voorwerpen, bijvoorbeeld vazen, op het apparaat. Stel de batterijen niet bloot aan overmatige hitte zoals zonlicht, vuur en dergelijke. LET OP Accu Bij onjuist gebruik van de accu, kan de accu barsten, brand veroorzaken en chemische brandwonden tot gevolg hebben. Houd rekening met de volgende voorzorgsmaatregelen. Demonteer de accu niet. Plet de accu niet en stel deze niet bloot aan schokken of stoten, laat deze niet vallen en ga er niet op staan. Veroorzaak geen kortsluiting en zorg dat er geen metalen voorwerpen in aanraking komen met de aansluitpunten. Stel de accu niet bloot aan hoge temperaturen boven 60 °C, zoals direct zonlicht of in een auto die in de zon geparkeerd staat. Verbrand de accu niet en gooi deze niet in het vuur. Gebruik geen beschadigde of lekkende lithiumion batterijen. Laad de accu op met een echte Sony-acculader of een apparaat waarmee de accu kan worden opgeladen. Houd de accu buiten het bereik van kleine kinderen. Houd de accu droog. Vervang de accu alleen door hetzelfde accutype of een vergelijkbaar accutype dat door Sony wordt aanbevolen. Gooi de gebruikte accu zo snel mogelijk weg volgens de instructies. U moet de batterij alleen vervangen door een batterij van het opgegeven type. Als u dit niet doet, kan dit brand of letsel tot gevolg hebben. Netspanningsadapter Plaats de netspanningsadapter niet in een smalle ruimte, dus bijvoorbeeld niet tussen een wand en een meubelstuk. Als u de netspanningsadapter gebruikt, sluit u deze aan op een stopcontact in de buurt. Koppel de netspanningsadapter onmiddellijk los van het stopcontact als een storing optreedt tijdens het gebruik van het apparaat. Zelfs als de camcorder is uitgeschakeld, ontvangt het apparaat nog steeds stroom als het met de netspanningsadapter is aangesloten op een stopcontact. Opmerking betreffende het netsnoer Het netsnoer is specifiek ontworpen voor deze camcorder en mag met geen enkel ander elektrisch toestel worden gebruikt. Zeer hoge geluidsdruk van oortelefoons en hoofdtelefoons kan gehoorbeschadiging veroorzakan. VOOR KLANTEN IN EUROPA Hierbij verklaart Sony Corporation dat het toestel HDR-PJ650VE Digitale HDvideocamera in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op: http://www.compliance.sony.de/

Kennisgeving voor klanten in de landen waar EU-richtlijnen van toepassing zijn Dit product werd geproduceerd door of in opdracht van Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Vragen met betrekking tot product conformiteit gebaseerd op EU-wetgeving kunnen worden gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u door naar de adressen in de afzonderlijke service of garantie documenten. Dit product is getest en voldoet aan de beperkingen die zijn uiteengezet in de EMC-regels voor het gebruik van een verbindingskabel van minder dan 3 meter. Let op De elektromagnetische velden bij de specifieke frequenties kunnen het beeld en het geluid van dit apparaat beïnvloeden. Kennisgeving Als de gegevensoverdracht halverwege wordt onderbroken (mislukt) door statische elektriciteit of elektromagnetische storing, moet u de toepassing opnieuw starten of de verbindingskabel (USB, enzovoort) loskoppelen en opnieuw aansluiten. Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen) Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een inzamelingspunt worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. Het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Verwijdering van oude batterijen (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen) Dit symbool op de batterij of op de verpakking wijst erop dat de batterij, meegeleverd met van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in combinatie met een chemisch symbool. Het chemisch symbool voor kwik (Hg) of lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat. Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. Het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op NL NL

 • Page 1 and 2:

  4-450-166-11(1) Digital HD Video Ca

 • Page 3 and 4:

  POUR LES CLIENTS EN EUROPE Par la p

 • Page 5 and 6:

  Pour obtenir des informations sur v

 • Page 7 and 8:

  Comment utiliser ce manuel Dans ce

 • Page 9 and 10:

  Édition Édition sur votre camésc

 • Page 11 and 12:

  Pièces et commandes Les numéros e

 • Page 13 and 14:

  Pour fixer le pare-soleil Vous ne

 • Page 15 and 16:

  Préparation Éléments fournis Les

 • Page 17 and 18:

  Charger la batterie en utilisant vo

 • Page 19 and 20:

  Mise sous tension et réglage de la

 • Page 21 and 22:

  Réglage de l’angle du panneau LC

 • Page 23 and 24:

  Ejection de la carte mémoire Ouvre

 • Page 25 and 26:

  Durée d’enregistrement, nombre d

 • Page 27 and 28:

  Enregistrement en mode miroir Ouvre

 • Page 29 and 30:

  Certaines touches décrites ci-dess

 • Page 31 and 32:

  Opérations avancées Enregistremen

 • Page 33 and 34:

  1 2 Sélectionnez [Qualité image/

 • Page 35 and 36:

  Si vous ne souhaitez pas enregistre

 • Page 37 and 38:

  Utilisation du projecteur intégré

 • Page 39 and 40:

  Édition Édition sur votre camésc

 • Page 41 and 42:

  À propos de la date et de l’heur

 • Page 43 and 44:

  Préparation d’un ordinateur (Win

 • Page 45 and 46:

  Démarrage du logiciel « PlayMemor

 • Page 47 and 48:

  Sauvegarde d’images sur un périp

 • Page 49 and 50:

  Pour obtenir plus d’informations

 • Page 51 and 52:

  Liste des options des menus Mode pr

 • Page 53 and 54:

  x.v.Color..........................

 • Page 55 and 56:

  Divers/Index Dépannage Pour obteni

 • Page 57 and 58:

  C:13: / C:32: Retirez la source d

 • Page 59 and 60:

  Mode d’enregistrement [Qualité

 • Page 61 and 62:

  Qualité d’image standard (STD) :

 • Page 63 and 64:

  Ne laissez pas le caméscope connec

 • Page 65 and 66:

  lorsque vous utilisez le caméscope

 • Page 67 and 68:

  Multi/micro connecteur USB* * Prend

 • Page 69 and 70:

  CONTRAT DE LICENCE D’UTILISATEUR

 • Page 71 and 72:

  DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIF

 • Page 73 and 74:

  Indications à l’écran Les indic

 • Page 75 and 76:

  Index A Afficher les options sur l

 • Page 77 and 78:

  77 FR Divers/Index

 • Page 79 and 80:

  FÜR KUNDEN IN EUROPA Hiermit erkl

 • Page 81 and 82:

  Verwendungshinweise Vermeiden Sie

 • Page 83 and 84:

  Zur Verwendung dieses Handbuchs In

 • Page 85 and 86:

  Bearbeiten Bearbeiten am Camcorder.

 • Page 87 and 88:

  Teile und Bedienelemente Auf den in

 • Page 89 and 90:

  Akkulösehebel BATT (18) Anbringen

 • Page 91 and 92:

  Vorbereitungen Mitgelieferte Teile

 • Page 93 and 94:

  Laden des Akkus über einen Compute

 • Page 95 and 96:

  Einschalten des Geräts und Einstel

 • Page 97 and 98:

  Wenn Sie für die Aufnahme nur den

 • Page 99 and 100:

  Auswerfen der Speicherkarte Öffnen

 • Page 101 and 102:

  Aufnahmedauer, Anzahl der aufnehmba

 • Page 103 and 104: Aufnehmen im Spiegelmodus Klappen S
 • Page 105 and 106: Lautstärke / Vorheriges/Nächstes
 • Page 107 and 108: Erweiterte Funktionen Aufnehmen von
 • Page 109 and 110: Auswählen des Aufnahmeformats für
 • Page 111 and 112: Wenn Sie keine Aufzeichnung der Pos
 • Page 113 and 114: Verwenden des eingebauten Projektor
 • Page 115 and 116: Bearbeiten Bearbeiten am Camcorder
 • Page 117 and 118: High Definition-Bildqualität (HD)
 • Page 119 and 120: Vorbereitung des Computers (Windows
 • Page 121 and 122: Starten der Software „PlayMemorie
 • Page 123 and 124: Speichern von Bildern auf einer ext
 • Page 125 and 126: Die Bedienung kann nicht bei allen
 • Page 127 and 128: Menülisten Aufnahme-Modus Film....
 • Page 129 and 130: Wiederg.-Funktion Ereignis-Ansicht.
 • Page 131 and 132: Sonstiges/Index Fehlersuche Informa
 • Page 133 and 134: C:13: / C:32: Trennen Sie den Camc
 • Page 135 and 136: MP4 in h (Stunden) und min (Minuten
 • Page 137 and 138: HQ: ca. 9 Mbps (Durchschnitt) 1.440
 • Page 139 and 140: Hinweise zum Laden über das USB- K
 • Page 141 and 142: Vermeiden Sie Folgendes, um das Geh
 • Page 143 and 144: Multi/Micro-USB-Buchse* * Unterstü
 • Page 145 and 146: ENDBENUTZER-LI- ZENZVEREINBARUNG ZU
 • Page 147 and 148: TOD ODER VERLETZUNG UND BEI SCHÄDE
 • Page 149 and 150: Bildschirmanzeigen Die folgenden An
 • Page 151 and 152: Index Numerische Einträge 5,1-Kana
 • Page 153: 77 DE Sonstiges/Index
 • Page 157 and 158: Raadpleeg de volgende pagina voor i
 • Page 159 and 160: Werken met deze handleiding In deze
 • Page 161 and 162: Bewerken Bewerken op uw camcorder .
 • Page 163 and 164: Toegangslampje geheugenkaart (20) A
 • Page 165 and 166: Aan de slag Geleverde items De cijf
 • Page 167 and 168: De accu opladen met uw computer Sch
 • Page 169 and 170: Het toestel inschakelen en de datum
 • Page 171 and 172: De hoek van het LCD-scherm aanpasse
 • Page 173 and 174: De geheugenkaart uitwerpen Open het
 • Page 175 and 176: Opnameduur, aantal foto’s dat kan
 • Page 177 and 178: Opnemen in Spiegelstand Open het LC
 • Page 179 and 180: Welke van de hiervoor beschreven kn
 • Page 181 and 182: Geavanceerde bediening Beelden opne
 • Page 183 and 184: Gebruik van handmatige regeling STD
 • Page 185 and 186: Beelden weergeven op een televisies
 • Page 187 and 188: 4 Pas de scherpstelling van het gep
 • Page 189 and 190: Bewerken Bewerken op uw camcorder R
 • Page 191 and 192: Opmerkingen U kunt vastgelegde beel
 • Page 193 and 194: Een computer voorbereiden (Windows)
 • Page 195 and 196: De software "PlayMemories Home" sta
 • Page 197 and 198: Beelden opslaan op externe media in
 • Page 199 and 200: Uw camcorder aanpassen Menu’s geb
 • Page 201 and 202: Gezicht Gezichtsherkenning..... Nee
 • Page 203 and 204: Kalibratie.........................
 • Page 205 and 206:

  Het beeld dat u zojuist hebt opgeno

 • Page 207 and 208:

  Opnameduur van films/aantal foto’

 • Page 209 and 210:

  Opmerkingen De opnameduur kan versc

 • Page 211 and 212:

  In de buurt van sterk magnetische v

 • Page 213 and 214:

  WAARSCHUWING De batterij kan ontplo

 • Page 215 and 216:

  Technische gegevens Systeem Signaal

 • Page 217 and 218:

  Informatie over handelsmerken "Han

 • Page 219 and 220:

  Beëindiging. Met behoud van eventu

 • Page 221 and 222:

  Canada This data includes informati

 • Page 223 and 224:

  [Stem dichterbij] ingesteld op [Uit

 • Page 225 and 226:

  W Waarschuwingen...................

 • Page 227 and 228:

  equisiti essenziali ed alle altre d

 • Page 229 and 230:

  Note sull’uso Non effettuare alc

 • Page 231 and 232:

  Come utilizzare il manuale Nel pres

 • Page 233 and 234:

  Modifica Modifica sulla videocamera

 • Page 235 and 236:

  Parti e controlli I numeri in paren

 • Page 237 and 238:

  Per montare il paraluce È possi

 • Page 239 and 240:

  Operazioni preliminari Accessori in

 • Page 241 and 242:

  Carica della batteria utilizzando i

 • Page 243 and 244:

  Accensione dell’apparecchio e imp

 • Page 245 and 246:

  Per regolare l’angolazione del pa

 • Page 247 and 248:

  Per espellere la scheda di memoria

 • Page 249 and 250:

  Tempo di registrazione, numero di f

 • Page 251 and 252:

  Per registrare in modo specchio Apr

 • Page 253 and 254:

  A seconda dell’immagine in corso

 • Page 255 and 256:

  Operazioni avanzate Registrazione d

 • Page 257 and 258:

  Uso delle funzioni di regolazioni m

 • Page 259 and 260:

  Utilizzare la funzione GPS all’ap

 • Page 261 and 262:

  Uso del proiettore incorporato È p

 • Page 263 and 264:

  Modifica Modifica sulla videocamera

 • Page 265 and 266:

  Rapporto di formato 4:3 con qualit

 • Page 267 and 268:

  Preparazione di un computer (Window

 • Page 269 and 270:

  Avvio del software “PlayMemories

 • Page 271 and 272:

  Copia delle informazioni su data e

 • Page 273 and 274:

  Se si desidera copiare immagini che

 • Page 275 and 276:

  Elenchi dei menu Modo Ripresa Filma

 • Page 277 and 278:

  Funz. Riproduzione Visione evento..

 • Page 279 and 280:

  Altro/Indice analitico Risoluzione

 • Page 281 and 282:

  C:13: / C:32: Scollegare la fonte

 • Page 283 and 284:

  Modo di registrazione [Alta qualit

 • Page 285 and 286:

  FX: massimo 24 Mbps 1.920 1.080 pi

 • Page 287 and 288:

  Non danneggiare il cavo di alimenta

 • Page 289 and 290:

  Schermo LCD Non applicare una pr

 • Page 291 and 292:

  Sensore di immagine: Sensore CMOS d

 • Page 293 and 294:

  Facebook e il logo “f ” sono ma

 • Page 295 and 296:

  ESENTE DA ERRORI. SONY NON FORNISCE

 • Page 297 and 298:

  Indicatori sullo schermo I seguenti

 • Page 299 and 300:

  Indice A F N Accensione............

 • Page 301 and 302:

  77 IT Altro/Indice analitico

 • Page 303 and 304:

  Nota para os clientes nos países q

 • Page 305 and 306:

  ejetar o cartão de memória com o

 • Page 307 and 308:

  Como utilizar este manual Neste man

 • Page 309 and 310:

  Editar Editar na câmara de vídeo.

 • Page 311 and 312:

  Indicador luminoso de acesso ao car

 • Page 313 and 314:

  Botão DISPLAY (24) Transmissor B

 • Page 315 and 316:

  Carregar a bateria 1 Desligue a câ

 • Page 317 and 318:

  Para retirar a bateria Feche o ecr

 • Page 319 and 320:

  Alterar a definição de idioma Pod

 • Page 321 and 322:

  Preparar o suporte de gravação Os

 • Page 323 and 324:

  Gravar/Reproduzir Gravar Para infor

 • Page 325 and 326:

  Indicadores no ecrã durante a grav

 • Page 327 and 328:

  Reproduzir Para informações sobre

 • Page 329 and 330:

  Reproduzir filmes e fotografias a p

 • Page 331 and 332:

  Os sorrisos podem não ser detetado

 • Page 333 and 334:

  Gravar informações da sua localiz

 • Page 335 and 336:

  Se o televisor for mono (quando o t

 • Page 337 and 338:

  Certifique-se de que não toca na o

 • Page 339 and 340:

  1 Dividir um filme Selecione [Divi

 • Page 341 and 342:

  Guardar filmes e fotografias com um

 • Page 343 and 344:

  Caso já tenha o software “PMB (P

 • Page 345 and 346:

  Guardar imagens num dispositivo ext

 • Page 347 and 348:

  Para reproduzir imagens do disposit

 • Page 349 and 350:

  Personalizar a câmara de vídeo Ut

 • Page 351 and 352:

  Luz de Fundo Auto........ Ajusta au

 • Page 353 and 354:

  Language Setting.......... Define o

 • Page 355 and 356:

  O suporte de gravação está cheio

 • Page 357 and 358:

  Tempo de gravação de filmes/núme

 • Page 359 and 360:

  Qualidade de imagem de definição

 • Page 361 and 362:

  Próximo de campos magnéticos fort

 • Page 363 and 364:

  Limpar o corpo e a objetiva do proj

 • Page 365 and 366:

  Especificações Sistema Formato do

 • Page 367 and 368:

  Sobre marcas comerciais “Handyca

 • Page 369 and 370:

  Confidencialidade. Concorda em mant

 • Page 371 and 372:

  Indicadores no ecrã Japão Os indi

 • Page 373 and 374:

  Índice A Anel redutor.............